Hebrew / עברית – Disney Terms of Use

אם אתה נמצא בישראל ובכוונתך להשתמש במוצרים או שירותים של Disney הממוקדים בישראל, אנא עבור לתנאי שימוש עבור מדינת ישראל.

Print
Download PDF

 
 

הסכם שימוש

תאריך עדכון אחרון: 10 ביולי, 2014

Disney Interactive שמחה להעמיד לרשותך את אתריה, התוכנה, היישומים, התכנים, המוצרים והשירותים שלה (להלן: “שירותי Disney”), אשר עשויים לשאת את המותגים Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom או מותג אחר בבעלותה של חברת The Walt Disney Company או שהוענקו לה ברישיון. הסכם זה חל על השימוש שלך ועל האספקה מצדנו של שירותי Disney שבמסגרתם מתפרסם הסכם זה, וכן שירותי Disney שאנו מעמידים לרשותך באתרים ובפלטפורמות צד ג’, אם הסכם זה נמסר לך בנוגע לשימוש שלך בשירותי Disney. אנא קרא הסכם זה בעיון לפני השימוש בשירותי Disney.

כל מחלוקת בינך לביננו תיושב באמצעות בוררות אינדיבידואלית מחייבת. אנא קרא את סעיף הבוררות בהסכם זה, משום שהוא משפיע על זכויותיך על פי הסכם זה.

דבר בהסכם זה לא נועד להשפיע על זכויותיך על פי דין מקום מושבך הקבוע. במקרה של סתירה בין זכויות כאמור ובין הסכם זה, זכויותיך על פי הדין המקומי החל תגברנה.

1.        ההסכם בינך לביננו

הסכם זה הינו בינך לבין Disney Interactive, תאגיד בקליפורניה, שמקום מושבו 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA או בינך לבין כל ספק שירות אחר שזוהה בנוגע לשירות Disney מסוים. עליך לקרוא הסכם זה ולהסכים לתנאיו לפני שתשתמש בשירותי Disney. אם אינך מסכים, לא תהיה רשאי להשתמש בשירותי Disney. הסכם זה מפרט את הבסיס שעליו מסופקים שירותי Disney וגובר על כל הסכמים או הסדרים קודמים.

תנאים נוספים עשויים לחול על חלק משירותי Disney, כגון כללים בנוגע לתחרות, שירות או פעילות מסוימת אחרת, או תנאים החלים על תכנים או תוכנה מסוימים, המסופקים באמצעות שירותי Disney. תנאים נוספים יימסרו לך בנוגע לתחרות, שירות או פעילות כאמור. כל תנאים נוספים יתווספו להסכם זה, ובמקרה של סתירה, יגברו על הסכם זה.

אנו רשאים לתקן הסכם זה. כל תיקון כאמור ייכנס לתוקף שלושים (30) ימים לאחר שנמסור לך הודעה או לאחר שנפרסם את התיקון במסגרת שירותי Disney. אם אינך מסכים לכל שינוי בהסכם זה, עליך להפסיק להשתמש בשירותי Disney. נציגי שירות הלקוחות שלנו אינם מורשים לתקן כל הוראה בהסכם זה, בעל פה או בכתב.

אנו רשאים לסיים מיידית הסכם זה, בכל הנוגע אליך (לרבות גישתך לשירותי Disney), אם לא תציית לכל הוראה בהסכם זה.

2.        שירותי Disney

שירותי Disney הנם לצורך שימושך האישי, הלא-מסחרי ונועדו למטרות מידע ובידור בלבד. הם אינם מהווים ייעוץ או ניתוח משפטי, כלכלי, מקצועי, רפואי או בריאותי, ולא ניתן להשתמש בהם למטרות אלו. על מנת לסייע לפעולה תקינה של שירותי Disney באזורים גאוגרפיים נרחבים, עשויות להתבצע סימולציות של היבטים שונים של פעילויות מסוימות, כגון משחקים, על מנת להימנע מעיכובים.

שירותי Disney הנם קנייננו המוגן בזכויות יוצרים או הקניין המוגן בזכויות יוצרים של נותני הרישיון או של מקבלי הרישיון שלנו, וכל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, חוזי המוצר וזכויות קניין רוחני אחרות בשירותי Disney הנם בבעלותנו או בבעלות נותני הרישיון או מקבלי הרישיון שלנו. למעט אם נסכים בכתב באופן מפורש, לא ניתן להשתמש או לנצל כל אלמנט בשירותי Disney בכל אופן אחר, אלא כחלק משירותי Disney המוצעים לך. הנך עשוי להיות הבעלים של המדיה הפיזית שבאמצעותה נמסרים לך אלמנטים של שירותי Disney, אולם אנו מחזיקים בבעלות מלאה בשירותי Disney. איננו מעבירים לך כל זכות בכל חלק משירותי Disney.

רישיון בתכנים ובתוכנה

אם שירות Disney כלשהו בנוי באופן המאפשר שימוש בתוכנה, בתוכן, בפריטים וירטואליים או בחומרים אחרים שבבעלותנו או הניתן על ידינו ברישיון, אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי, ללא זכות למתן רישיון משנה, בלתי ניתן להעברה, להיכנס ולהשתמש בתוכנה, תכנים, פריטים וירטואליים או חומרים אחרים כאמור לצורך שימושך האישי והלא-מסחרי בלבד.

אינך רשאי לעקוף או לנטרל כל מערכת להגנה על תכנים או טכנולוגיה לניהול זכויות דיגיטליות המופעלות בנוגע לכל שירות Disney; לבצע דה-קומפילציה, הנדסה לאחור, פירוק או להעביר באופן אחר כל שירות Disney למצב הניתן לקריאה על ידי אדם; להסיר הודעות זיהוי, זכויות יוצרים או הודעות קניין אחרות; או להיכנס או להשתמש בכל שירות Disney באופן בלתי חוקי או בלתי מורשה או באופן המרמז על קשר למוצרינו, שירותינו או מותגינו. אינך רשאי להיכנס או להשתמש בכל שירות Disney תוך הפרה של דרישות בקרת הייצוא והסנקציות הכלכליות של ארצות הברית. רכישה של שירותים, תכנים או תוכנות באמצעות שירותי Disney, מהווה הצהרתך והתחייבותך כי כניסתך ושימושך בשירותים, בתכנים או בתוכנות ייעשו בהתאם לדרישות אלו.

תניות פטור והגבלת אחריות

שירותי Disney מסופקים “כפי שהם” (AS IS) ו-“לפי זמינותם” (AS AVAILABLE). אנו פטורים מכל תנאים, הצהרות והתחייבויות שלא נזכרו במפורש בהסכם זה.

לא נהיה אחראים כלפיך בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים ונזקי רכוש, אף אם נודע לנו אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור, וכן לא נהיה אחראים בגין שיהוי או אי ביצוע הנובעים מסיבות שמעבר לשליטתנו הסבירה. בכל אופן, אחריותנו הכוללת כלפיך בגין כל הנזקים ועילות התביעה, לא תעלה על אלף (1,000) דולר ארה”ב.

תניות פטור והגבלות אלו אינם משפיעים על זכויותיך כצרכן ולא נועדו להגביל אחריות שאינה ניתנת להגבלה על פי דין מקום מושבך הקבוע.

שינויים בשירותי Disney

שירותי Disney מתפתחים כל העת, וימשיכו להתפתח במרוצת הזמן. אם נבצע שינוי מהותי בשירותי Disney, נמסור לך התראה סבירה אודות כך, ותהיה רשאי לסיים הסכם זה.

הגבלות נוספות על שימוש בשירותי Disney

איננו מתירים שימוש מסחרי או עסקי בשירותי Disney, או פרסום או הצעה למכור מוצרים או שירותים (עבור תמורה או ללא תמורה), או שידול של אחרים (לרבות שידול למתן תרומות או צדקה). הנך מסכים לא להחדיר וירוס או רכיב מזיק אחר, ביודעין או בפזיזות, או לשנות, לפגוע או להזיק לכל שירות Disney או רשת קשורה, או להפריע לשימושו או הנאתו של כל אדם או גוף בכל שירות Disney. הנך מסכים לא להשתמש בכל תוכנה או מכשיר המאפשרים אוטומציה של השתתפות במשחקים, האצה של השתתפות במשחקים או מניפולציה אחרת של השתתפות במשחקים או של לקוח משחקים, והנך מסכים לא להערים על- או לשנות באופן אחר כל שירות Disney או חווית משחק על מנת ליצור יתרון לטובת משתמש אחד ביחס למשתמש אחר. בנוסף, הנך מסכים לא להיכנס, לבצע בקרה או להעתיק, או להתיר לאדם או גוף אחרים להיכנס, לבצע בקרה או להעתיק, כל אלמנט בשירותי Disney תוך שימוש ברובוט, עכביש, מגרד או באמצעי אוטומטי או תהליך ידני אחר, ללא הרשאתנו המפורשת בכתב.

שירותים ותכנים של צד ג’

שירותי Disney עשויים להכיל, להיכלל, או להינתן בנוגע לשירותים ותכנים של צד ג’. איננו שולטים בשירותים ותכנים של צד ג’ כאמור. עליך לקרוא את הסכמי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על שירותים ותכנים של צד ג’ כאמור.

אם תיכנס לשירות Disney באמצעות מכשיר הפועל באמצעות Apple iOS, Android או Microsoft Windows או Microsoft Xbox One, אזי Apple Inc.,Google Inc. או Corporation Microsoft, בהתאמה, יהיו מוטבי צד ג’ להסכם זה. עם זאת, מוטבי צד ג’ אלו אינם צד להסכם זה ואינם אחראים למתן או לתמיכה בשירותי Disney. הנך מסכים לכך שכניסתך לשירותי Disney תוך שימוש במכשירים אלו, תהיה כפופה גם היא לתנאי השימוש במפורטים בהסכם השירות של מוטב צד ג’ הרלבנטי.

רשתות סלולריות

בעת כניסתך לשירותי Disney באמצעות רשת סלולרית, יחולו תעריפי ותשלומי ההודעות, נתוני המידע ותעריפים ותשלומים אחרים של הרשת הסלולרית או ספק הנדידה שלך. הורדה, התקנה או שימוש בשירותי Disney מסוימים עשויים להיות אסורים או מוגבלים על ידי ספק הרשת הסלולרית שלך, וייתכן שלא כל שירותי Disney יפעלו באמצעות ספק הרשת הסלולרית שלך או במכשירך.

3.        תכניך וחשבונך

תוכן משתמש

שירותיDisney עשויים לאפשר לך להעביר, לשלוח, להעלות או למסור באופן אחר, מלל, תמונות, אודיו, וידאו, השתתפות בתחרויות או תכנים אחרים (להלן: “תוכן משתמש”), אשר ניתנים לכניסה ולצפייה ציבוריים. כניסה למאפיינים אלו עשויה להיות מותנית בהגבלות גיל. אינך רשאי לשלוח או להעלות תוכן משתמש שהנו משמיץ, מטריד, מאיים, בלתי סובלני, המכיל דברי שנאה, אלים, וולגרי, מגונה, פורנוגרפי או פוגעני באופן אחר או הפוגע או הצפויים באופן סביר לפגוע בכל אדם או גוף, בין אם חומרים כאמור מוגנים על פי חוק ובין אם לאו.

איננו תובעים בעלות על תוכן המשתמש שלך; עם זאת, הנך מעניק רישיון לא בלעדי, ניתן להעברה ברישיון משנה, בלתי הדיר וללא תמלוגים על פי כל זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות פרטיות ופרסום וזכויות קניין רוחני אחרות, להשתמש להעתיק, לשדר, להדפיס, לפרסם, להציג בציבור, להראות, להפיץ, להפיץ מחדש, לשכפל, לציין, לתת פרשנות, לתקן, להתאים, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות, לבצע בציבור, למסור או לנצל באופן אחר תוכן משתמש כאמור, באופן מלא או חלקי, בכל פורמט מדיה וערוצים, הידועים כיום או שיומצאו בעתיד (לרבות בנוגע לשירותי Disney ובאתרי ופלטפורמות צד ג’ כגון Facebook, YouTube ו-Twitter), בכל מספר של עותקים וללא הגבלות על זמן, אופן ותדירות השימוש, מבלי לתת לך הודעה, עם או ללא ייחוס, וללא צורך באישורך או תשלום לך או לכל אדם או גוף אחרים.

הנך מצהיר ומתחייב כי תוכני המשתמש שלך עולים בקנה אחד עם הסכם זה וכי הנך הבעלים או שיש לך הזכויות והאישורים הנחוצים, ללא צורך לשלם לכל אדם או גוף אחרים, להשתמש ב- ולנצל את-, ולהתיר לנו להשתמש ב- ולנצל את-, תכני המשתמש שלך בכל האופנים הנדונים בהסכם זה. הנך מסכים לשפות ולפטור את החברות הבנות והחברות הקשורות שלנו, וכל אחד מעובדיהן ונושאי המשרה בהן, מכל דרישה, נזק, חבות, תביעה או הוצאה (לרבות שכר טרחת עו”ד) שנטענו כלפינו על ידי כל צד ג’, הנובעים מ- או הנוגעים ל- שימוש ולניצול של תוכני המשתמש שלך על ידינו. כמו כן, הנך מסכים לא לאכוף נגדנו כל זכויות מוסריות, זכויות נלוות או זכויות דומות בתוכני המשתמש או נגד מקבלי הרישיון שלנו, מפיצינו, סוכנינו, נציגינו ומשתמשים מורשים אחרים, ומסכים לקבל הסכמה זהה לאי אכיפה מכל אדם וגוף אחר אשר עשוי להחזיק בזכויות כאמור.

אם נאשר לך ליצור, לפרסם, להעלות, להפיץ, להציג בציבור או לבצע בציבור תוכני משתמש המצריכים שימוש ביצירותינו המוגנות בזכויות יוצרים, נעניק לך רישיון לא בלעדי ליצור יצירות נגזרות תוך שימוש ביצירותינו המוגנות בזכויות יוצרים, כפי שיידרש לצורך יצירת החומרים, בתנאי שרישיון כאמור יותנה בכך שתמחה לנו את כל הזכויות ביצירה שתיצור. אם זכויות כאמור לא תומחינה לנו, רישיונך ליצור יצירות נגזרות תוך שימוש ביצירותינו המוגנות בזכויות יוצרים, יהא בטל ומבוטל.

אנו רשאים, אולם לא מחויבים, לנטר, לסנן, לפרסם, להסיר, לתקן, לאחסן ולבדוק תוכן משתמש או תכתובות שנשלחו באמצעות שירות Disney, בכל עת ומכל טעם, לרבות על מנת להבטיח שתוכן המשתמש או התכתובת עולים בקנה אחד עם הסכם זה, מבלי לתת לך הודעה מוקדמת על כך. איננו אחראים ואיננו מאשרים או ערבים לדעות, עמדות, ייעוץ או המלצות שפורסמו או שנשלחו על ידי משתמשים.

חשבונות

חלק משירותי Disney מאפשרים לך או מחייבים אותך ליצור חשבון על מנת להשתתף או על מנת לקבל יתרונות נוספים. הנך מסכים למסור ולהחזיק מידע עדכני ומלא, לרבות פרטי הקשר שלך לצורך מסירת הודעות ותכתובות אחרות מאיתנו וכן פרטי התשלום שלך. הנך מסכים לא להתחזות או להציג באופן שקרי את קשריך לכל אדם או גוף, לרבות שימוש בשם משפחתו, סיסמתו או פרטי חשבון אחרים של כל אדם אחר, או שמו או דמותו של אדם אחר, או למסור פרטים שקריים של הורה או משמורן. הנך מסכים לכך שננקוט צעדים על מנת לוודא את נכונות המידע הנמסר על ידך, לרבות פרטי קשר של הורה או משמורן.

קבענו ויישמנו מדיניות המאפשרת ביטול, בנסיבות מסוימות, של חשבונות משתמשים שהנם מפרים חוזרים של זכויות יוצרים. בנוסף, אנו רשאים להשעות או לבטל את חשבונך ואת יכולתך להשתמש בשירותי Disney אם תהיה מעורב, תעודד או תתמוך בפעילות בלתי חוקית, או אם לא תציית להסכם זה או לכל תנאים נוספים.

סיסמאות ואבטחה

באחריותך לנקוט בפעולות סבירות על מנת לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך, והנך אחראי לכל הפעולות המבוצעות במסגרת חשבונך, אשר עליהן ביכולתך לשלוט באופן סביר. הנך מסכים להודיע לנו מיידית אודות כל שימוש ללא הרשאה בשם המשתמש, בסיסמה או בפרטי החשבון האחרים שלך, או אודות כל פגיעה אחרת באבטחה, אשר נודע לך עליה, הנוגעת לחשבונך או לשירותי Disney.

אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על האבטחה, השלמות והסודיות של המידע שלך. אנו מיישמים אמצעי אבטחה טכניים, מנהליים ופיזיים שנועדו להגן על המידע שלך מפני כניסה, גילוי, שימוש ושינוי באופן בלתי מורשה.

4.        עסקאות בתשלום

זהות המוכר

המכירות מבוצעות על ידי Disney Interactive או על ידי המוכר המזוהה בעת המכירה, אם אינוDisney Interactive. אם יש לך שאלה בנוגע להזמנתך, אנא פנה אל המוכר בכתובת המפורטת על מנת לקבל סיוע. מספר חנויות מקוונות במסגרת שירותי Disney מופעלות על ידי צדדים שלישיים, ובמקרה כזה, עשויים לחול תנאי מכירה שונים או נוספים, ועליך לקראם בעת הצגתם לפניך.

תכנים דיגיטליים ופריטים וירטואליים

במסגרת שירותי Disney, אנו עשויים להעמיד לרשותך, ברישיון, יישומים, משחקים, תוכנות או תכנים דיגיטליים אחרים, תמורת תשלום חד פעמי. בעת רכישת רישיון השימוש בחומרים כאמור משירות Disney, יימסר לך מידע אודות העלויות במסגרת שירות Disney לפני שתבצע את רכישת הרישיון.

רכישת פריט וירטואלי או מטבעות משחק על ידך מהווה תשלום עבור רישיון מוגבל, בלתי ניתן להמחאה, להיכנס ולהשתמש בתכנים או פונקציות כאמור במסגרת שירותי Disney. ניתן להשתמש בפריטים וירטואליים (לרבות דמויות ושמות דמויות) או במטבעות משחק שנרכשו או הנמסרים לך במסגרת שירותי Disney, אך ורק בנוגע לשירותי Disney שבהם נתקבלו על ידך או פותחו על ידך כתוצאה מהשתתפותך במשחק. פריטים אלו אינם בני פדיון ואינם ניתנים להחזר, ולא ניתן לסחור בהם מחוץ לשירותי Disney תמורת כסף או דברי ערך אחרים. אנו רשאים לשנות או להפסיק את השימוש בפריטים וירטואליים או מטבעות משחק בכל עת.

מינויים

הכניסה לחלק משירותי Disney מצריכה מינוי בתשלום. רכישת מינוי על ידך מהווה הסכמתך לכך שהמינוי יחודש באופן אוטומטי, ואלא אם תבטל את המינוי, הנך מסמיך אותנו לחייב את אמצעי התשלום שלך בגין תקופת החידוש. תקופת החידוש האוטומטי תהיה זהה לתקופת המינוי הראשונה שלך, אלא אם יצוין אחרת במועד המכירה. דמי החידוש לא יעלו על דמי המינוי שחלו בתקופת המינוי הקודמת לה, למעט כל מבצעים והנחות, אלא אם נודיעך אודות שינוי דמי המינוי לפני החידוש האוטומטי. מעת לעת, אנו רשאים להציע מינוי ניסיון חינמי עבור שירות Disney. אם תירשם למינוי ניסיון חינמי, אנו נתחיל לחייב את חשבונך במועד פקיעת מינוי הניסיון החינמי, אלא אם תבטל את המינוי לפני כן.

תהליך ההזמנה

תינתן לך אפשרות לבדוק ולאשר את הזמנתך, לרבות כתובת המשלוח (במידת הצורך), אמצעי התשלום ופרטי המוצר. אנו נשלח לך הודעה במועד קבלת הזמנתך, ואישורנו ייחשב מלא, וכנמסר לך בפועל בעת מתן ההודעה, לכל דבר ועניין. באותו המועד, יהפוך הסכם המכירה למחייב אותך ואותנו. הסיכון לנזק לכל טובין הנרכשים על ידך והאחריות לבטחם תעבור אליך במועד מסירת הטובין הרלבנטיים.

אנו שומרים על הזכות לסרב להזמנה או לבטל כל הזמנה לפני המשלוח. מקרים שעשויים לגרום לביטול הזמנתך כוללים שגיאות מערכת או שגיאות דפוס, טעויות בפרטי המוצר או המחיר או זמינות המוצר, הגינות בין לקוחות במקרה של מלאי מוגבל או בעיות שזוהו על ידי מחלקת האשראי או מחלקת ההונאה שלנו. כמו כן, אנו עשויים לדרוש אימות או מידע נוספים לפני שנאשר הזמנה. אנו ניצור עמך קשר אם כל חלק בהזמנתך יבוטל או אם יש צורך במידע נוסף על מנת לאשר את הזמנתך. אם הזמנתך תבוטל לאחר שטיפלנו בתשלום שלך אולם לפני המשלוח, אנו נחזיר לך את התשלום.

תשלומים וחיוב

כאשר אתה מוסר פרטי תשלום, הנך מצהיר ומתחייב שהמידע הנו מדויק, כי אתה מורשה להשתמש באמצעי התשלום שנמסר וכי תודיע לנו אודות שינויים בפרטי התשלום. אנו שומרים על הזכות להשתמש בשירותי עדכון כרטיסי אשראי של צדדים שלישיים על מנת לקבל תאריכי פקיעת תוקף של כרטיסי אשראי.

זכות ביטול; החזרת טובין

לאחר שתירשם לשירות Disney, תהיה רשאי לבטל את ההסכם שלך תוך ארבעה עשר (14) ימים מקבלתך ואישורך את תנאים אלו, ותקבל החזר מלא של דמי המינוי ששולמו. עבור מינויים חצי שנתיים ושנתיים, אם הודעת הביטול תתקבל תוך שלושים (30) ימים מהמועד הראשון של החיוב הראשוני, תקבל החזר של דמי המינוי ששולמו. החזרת דמי המינוי אינה מבטלת את התחייבותך לשלם תשלומים חלים אחרים.

בעת רכישת רישיון גישה לתכנים דיגיטליים או לפריטים וירטואליים, תינתן לך אפשרות להסכים לאספקה בעת הרכישה. הסכמתך לאספקה מהווה אישורך כי איבדת את זכות הביטול, ודמי הרכישה לא יוחזרו לך.

הנך רשאי, תוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת טובין מוחשיים, לבטל את ההסכם עמנו ולהחזיר את הטובין. זכות זו אינה חלה על טובין אשר לגביהם ציינו במסגרת שירותי Disney כי אינם ניתנים להחזרה, לרבות הקלטות אודיו ווידאו, תוכנות מחשב, תקליטורי שמע, תקליטורי DVD או מדיה מוחשית אחרת שנפתחה. אם תחזיר טובין שאינם פגומים, ייתכן שתידרש לשלם עבור עלות החזרת הטובין אלינו, ואנו רשאים לנכות סכום סביר אם עשית שימוש בטובין.

אם ברצונך לבטל, עליך לעשות זאת באמצעות ביצוע הוראות הביטול החלות על שירות Disney הספציפי. מצ”ב דוגמת טופס ביטול.

טובין בהתאמה אישית

לתשומת לבך, זכויות הביטול וההחזרה אינן חלות על טובין בהתאמה אישית. ביטולים ושינויים של טובין בהתאמה אישית אינם ניתנים לביצוע לאחר ששלחת את הזמנתך, ולא ניתן להחזיר פריטים בהתאמה אישית, אלא במקרה של טעות בייצור או פגם במוצר. אנו שומרים על הזכות לסרב להזמנות של טובין בהתאמה אישית, על פי שיקול דעתנו. שימוש בלתי הולם בשירות ההתאמה האישית שלנו יגרום לביטול הזמנתך ולהחזרה של כל תשלום.

מחירים; מסים

אנו רשאים לשנות את מחירי המוצרים והשירותים המוצעים על ידינו. אם תשלם דמי מנוי תקופתיים עבור שירות Disney מסוים, אנו נמסור לך הודעה סבירה אודות שינויים במחירים או באמצעי החיוב לפני מועד כניסתם לתוקף, ותוכל לבטל את המינוי שלך לפני השינוי האמור. במועד ביצוע הזמנה מצדך, אנו מעריכים את המס החל וכוללים הערכה כאמור בסך התשלום הכולל, לנוחיותך. סכום המס אשר יחול בפועל על הזמנתך ויחויב מאמצעי התשלום שלך מבוסס על חישובים הנערכים במועד המשלוח, יהא מועד ההזמנה אשר יהא.

שילוח בינלאומי; מכס

בעת הזמנת טובין לשילוח למדינות שאינן המדינה שבה נמצא המוכר, ייתכן שיהיה עליך לשלם מסי והיטלי ייבוא חלים. מסים אלו וכל חיובים נוספים בגין שחרור מהמכס, יחולו עליך. לתשומת לבך, בנוגע לטובין לשילוח בינלאומי, כל אחריות יצרן עשויה שלא לחול; אופציות שירות יצרן עשויות שלא להיות זמינות; מדריכים למשתמש, הוראות ואזהרות בטיחות עשויים להיות בשפה שאינה שפת מדינת היעד; הטובין והחומרים הנלווים להם עשויים להיות מתוכננים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התקנים, המפרטים ודרישות הסימון של מדינת היעד; וכן ייתכן שהטובין לא יותאמו למתח החשמלי במדינת היעד (ויצריכו שימוש במתאם או בממיר). הנך אחראי לוודא כי ניתן לייבא את הטובין כדין אל מדינת היעד. במסגרת ההזמנות מאיתנו, הנמען ייחשב ליבואן הרשמי, ועליו לציית לכל החוקים והתקנות של מדינת היעד.

5.        תחרויות

ייתכן שיחולו כללים ותנאים נוספים על תחרויות שבהן תשתתף, אולם התנאים הכלליים הבאים חלים בהיעדר תנאים סותרים בכל כללים או תנאים נוספים החלים על התחרות הספציפית.

השתתפות בתחרות

השתתפותך בתחרות מהווה תוכן משתמש וכפופה לכל תנאי הסכם זה החלים על מסירת תוכן משתמש מצדך והשימוש בו מצדנו. אנו רשאים לפסול השתתפויות בתחרות המוגשות באיחור, מוטעות, לא שלמות, פגומות, שאבדו, בלתי קריאות או בלתי תקפות או אם לא ניתנה הסכמת ההורים. השתתפויות בתחרויות מוגבלות להשתתפות יחידה לאדם אחד, והשתתפות באמצעות נציגים או צדדים שלישיים או שימוש במספר זהויות אסורה. שימוש בהשתתפויות אוטומטיות, הצבעות אוטומטיות או תוכנות אוטומטיות הנו אסור, וכל השתתפויות (או הצבעות) כאמור תיפסלנה.

אנו שומרים על הזכות לשנות, להשעות, לבטל או לסיים תחרות או להאריך או לחדש את תקופת ההשתתפות או לפסול כל משתתף או כל השתתפות בכל עת, מבלי לתת הודעה מראש. אנו נעשה את האמור אם לא ניתן להבטיח שהתחרות תיערך באופן הוגן או נכון מחמת סיבות טכניות, משפטיות או אחרות, או אם אנו חושדים שאדם כלשהו עיוות את ההשתתפויות או את התוצאות, מסר מידע שקרי או פעל באופן לא אתי. אם נבטל או נסיים תחרות מסוימת, אנו רשאים להעניק פרסים בכל אופן שנראה לנכון והולם, על פי החוקים המקומיים החלים על התחרות.

זכאות

על מנת להשתתף בתחרות, עליך להיות משתמש רשום של שירותי Disney ובעל חשבון פעיל, הכולל פרטי קשר עדכניים. אין צורך לבצע כל רכישה על מנת להשתתף בתחרות, ורכישה לא תשפר את סיכויי זכייתך. התחרויות אינן פתוחות בפני עובדינו (או בני משפחתם הקרובה) או כל אדם אחר הקשור מקצועית לתחרות. אם אתה מתחת גיל 18 (או גיל הבגירות על פי החוק החל) והנך רשאי להשתתף בתחרות, אנו עשויים לבקש את הסכמת ההורים או המשמורן שלך לפני שנוכל לאשר את השתתפותך. אנו שומרים על הזכות לבקש הצגת הוכחת זהות או לאמת את תנאי הזכאות ואת ההשתתפות הזוכה הפוטנציאלית, ולהעניק כל פרס באופן אישי לזוכה. תחרויות האסורות או המוגבלות על פי חוק תהיינה בטלות. זוכים פוטנציאליים שהנם תושבי רשויות שיפוט שבהן תחרויות מצריכות אלמנט של ידע עשויים להידרש לענות על מבחן מתמטי על מנת שיוכלו לזכות בפרס.

פרסים

לא יהיו פרסים במזומן או פרסים חלופיים, אולם אנו (או הגורם המעניק את הפרס) שומרים על הזכות להחליף את הפרס בפרס דומה, בעל ערך שווה או גבוה יותר. הזוכים אינם רשאים להעביר (למעט לילד או לבן משפחה אחר) או למכור את הפרסים. ניתן לזכות אך ורק במספר הפרסים שננקב עבור התחרות הספציפית וכל הפרסים יוענקו בתנאי שיתקבל מספר מספיק של השתתפויות כשירות. ניתן לדרוש את הפרסים כדין עד לתאריך הנזכר בנוגע לתחרות הספציפית, ולאחר מכן לא ייבחרו זוכים חלופיים ולא יוענקו פרסים שלא נדרשו. אלא אם צוין אחרת בתיאור הפרס לפני ההשתתפות בתחרות, הזוכים יהיו אחראים לכל ההוצאות והעלויות הקשורות לדרישת הפרס. כל המסים יחולו על הזוכה בלבד, אף שאנו שומרים על הזכות לנכות מסים חלים, וכל זוכה מסכים למלא כל טופסי מס נחוצים.

קבלת פרס מצדך מהווה הסכמתך להשתתף בפרסום סביר הקשור לתחרות, ומעניקה לנו זכות בלתי מותנית להשתמש בשמך, בשם עירך ומדינתך, בפרובינציה או במחוז שלך, בדמותך, במידע אודות הפרס ובהצהרות מצדך אודות התחרות לצורכי פרסום וקידום מכירות, וכן מהווה הסכמתך לציית לחוקים ולתקנות החלים, הכול ללא צורך בהסכמה נוספת או בתשלום. כתנאי לקבלת פרס, הזוכים (או הוריהם או משמורניהם) יידרשו לחתום ולמסור תצהיר זכאות, פטור מאחריות ואישור פרסום.

6.        הוראות נוספות

מדיניות בדבר הגשת חומרים ורעיונות שלא הוזמנו

מדיניות החברה ארוכת השנים אינה מאפשרת לנו לקבל או לבדוק רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים שלא הוזמנו על ידינו. בנוגע לכל חומרים שתגיש לנו – בין אם הוזמנו על ידינו ובין אם לאו – הנך מסכים כי רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים אחרים שתגיש לנו לא ייהנו מזכויות סודיות או נאמנות, וכי אין כוונה ולא נוצרו בינך לביננו יחסי סודיות או נאמנות בכל דרך, וכין אין לך כל ציפייה בנוגע לבדיקת החומרים, שיפוי או תמורה מכל סוג.

תביעות בנוגע להפרת זכויות יוצרים

הודעות בנוגע להפרה לכאורה של זכויות יוצרים והודעות תגובה תישלחנה לנציגנו הייעודי:

 TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
טלפון: 1000 – 560 – 818 1
פקס: 4229 – 560 – 818 1
דוא”ל: designated.agent@dig.twdc.com

אנו יכולים לקבל הודעות אך ורק בשפות שבהן פרסמנו הסכם זה.

אנו נגיב במהירות לתביעות על הפרת זכויות יוצרים שבוצעו תוך שימוש בשירותי Disney, אשר דווחו לנציג זכויות היוצרים הייעודי שלנו, הנזכר לעיל על פי ה-U.S. Digital Millenium Copyright Act מ-1998 (להלן: “DMCA”) או חוקים אחרים, לפי המקרה. בנוגע לשירותי Disney המתארחים בארצות הברית, על הודעות כאמור לכלול את המידע הנחוץ המפורט ב-DMCA והמתואר בפירוט להלן.

בוררות מחייבת וויתור על תביעה ייצוגית

אתה ו-Disney Interactive מסכימים לדון בבוררות בכל מחלוקת בינך לבין חברת The Walt Disney Company או החברות הקשורות אליה, למעט מחלוקות הנוגעות לאכיפת זכויות הקניין הרוחני של חברת The Walt Disney Company או החברות הקשורות אליה. המונח “מחלוקת” כולל כל מחלוקת, תביעה או חילוקי דעות אחרים בינך לביננו בנוגע לשירותי Disney או להסכם זה, בין אם בעילה חוזית, נזיקית, בגין אחריות, על פי חוק או תקנה, או בכל עילה אחרת מן הדין או מן הצדק. אתה ו-Disney Interactive מסמיכים את הבורר, באופן בלעדי, להכריע בכל מחלוקת הנוגעת לפרשנות, לתחולת או אכיפת הסכם זה או ליצירת הסכם זה, לרבות לגבי היכולת לדון בבוררות בכל מחלוקת ובכל טענה כי הסכם זה, כולו או חלקו, הנו בטל או ניתן לביטול.

במקרה של מחלוקת, עליך ועל Disney Interactive לשלוח זה לזה הודעה בדבר מחלוקת, שהנה הצהרה בכתב המפרטת את השם, הכתובת ופרטי הקשר של הצד הנותן את ההודעה, העובדות המקימות את המחלוקת והסעד המבוקש. עליך לשלוח כל הודעת מחלוקת ל- Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, Attention: Legal/Arbitration Notice . אנו נשלח אליך כל הודעה בדבר מחלוקת, בהתאם לפרטי הקשר שלך, כפי שהנם מופיעים אצלנו. אתה ו-Disney Interactive תנסו ליישב מחלוקת באמצעות משא ומתן לא רשמי תוך שישים (60) ימים ממועד משלוח הודעת המחלוקת. לאחר שישים (60) ימים, אתה או אנו רשאים להתחיל בהליכי הבוררות. כמו כן, תוכל להביא מחלוקת בפני בית משפט לתביעות קטנות, אם המחלוקת עונה על הדרישות לדיון בבית משפט לתביעות קטנות, בין אם ניהלת לגביה קודם לכן משא ומתן לא רשמי, ובין אם לאו.

אם אתה ו-Disney Interactive לא תיישבו את המחלוקת באמצעות משא ומתן לא רשמי או בבית משפט לתביעות קטנות, המחלוקת תיושב בבוררות מחייבת, בפני בורר ניטרלי, אשר החלטתו תהא סופית, למעט זכות מוגבלת לערער על פי ה-U.S. Federal Arbitration Act. הנך מוותר על הזכות להתדיין בבית משפט, בפני שופט או חבר מושבעים. הבוררות תתנהל על ידי איגוד הבוררות האמריקני (להלן: “AAA”) על פי כללי הבוררות המסחרית שלו וסדרי הדין הנוספים שלו למחלוקות צרכנות. למידע נוסף, בקר באתר www.adr.org או, בארצות הברית, התקשר לטלפון 800-778-7879. הבוררות עשויה להתנהל בנוכחות אישית, באמצעות מסירת מסמכים, בטלפון או באופן מקוון. הבורר רשאי לפסוק פיצויים לטובתך באופן אינדיבידואלי, כפי שרשאי לעשות בית משפט, לרבות סעד הצהרתי או מתן צווים, אולם אך ורק במידה הנחוצה על מנת להיענות לתביעתך האינדיבידואלית.

אלא אם הבורר יקבע כי הבוררות הייתה קנטרנית או נפתחה למטרה בלתי הולמת, Disney Interactive תשלם את כל התשלומים וההוצאות עבור ההגשה, ה-AAA והבורר. אם הבורר ייתן לטובתך פסק בורר בשווי הגבוה משווי הצעת הפשרה האחרונה שלנו בכתב, שהוגשה לפני בחירת הבורר (או אם לא הגשנו הצעת פשרה לפני בחירת הבורר), אזי אנו נשלם לך את סכום פסק הבורר או 1,000 דולר ארה”ב, הגבוה מביניהם, ונשלם לעורך דינך, במידת הצורך, את שכר טרחתו ונשפה כל הוצאות (לרבות שכר טרחת והוצאות עדים) אשר ייגרמו לך או לעורך דינך באופן סביר בגין חקירה, הכנה וניהול תביעתך בבוררות. אנו מוותרים על כל זכות לתבוע תשלום שכר טרחת עו”ד והוצאות בנוגע לכל בוררות קנטרנית בינך לביננו.

אם הנך תושב ארצות הברית, הבוררות תתקיים בכל אתר סביר, לנוחיותך. עבור אנשים שאינם תושבי ארצות הברית, הבוררות תתקיים ברובע מנהטן, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית, ואתה ו-Disney Interactive מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הפרסונאלית של בתי המשפט הפדרליים או המדינתיים הנמצאים במקום זה, על מנת לחייב בוררות, לעכב הליכים כל עוד הבוררות תלויה ועומדת, או לאשר, לתקן, לבטל או לתת פסק דין המאשר את פסק הבורר שניתן בבוררות.

הליכים ליישוב או לדיון במחלוקת בכל פורום יתנהל על בסיס אינדיבידואלי. אתה ו-Disney Interactive לא תתבעו כי מחלוקת מסוימת תידון כתביעה ייצוגית, תביעת תובע כללי-פרטי, או בכל הליך אחר שבו מי מהצדדים פועל או מתיימר לפעול כנציג. כל בוררות או הליכים משפטיים לא ישולבו עם בוררות או הליכים משפטיים אחרים, אלא בהסכמה מראש ובכתב של כל הצדדים לבוררות או להליך המשפטי. אם ייקבע כי תניית הוויתור על תביעה ייצוגית הנה בלתי חוקית או בלתי אכיפה בנוגע למחלוקת מסוימת, באופן מלא או חלקי, אזי חלקים כאמור יופרדו ויידונו בבית משפט, כאשר יתר החלקים יידונו בבוררות.

בחירת פורום

הנך מסכים כי כל תביעה מן הדין או מן הצדק, אשר נובעת מהסכם זה או משירותי Disney, אשר אינה כפופה להליכי בוררות, תוגש בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים ברובע מנהטן, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית, וכי הסמכות המקומית תהא מוקנית אך ורק לבתי משפט כאמור, והנך מסכים ומכפיף את עצמך לסמכות השיפוט הפרסונאלית של בתי משפט כאמור לצורך הדיון בתביעה כאמור.

ברירת הדינים

על הסכם זה חלים דיני מדינת ניו יורק ודיני ארצות הברית, והוא יפורש על פיהם, ללא מתן תוקף לכל כללי ברירת הדינים.

עצמאות ההוראות

אם כל הוראה בהסכם זה תהא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, אזי הוראה כאמור תיחשב כנפרדת מהסכם זה ולא תשפיע על תוקף ואכיפת יתר הוראות ההסכם.

המשך תחולת הוראות

הוראות הסכם זה אשר על פי טבען ראוי כי תמשכנה לחול לאחר סיום הסכם זה, תמשכנה לחול לאחר סיום כאמור.

ויתורים

כל ויתור על כל הוראה בהסכם זה מצדנו, לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על הוראה כאמור או על כל הוראה אחרת, ומחדל מצדנו לטעון לכל זכות או לקיום כל הוראה על פי הסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.