Israel – Disney Terms of Use

אם אתה נמצא בישראל ובכוונתך להשתמש במוצרים או שירותים עולמיים של Disney, אנא עבור לתנאי שימוש גלובליים.

Print
Download PDF

 
 

תנאי שימוש

תאריך: 24יולי, 2014

1.      הקדמה

ברוך הבא לאתרי האינטרנט של דיסני אינטראקטיב מדיה גרופ (Disney Interactive Media Group) (ה”אתרים”).האתרים כוללים אתDisney.co.il ,ואתרי אינטרנט אחרים שבהם מתפרסמים תנאי שימוש אלה. האתרים הם בבעלותה ובתפעולה שלDisney Interactive Media Group , שהיא חלק מחברת The Walt Disney Company Limited , חברה רשומה באנגליה ו- ווילס (שתקרא להלן – “אנו”, “אותנו”, “שלנו” או “דיסני”) שמשרדיה רשומים ב- – 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom (מס’ רישום 00530051; מס’ עוסק מורשה 539293808).

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון לפני השימוש בכל אחד מהאתרים. בעצם השימוש באתר או על ידי הקלקה על תיבת סימון או קישור שבהם נאמר כי אתה מקבל או מסכים לתנאים אלה, אתה מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתרים.

אם אתה הורה או אפוטרופוס ונותן הסכמתך לרישום ילדך לאחד האתרים, אתה מסכים להיות מחויב בתנאי שימוש אלה ביחס לשימוש שלהם באתרים.

שים לב לעובדה כי על שירותים מסוימים המוצעים באתרים, כגון כללים לתחרויות מסוימות, מאפיינים או פעילויות אחרות, חלים תנאים מיוחדים. תנאים אלה מתפרסמים בקשר לשירות הרלונטי. התנאים המיוחדים כאמור הם בנוסף לתנאי שימוש אלה, ובמקרה של ניגוד ביניהם, הם גוברים על תנאי שימוש אלה.

אתה מאשר שתנאי שימוש אלה נתמכים ע”י תמורה סבירה ובעלת ערך, אשר קבלתה והתאמתה מאושרים בזאת.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אתה מאשר כי תמורה כזו כוללת את השימוש שלך באתרים וקבלת תוכן, יישומים, חומרים ומידע הזמינים באתרים, או באמצעותם, האפשרות שאנו נשתמש או נציג את הגשותיך (כפי שמוגדר בסעיף 3 להלן, שכותרתו “הגשות”), וכן אפשרות הפרסום וקידום המכירות הנובעת מהשימוש שלנו בהגשות ומהצגתן.
תנאים מיוחדים לטלפונים ניידים

אנא הקלק על מנת לראות תנאים ספציפיים בנוגע לגישה לאתר מהמכשיר הנייד שלך..

שימוש במכשיר נייד יגרור תשלום עבור נתונים וחיובים אחרים. לפרטים נוספים הקלק כאן.

אנא הקלק על הקישורים שלהלן על מנת לעיין בתנאים והוראות נוספים

2. שימוש באתרים ובתוכן
3. הגשות
4. גישה לאתר מהמכשיר הנייד שלך
5. חשבונות
6. תוכנית הנקודות של דיסני
7. פורומים ציבוריים ותקשורת
8. כללי התנהגות
9. שיתוף פעולה; הסרת הגשות
10. מיאוני אחריות
11. אחריות לחשבונך/חשבונותיך
12. המחויבות שלנו
13. מקרים שמעבר לשליטתנו הסבירה
14. דין ההסכם וסמכות שיפוט
15. תיקונים בתנאי שימוש אלה
16. סיום
17. מדיניות פרטיות
18. הוראות כלליות

2.      שימוש באתרים ובתוכן

האתרים נועדו לשימושך האישי בלבד. אינך רשאי להשתמש באתרים למטרות מסחריות, או בכל דרך שאינה חוקית, או שעלולה להזיק לנו או לכל אדם או ישות אחרים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
כל מידע, חומר, פונקציות, תכנים ויישומים אחרים (לרבות הגשות כמוגדר בסעיף 3 שכותרתו “הגשות”) (“תוכן”) הכלולים באתרים הם נכסים המוגנים ע”י זכויות יוצרים שלנו או נכסים המוגנים ע”י זכויות יוצרים של מרשים או מורשים שלנו. כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים והלבוש העסקי הם בבעלותנו ו/או בבעלות מרשנו או מורשנו.

אנו רשאים לעשות שינויים באתרים או למחוק תוכן או מאפיינים בכל זמן, בכל דרך, מסיבה כלשהי או ללא כל סיבה.אתה מוותר בזאת על כל תביעה שעשויה להיות לך בעניין זה.
בכפוף להסכמתנו המפורשת בכתב, אין להשתמש בשום תוכן מאתר כלשהו שלא כחלק מהאתר, אין לשכפלו, להעבירו, להפיצו או לנצלו בכל דרך אחרת, מלבד מקרים שבהם תצורת האתר מאפשרת הורדה של תוכן מסוים, שבהם אתה רשאי להוריד עותק אחד של תוכן כזה למחשב או מכשיר נייד בודד (לפי העניין) לשימושך האישי, הביתי והלא מסחרי בלבד, בתנאי ש: (א) תשמור על שלמות כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות, (ב) לא תעשה כל שינוי, ולא תשכיר, תחכיר, תשאיל,תמכור, תפיץ, תעתיק (מלבד יצירת עותק אחד לצרכי גיבוי) או תיצור יצירה נגזרת שתהיה מבוססת על האתר או על התוכן, במלואו או בחלקו, ו- (ג) לא תשתמש בתוכן בדרך המרמזת על קשר למוצרנו, שירותנו או המותגים שלנו. אנו אוסרים על כל שימוש עסקי, “דיוור חוזר” או שימוש אוטומטי, בנפח גדול, באתרים,או העברת תוכן כלשהו לכל מחשב או מכשיר נייד אחרים.

במקרה שאנו מציעים הורדות של תוכנה באתר, ואתה תוריד את התוכנה, אזי התוכנה, לרבות כל הקבצים והתמונות אשר משולבות או מופקות על ידה, והנתונים הנלווים אליה (ביחד – ה”תוכנה”), ניתנים לך ברישיון על ידינו או על ידי מעניקי רישיון שהם צד ג’, לשימושך האישי, הביתי והלא מסחרי, בלבד. איננו מעבירים אליך את זכות הקניין בתוכנה. בהגבלות המותר על פי החוק החל על תנאים אלה, אינך רשאי להפיץאו לנצל את התוכנה בדרכים אחרות, או לבצע בה הידור הפוך, הנדסה הפוכה, פירוק, או המרה בכל דרך אחרת לצורה הניתנת לקריאה על ידי אדם.

אתה מאשר ומסכים כי שום תנאי מתנאי שימוש אלה אינו מעביר אליך, או לכל צד ג’, את הבעלות בסימני מסחר,סימני שירות, השמות המסחריים או זכויות קנייניות אחרות כלשהן באתרים או בתוכן או בחלק כלשהו מהם. אתה מתחייב לא לבצע כל פעולה או מעשה אשר אינם עולים בקנה אחד ועלולים לפגוע בדרך כלשהי בזכויות קניין אלה.

3.      הגשות

בתנאי שימוש אלה, אנו משתמשים במילה“ הגשות” לציין טקסט, מסרים, רעיונות, מושגים, סכמות, הצעות, סיפורים, תסריטים, דרכי התייחסות, מתכונות, יצירות אמנות, צילומים, ציורים, קטעי וידיאו, יצירות אודיו-ויזואליות, יצירות מוסיקליות (לרבות מילות שירים), הקלטות קול, פורמטים של תוכניות,אפיונים, השם שלך ושל אנשים אחרים, דיוקנאות, קולות, שמות משתמש, פרופילים, פעולות, הופעות, ביצועים ו/או מידע או חומר ביוגראפי אחר, ו/או חומרים דומים אחרים שתגיש, תפרסם, תעלה, תשבץ, תציג, תמסור או תפיץ בדרך אחרת (להלן, ביחד – “תפיץ”) בכל אחד מהאתרים או באמצעותם.

יש שני סוגי הגשות: הגשות לפי הזמנה והגשות ללא הזמנה. “הגשות לפי הזמנה“פירושו הגשות (א) שביקשנו או אפשרנו לך במפורש לספק לנו באמצעות כל מאפיין או פעילות באתר, לעיוננו או להצגה, ואפשר שגם בעד תמורה או פיצוי שהוגדרו ספציפית (להלן, ביחד “תמורה“) (כגון פרסים או שווה ערך אחר במשחקים, הימורים, תכנים ומבצעי קידום; ו- (ב) שאתה מפיץ באיזה מהאתרים או באמצעותם מבלי לבקש תמורה (למשל, בשירותי האירוח שלנו או בפורומים הציבוריים (לפי ההגדרה בסעיף 7 להלן, שכותרתו “פורומים ציבוריים ותקשורת”)). “הגשות ללא הזמנה“הן כל ההגשות שאינן נופלות בגדר סעיפי המשנה (א) או (ב) של סעיף זה.
אל תפיץ כל הגשות ללא הזמנה.

מדיניות החברה מזה שנים רבות אינה מאפשרת לנו לקבל או לבחון רעיונות יצירתיים, הצעות או חומרים בלתי מוזמנים, ולכן, אנא אל תפיץ הגשות ללא הזמנה באחד האתרים או באמצעותם.אנו מקווים שתבין כי מדיניות זו נועדה למנוע אפשרות של אי הבנות בעתיד, כאשר פרויקטים שיפותחו על ידינו או בניהולנו עלולים להראות לאנשים אחרים דומים ליצירותיהם.

אם, למרות בקשתנו, תשלח אלינו חומרים לא מוזמנים, במתכוון או בשוגג, לכל אחג מהאתרים או באמצעותו, אתה עושה כן למרות שאין בינינו כל הסכם בנוגע לבחינה של ההגשות ללא הזמנה או לתמורה או פיצוי כלשהם. למעשה, אתה מסכים כי כל ההגשות שתבצע אינן נעשות בתנאי סודיות או אמון וכי אין כל כוונה ליצור, ולא ייווצרו בינינו, בכל דרך שהיא, יחסי סודיות או נאמנות, וכי אין לך כל ציפייה לבחינה, שכר או תמורה מכל סוג שהוא.
למעט אם נאמר במפורש אחרת בתנאי שימוש אלה, הוראות תנאי שימוש אלה יחולו במידה שווה על הגשות בהזמנה או הגשות ללא הזמנה. לפיכך, אנו, מורשנו, מפיצנו, סוכננו, נציגנו ומשתמשים מורשים אחרים יהיו רשאים לנצל ולחשוף את כל ההגשות ואנו לא נהיה מחויבים כלפיך או כלפי כל אדם אשר יתבע באמצעותך, בגין ניצול או חשיפה של הגשה כלשהי.

מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מעניק לנו בזאת (ולמחזיקי הרישיונות שלנו, המפיצים, הסוכנים, הנציגים והמשתמשים המורשים האחרים שלנו), ללא כל צורך בהרשאה שלך אותשלום לך או לכל אדם או ישות אחרים, רישיון עד, בלתי חוזר, ללא בלעדיות, משולם במלואו, ללא תמלוגים, עם אפשרות לרישוי משני והעברה כלל עולמית כפוף לכל זכויות היוצרים, סימני המסחר, הפטנטים, הסודות המסחריים וזכויות הקניין הרוחני האחרות שבבעלותך או בשליטתך, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשדר, להדפיס, לפרסם,להציג, להראות, להפיץ, לשוב ולהפיץ, לשעתק, לארח, להקרין, להציג, להפיץ, להפיץ מחדש,להעתיק, לאכסן, לשמור, לשמור בזיכרון מטמון, לשמור בארכיון, למפתח, לסווג, להעיר אודות,לשדר, להזרים, לערוך, לשנות, לעדכן (לרבות, בין השאר, אך ללא הגבלת הכלליות, על ידי השמטת מילות שירים ולחן מהגשות או החלפה של מילות שירים ולחן בהגשות כלשהן במילות שירים ולחנים שייבחרו על ידינו), להתאים, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות המבוססות עליהן ולבצע בפומבי ולנצל בדרכים אחרות הגשות כאלה, במלואן או בחלקן, בכל מתכונות המדיה ובכל הערוצים המוכרים כיום או שיפותחו בעתיד (כולל, ללא הגבלת הכלליות, באתרים של קבוצת דיסני, או אתרי אינטרנט של צד ג’, ברשתות ובתחנות השידור והכבלים שלנו, ועל גבי הפלטפורמות רחבות הפס והאלחוטיות שלנו, במוצרים ובשירותים, באמצעי אחסון חומריים ובהופעות בתיאטרונים,לכל צורך ועניין, בכל פורמט של מדיה, ובאמצעות כל ערוץ תקשורת, ללא הגבלת הכלליות, חדשות, פרסומת, קידום מכירות, שיווק, פרסום, למטרות מסחריות או עסקיות, והכל ללא מתן כל הודעה נוספת לך ועם או בלי אזכור שמך (“רישיון ההגשות”).

בעצם המסירה של ההגשה, אתה יוצר מצג ומתחייב כי ההגשה ומסירת ההגשה על ידך עומדים בכללי ההתנהגות (המפורטים להלן בסעיף 8, הנקרא “כללי התנהגות“) ובדרישות האחרות הכלולות בתנאי שימוש אלה, וכי יש לך או בבעלותך הזכויות, הרישיונות, ההסכמות וההרשאות הנחוצות, ללא כל צורך בהיתר או בתשלום לאדם או ישות אחרת כלשהי, על מנת לנצל ולהרשות לנו לנצל את ההגשות הנ”ל, בכל הדרכים המוזכרות בתנאי שימוש אלה (לרבות רישיון ההגשות. תנאי שימוש אלה (לרבות רישיון ההגשות) אינם מגבילים כל הענקת זכויות, הסכמות, הסכמים, המחאות וויתורים, בעבר או בעתיד, שייתכן ועשית או תעשה ביחס להגשות.

במידה וההגשות שהתבצעו על ידך מכילות שירים או הקלטות מקוריים, אתה מצהיר בזאתכי אתה חבר באגודת זכויות הביצוע ו/או הזכויות המכאניות המתאימה וכי כל היצירות המוסיקליות (לרבות מילות השירים) הכלולות בהגשות אלו זמינות עבורנו (ולכל בעלי הרשיונות, המפיצים, הסוכנים, הנציגים ומשתמשים מורשים אחרים שלנו) לרישוי במישרין מאגודות אלה.למרות האמור לעיל, וללא תלות בחברותך באגודה כאמור לעיל, אתה מעניק לנו בזאת (ולבעלי הרישיונות, המפיצים, הסוכנים, הנציגים והמשתמשים המורשים האחרים שלנו) רישיון עד כלל עולמי, בלתי חוזר, ללא בלעדיות, משולם במלואו, ללא תמלוגים, עם אפשרות לרישוי משני ולהעברה, לבצע בפומבי כל יצירה מוסיקלית (לרבות מילות השירים) והקלטות קוליות הכלולות בהגשות כאלו.
במידה ואנו מזמינים הגשות באמצעות מאפיינים או פעילויות בכל אחד מהאתרים (לרבות, ללא הגבלת הכלליות, משחקים, הימורים, תחרויות, מבצעי קידום ופורומים ציבוריים (המוגדרים להלן בסעיף 7, הנקרא “פורומים ציבוריים ותקשורת”) המחייבות שימוש ביצירות שיש לנו בהן זכויות יוצרים (מלאות או חלקיות), אנו מעניקים לך בזאת רישיון לא בלעדי ליצור יצירה נגזרת בעזרת יצירות שיש לנו בהן זכויות יוצרים (מלאות או חלקיות); אך זאת בתנאי, שרישיון זה יותנה בכך שתמחה לנו את כל הזכויות ביצירה שיצרת (ולכל בעלי הרישיונות, המפיצים, הסוכנים, הנציגים ומשתמשים מורשים אחרים שלנו.אם זכויות אלה לא תומחנה לנו (ולכל בעלי הרישיונות, המפיצים, הסוכנים, הנציגים והמשתמשים המורשים האחרים שלנו,אזי רישיונך ליצור חומרים תוך שימוש ביצירות שיש לנו בהן זכויות יוצרים (מלאות או חלקיות) יהיה בטל ומבוטל. אתה מסכים להענקת הזכויות, ההסכמות, ההסכמים וההמחאות שפורטו לעיל בין אם אנו משתמשים בהגשות ובין אם לאו.
אתה ממנה אותנו בזאת כסוכן שלך ומעניק לנו את מלוא הסמכות להתקשר בהסכמים ולחתום על מסמכים ו/או לעשות כל פעולה שנהיה סבורים שהיא נחוצה בכדי לאשר את הענקת הזכויות, ההסכמות, ההסכמים, ההמחאות והויתורים שפורטו בתנאי שימוש אלה.
אתה מסכים כי כל הגשה שאתה מבצע אינה מתבצעת בתנאים של סודיות או אמון וכי לא נוצרו בינינו ואין כל כוונה ליצור בינינו קשרים המחייבים סודיות או נאמנות בכל דרך שהי. במידה שקיימות “זכויות מוסריות”, “זכויות נלוות” או זכויות דומות אחרות בהגשות, או ביחס אליהן, וזכויות אלה אינן בבעלותנו הבלעדית, ובמידה שאתה יכול לעשות כן בכפוף לחוק, אתה מסכים לא לאכוף זכויות כאלה בנוגע לנו ולמורשנו, מפיצנו, סוכננו, נציגנו והמשתמשים המורשים האחרים שלנו, ואתה תביע הסכמה דומה להימנע מאכיפה לגבי כל האחרים אשר עשויים להחזיק בזכויות כאלה.

מבלי להגביל את היקף רישיון ההגשות או כל הענקה עתידית של זכויות, הסכמות, הסכמים, המחאות וויתורים שאפשר שתעשה ביחס להגשות, אתה מאשרר בזאת כל הענקה קודמת של זכויות, הסכמות, הסכמים,המחאות וויתורים שעשית ביחס להגשות שהוגשו לנו על ידיך.

4.      גישה לאתר מהמכשיר הנייד שלך

על מנת לגשת לאתר מהמכשיר הנייד שלך ולקבל רישיון לתכנים ולהורידם מהאתר, עליך (i) לקבל היתר מהאדם שמשלם את החשבון, (ii) להצטייד במכשיר נייד תואם פרוטוקול WAP, (iii) להפעיל את שירות ה- WAP באמצעות ספק הרשת שלך, ו- (iv) להיות בעל אשראי מספיק כלקוח של ספק שירותי הרשת.

חיובים עבור שימוש באתר מהמכשיר הנייד שלך

כל החיובים והעלויות הנובעים מהשימוש באתר מהמכשיר הנייד שלך נגבים באמצעות חשבון הטלפון הנייד שלך. פירוש הדבר הוא שספק הרשת שלך גובה ממך את הסכומים המתאימים עבורנו ואחר כך מעביר אותם אלינו.

חיובים עבור נתונים

כאשר אתה ניגש לאתרים מהמכשיר הנייד שלך, יחולו עליך התעריפים הסטנדרטיים של ספק הרשת שלך עבור משלוח הודעות, העברת נתונים, ותעריפים ותשלומים אחרים. עליך לברר אצל ספק שירותי הרשת שלך מהן התוכניות הזמינות ומה העלויות שלהן.
בנוסף לכך, הורדה,התקנה, או שימוש בשירותים מסוימים שאנו מספקים באמצעות המכשיר הנייד שלך (“שירותים ניידים”) עשויים להיות אסורים או מוגבלים על ידי ספק הרשת שלך, ולא כל השירותים הניידים ניתנים להפעלה אצל כל ספקי שירותי הרשת או בכל המכשירים.עליך לברר אצל ספק שירותי הרשת שלך האם השירותים הניידים זמינים למכשיר הנייד שברשותך ומהן ההגבלות, אם בכלל, שיחולו על השימוש שלך בשירותים ניידים אלו.

חיובים נוספים

אנו עשויים להעמיד לרשותך באמצעות האתרים תכנים, כגון משחקים, שאתה יכול לרכוש עבורם רישיון ולהורידם. כאשר אתה רוכש רישיון להשתמש ולהוריד תוכן מסוים מאתר, בנוסף לחיובים הרגילים עבור העברת נתונים אשר נזכרו לעיל, עשויים לחול חיובים נוספים על התוכן הנ”ל (“חיובים נוספים”). תקבל הודעה ברורה מהאתר על כל החיובים הנוספים לפני שתשלים את רכישת הרישיון הרלונטי. החיובים הנוספים מוצגים כשהם כוללים מע”מ ומיסי צריכה דומים אחרים, וכפופים לשינויים.
אנו עשויים להציע תכנים מסוימים שאינם כרוכים בחיובים נוספים, או בחיובים נוספים מופחתים, שבקשר אליהם יהיה עליך לצפות בפרסומת או לקבל הצעות שיווקיות אחרות לפני השימוש בתוכן או לאחר השימוש בו. בעצם הגישה, ההורדה או שימוש אחר בתוכן כזה, אתה נותן את הסכמתך לקבל את הפרסומות האמורות או את המסרים השיווקיים האחרים בכל פעם שתשתמש בתוכן הרלונטי. אם אתה לא מעוניין עוד לקבל את הפרסומות או המסרים השיווקיים האחרים יהיה עליך לחדול להשתמש בתוכן ולמחוק אותו מהנייד שלך.
בכל פעם שתשתמש בתוכן בצורה מקוונת, יחולו התעריפים הרגילים של ספק שירותי הרשת שלך, באופן שהוסבר בסעיף “חיובים עבור נתונים” לעיל, ואנו נודיע לך על כך בכל פעם שתצטרך להתחבר לרשת על מנת להשתמש בתוכן זה.

רישוי תוכן סלולרי

על מנת לרכוש רישיון לתוכן סלולרי כלשהו המצוי באתרים, עליך לפעול על פי ההנחיות המוצגות. עם ההקלקה על הכפתור או הקישור המתאים, אתה מציע הצעה מחייבת לקבלת רישיון לתוכן שבחרת, במחיר המוצג (לפי העניין).
אנא וודא כי בחרת את התוכן הנכון לפני ההקלקה על הקישור או הכפתור המתאים, שכן האתרים אינם מאפשרים לשנות את הזמנתך לאחר שהקלקת.
אם דיסני תקבל את הצעתך, אזי התוכן שבחרת יהיה זמין עבורך במכשיר הנייד שלך. אתה תחויב בחיובים הנוספים המתאימים ובחיובים עבור נתונים על פי המוצג באתרים. יתכן שיהיה עליך לשמור את התוכן למכשיר הנייד שלך לאחר שהתוכן ישלח אליך. תכנים שתשמור יהיו זמינים לשימושך עד שתמחק אותם או עד שתחליף את המכשיר או תחדל להשתמש בו.לאחר שתמחק את התוכן מהמכשיר הנייד שלך, הוא לא יוחלף בתוכן חדש.
אתה מאשר ומסכים כי משעה שניתן לך רישיון לתוכן כפי שמתואר בתנאי שימוש אלה, אנו נתחייב לספק לך מיידית את השירותים הרלונטיים.לפיכך, אתה מסכים כי לא תהיה זכאי לנצל תקופת “צינון” לביטול הסכם הרישיון אלא אם הדבר מותר במפורש בדין מקומי מחייב.
מלבד אם הדבר מותר על פי חוק, תוכן אינו ניתן להחלפה ואינו ניתן להחזרה.

5.      חשבונות

אתר עשוי לדרוש ממך ליצור חשבון בכדי שתוכל להשתתף בפעילויות מסוימות או על מנת להבטיח קבלת הטבות נוספות. אתה מסכים לספק, לשמור ולעדכן תוכן נכון, מדויק ועדכני ולמלא את המידע הנדרש אודותיך כפי שתתבקש בתהליך הרישום ( “ נתוני רישום“). לא תתחזה לאדם אחר או ישות אחרת ולא תסלף את זהותך או את זיקתך לכל אדם או ישות, ובכלל זה לא תשתמש בשם משתמש או בסיסמה של אדם אחר או במידע לגבי חשבון אחר, או שם של אדם אחר, דמותו, קולו, תמונה או תצלום שלו, או תספק פרטים לא נכונים בנוגע להורה או אפוטרופוס,כאשר תהליך הרישום שלנו דורש לספק מידע כזה. אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים לנקוט בצעדים כדי לוודא שהמידע שתמסור הוא מדויק, לרבות ביצוע בדיקות נקודתיות של כל מספר נייד שתמסור לנו עבור הורה או אפוטרופוס.אתה גם מסכים להודיע לנו ללא דיחוי, לכתובת המפורטת בסעיף 18, על כל שימוש לא מורשה בשם המשתמש שלך,בסיסמה, במידע אחר של חשבונך או על כל פגיעה אחרת באבטחה שייוודע לך עליה ואשר נוגעת או מתייחסת לאיזה מבין האתרים. כמו כן, אתה מסכים לצאת מהחשבון שלך בסיומה של כל התחברות.

אנו עשויים להשעות או לסגור את החשבון שלך ואת יכולתך להשתמש באתרים או בחלק מהם במקרה שתתחזה לאדם אחר או ישות אחרת או במקרה שתסלף אחרת את זהותך, או אם לא תמלא בדרך אחרת אחר הוראות תנאי שימוש אלה או אחר כל תנאי מיוחד אשר נוגע לשירות מסוים, בגין הפרת זכויות יוצרים, או מכל סיבה אחרת.

6.      תוכנית הנקודות של דיסני

מעת לעת אנו עשויים להציע תוכנית שבה תוכל להרוויח נקודות עבור בילוי זמן באתרים, הורדת תכנים או השתתפות בפעילויות באתרים (“תוכנית הנקודות”). תוכל להמיר את הנקודות הללו בתכנים שנציע לך בתוכנית הנקודות.
כאשר תוכנית הנקודות תהיה זמינה, נפרסם באתרים המתאימים את פרטיה וכיצד אפשר במסגרתה לזכות בנקודות. אנו שומרים על הזכות לשנות את התנאים של תוכנית הנקודות או להפסיקה בכל זמן, לפי שיקול דעתנו המוחלט, אפילו מבלי להודיעך על כך.

7.      פורומים ציבוריים ותקשורת

“פורום ציבורי” פירושו אזור, אתר או מאפיין אשר מוצע כחלק מאתר ואשר מאפשר למשתמשים או למבקרים באתר להפיץ הגשות לצפייה על ידי משתמש/ים או מבקר/ים באתר, לרבות אזור שיחה, לוח מודעות, מסרים מידיים, מסרים ניידים, סביבת קהילה חברתית, דף פרופיל, דף שיחה, בלוג, פונקצית דוא”ל (לרבות כרטיסי ברכה אלקטרוניים ושדרים של דוא”ל מסוג שלח-לחבר).

אתה מאשר כי הפורומים הציבוריים והמאפיינים המוצעים באתר נועדו בדרך כלל לתקשורת ציבורית ופומבית ולא לתקשורת פרטית. אנא זכור שכאשר אתה מוסר מידע אישי מקוון באמצעות פורום ציבורי, אנשים שאינך מכיר עלולים לאסוף מידע זה ולהשתמש בו. איננו יכולים לערוב לאבטחה או לפרטיות של מידע שתבחר לחשוף באמצעות אחד מאמצעי התקשורת האלה;אתה לוקח על עצמך את הסיכון הכרוך בחשיפה מעין זו. אנו ממליצים כי לא תמסור מידע אישי (כגון, מס’ טלפון, דוא”ל או כתובת מגורים) שלך, או של כל אדם אחר, באמצעות פורום ציבורי. סעיף 17 להלן מפרט את מדיניות הפרטיות שלנו (לדוגמה, בנוגע למידע אישי שנמסר תוך כדי תהליך הרישום לצורך השתתפות בפורום ציבורי.

אתה האחראי הבלעדי, ותישאר אחראי בלעדי, להגשות שתפיץ באתרים או באמצעותם ושתגיש ו/או תפרסם תחת שם המשתמש שלך או בדרך אחרת על ידיך בכל פורום ציבורי ולתוצאות של הגשת התוכן האמור ופרסומו.
אתה מאשר כי השימוש בכל אחת מההגשות שתפרסם בכל פורום ציבורי הוא על אחריותך בלבד. לדוגמה, איננו אחראים, ואיננו מאמצים את הדעות, העצות או ההמלצות אשר מתפרסמות או נשלחות על ידי משתמשים בכל פורום ציבורי ואנו מתנערים, באופן ספציפי, מכל אחריות בקשר לכך.

אנו שומרים על הזכות לסנן, לסרב לפרסם, להסיר או לערוך הגשות בכל עת, ומכל סיבה וללא כל סיבה, לרבות, ללא הגבלת הכלליות, אם ההגשות אינן תואמות את כללי ההתנהגות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת, למרות ש לא חלה עלינו חובה לנהוג כך או לנטר את הפעילות בפורום ציבורי כלשהו. אם נבחר לסנן הגשות, עלול להגרם עיכוב בפרסום תכנים מעין אלו בפורום הציבורי על מנת לאפשר את תהליך הבדיקה. אם תהיינה לנו שאלות בנוגע להגשות, כולל, ללא הגבלת הכלליות, בעניין זכויות היוצרים, אנו עשויים לפנות אליך ולבקש מידע נוסף, לרבות, לדוגמה, על מנת לוודא כי אתה בעל זכויות היוצרים או כי קיבלת רשות בכל דרך אחרת לפרסם את החומר.

כשאתה משתתף בפורום ציבורי, לעולם אל תניח כי אנשים הם מי שהם אומרים שהם, כי הם יודעים את מה שלטענתם הם יודעים, או כי יש להם זיקה למי שלטענתם יש להם זיקה. מידע שמקורו בפורום ציבורי עלול לא להיות אמין, ואין זה רעיון טוב לפעול, ובכלל זה לסחור או לקבל החלטות כלשהן בנוגע להשקעות, אך ורק או בעיקר על בסיס מידע שאינך יכול לאמת. איננו יכולים להיות אחראים למידת הדיוק של ההגשות הכלולות בפורום ציבורי, ולא נהיה אחראים לכל החלטה הנוגעת למסחר, השקעה או כל החלטה אחרת שתתקבל או כל פעולה שתנקט או שלא תנקט על בסיס מידע או תוכן כזה.

יכולתך לגשת לפורומים ציבוריים ולדפדף בהם ו/או להגיש ו/או לפרסם הגשות בפורום ציבורי יכולה להיות כפופה למגבלות גיל מסוימות ו/או לנהלים קשורים לכך ולתנאים והתניות שאנו עשויים לבחון על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי. כל הגבלות הגיל, הנהלים, התנאים וההתניות, כאמור לעיל, יפורסמו בפורום הציבורי, לפי העניין.

אתה מאשר בזאת כי אתה מעניק לנו רישיון ביחס לכל ההגשות לפורום הציבורי, לפי אותם תנאים שחלים על הגשות תחת סעיף 3 לעיל.

8.      כללי התנהגות

כללי ההתנהגות שלהלן יחולו על האתרים. בעצם השימוש באתרים, אתה מסכים לא להפיץ כל הגשה שהיא:

  1. (א) משמיצה, מנצלת לרעה, מטרידה, מאיימת או פוגעת בזכות לפרטיות של אדם אחר (ב) מהווה חומר שטנה, או פוגעת על בסיס גזעי או אחר; (ג) אלימה, מגונה, או פורנוגראפית;או (ד) פוגעת בדרך אחרת בכל אדם או ישות;
  2. אינה חוקית או מעודדת או מגבה פעילות לא חוקית או דיון בפעילויות לא חוקיות מתוך כוונה לבצען, לרבות הגשה המהווה, או מייצגת נסיון לעסוק בפורנוגראפיה של ילדים, מעקב מטריד אחר אדם אחר, תקיפה מינית, מרמה, מסחר בחומר תועבה או בחומרים גנובים, מסחר בסמים ו/או שימוש לרעה בסמים, הטרדה, גניבה או קשר לבצע מעשה פלילי כלשהו;
  3. מפרה או פוגעת בכל זכות של צד ג;לרבות: (א) זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכות קניין או זכות חוזית אחרת; (ב) זכות לפרטיות (ובפרט, חל עליך איסור להפיץ מידע אישי מכל סוג של אדם אחר ללא היתר מפורש ממנו) או לפרסום; או (ג) כל התחייבות לשמירה על סודיות;
  4. היא מסחרית, קשורה לעסקים, או מפרסמת או מציעה למכירה כל מוצר, שירות או דבר אחר (בעד רווח או בלעדיו) או משדלת אחרים (לרבות שידול לתרומות או מתנות);
  5. מכילה וירוס או רכיב פוגעני אחר, או פוגעת, מחבלת או מזיקה בדרך אחרת לאחד האתרים או לכל רשת מחוברת או מפריעה בדרך אחרת לשימוש או להנאה מהאתרים של כל אדם או ישות;
  6. היא אנטי-חברתית, מפריעה, או הרסנית, לרבות “מסיתה”, “מזהמת”, “מציפה”, “מפתה לתגובות בדרכי הטעייה” או “גורמת צער” כפי שמונחים אלה מובנים בדרך כלל ונעשה בהם שימוש באינטרנט; או
  7. אינה רלונטית לנושא הדיון או לנושא המוסכם של הפורום הציבורי המסוים.

אתה מאשר ומסכים כי כאשר תשתמש באתרים תהיה חשוף להגשות ממגוון מקורות וכי אנו לא אחראים לדיוק, לשימושיות, לבטיחות, או לזכויות הקניין הרוחני של ההגשות אלה או כל הקשור אליהן.
איננו יכולים להבטיח, ואיננו מבטיחים, שמשתמשים אחרים מקיימים או יקיימו את כללי ההתנהגות שלעיל או כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, ואתה עלול להיחשף להגשות שאינן מדויקות, פוגעניות, מעליבות או מעוררות התנגדות מסיבות אחרות. במערכת היחסים בינך לבינינו, אתה נוטל בזאת על עצמך את כל הסיכונים לנזק או פגיעה כתוצאה מאי התאמה מעין זו.

9.      שיתוף פעולה; הסרת הגשות

מבלי לפגוע באיזו מזכויותינו האחרות בכפוף לתנאי שימוש אלה או לפי כל דין, אנו שומרים את הזכות, אולם מתנערים מכל חובה או אחריות, (א) לסרב לפרסם או למסור או להסיר הגשה כלשהי מאחד האתרים אשר מפר את תנאי השימוש הנ”ל (לרבות כללי ההתנהגות) ו- (ב) במגבלות המותר על פי החוק, לזהות כל משתמש בפני צדדים שלישיים ו/או לחשוף לצדדים שלישיים כל הגשה או כל מידע מזהה אישי, כאשר אנו סבורים בתום לב כי הזיהוי או החשיפה (i) יאפשרו קיום החוק, לרבות, למשל, קיום צו בית משפט או זימון לבית המשפט, או (ii) יסייעו לאכוף את תנאי השימוש האלה (לרבות כללי ההתנהגות) ו/או את כללי התחרות, ההימור, מבצעי הקידום והמשחקים שלנו ו/או יגנו על הבטיחות והבטחון של כל אדם או ישות, לרבות האתרים. זאת ועוד, אנו שומרים על כל הזכויות להסיר הגשות בכל עת, מכל סיבה, או ללא סיבה כלשהי.

אם אתה סבור שהגשה אינה תואמת את תנאי השימוש האלה (לרבות כללי ההתנהגות) באפשרותך לדווח לנו על ההגשה לפי הנוהל המתואר באתרים. בעקבות דיווח כזה, אנו עשויים (אך איננו חייבים) לנקוט בפעולה שנמצא לנכון לפי שיקול דעתנו המוחלט.

10.      מיאוני אחריות

המידע, התוכן והחומרים באתרים מסופקים “כמות שהם” ואיננו מתחייבים או מעניקים כל אחריות ביחס למידע, לתוכן ולחומרים אלה. בפרט איננו מתחייבים כי הפונקציות הנכללות במידע, בתוכן ובחומרים באתרים (ובכלל זה, ללא הגבלת הכלליות, בהגשות) מדויקות, שלמות או עדכניות או יפעלו ללא הפסקה וללא שגיאות, שהפגמים יתוקנו, או שהאתרים או השרתים או כל תוכנה או התקן אחרים אשר מאפשרים לך נגישות למידע, לתוכן ולחומרים, חופשיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. יתר על כן, אתם תישאו בכל העלויות של השירות, התיקונים וההחזרה לתקינת. איננו ערבים או מעניקים כל התחייבות בנוגע לשימוש או תוצאות השימוש במידע, תוכן, חומרים, מוצרים או שירותים, הכלולים או מוצעים, המועמדים לרשות המשתמשים, או מתייחסים בכל דרך אחרת, לאתרים, לרבות, אך ללא הגבלת הכלליות, הגשות או אתרים או שירותים כלשהם של צד ג’, המקושרים באמצעות האתרים, מבחינת הנכונות, הדיוק, השלמות, האמינות, הבטיחות או מכל בחינה אחרת. במידה שהדין החל אינו מכיר בסיוג אחריות מכללא, ההסתייגות שלעיל לא תחול עליך. יחד עם זאת, רשום לפניך, שהאמור לעיל אינו משפיע על זכויות הצרכן הסטטוטוריות שלך.

האתרים עשויים לכלול קישורים (או שתופנה באמצעות האתר) לאתרים אחרים (“אתרי צד ג'”) וכן מאמרים, פרסומות, צילומים, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, צלילים, תוכנת יישומי מידע ותוכן או פריטים אחרים שמקורם בצדדים שלישיים (“תוכן של צד ג). אנו ממאנים במפורש, מלקבל כל אחריות לדיוק, לשלמות, לנאותות או לזמינות של מידע, תוכן וחומרים המצויים באתרים של צד ג’ או בתוכן של צד ג’. איננו יכולים להבטיח את שביעות רצונך מכל המוצרים או השירותים שתרכוש מאתר של צד ג’ המקושר אל אחד האתרים או מאחד האתרים, או ממידע, תוכן או חומרים של צד ג’ הכלולים באתרים שלנו (לרבות, ללא הגבלת הכלליות, הגשות הכלולות בפורומים ציבוריים). איננו תומכים ומגבים שום סחורה, ולא נקטנו בשום צעד לוודא את הדיוק, השלמות או האמינות של כל מידע, תוכן או חומרים הנכללים באתר של צד ג’ או בתוכן של צד ג’. לפיכך, איננו ערבים ואיננו מתחייבים בהתחייבות כלשהי בנוגע לאתר של צד ג’ או לכל אתר אחר אשר מופיע באחד הספריות שלנו או בקשר לכל תוכן של צד ג’, ואין לראות בנו אחראים לתוכן, לזמינות, לדיוק, לרלונטיות, לקיום זכויות היוצרים, לחוקיות או להגינות של חומר הנכלל באתר של צד ג’ או בתוכן של צד ג’, ואיננו מתחייבים או לוקחים כל אחריות בקשר לאבטחה של כל מידע, תוכן או חומרים (לרבות, ללא הגבלת הכלליות, מידע על כרטיסי אשראי ומידע אישי אחר) שתתבקש למסור לצד ג’ כלשהו. אתה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל תביעה נגדנו בקשר למידע, תוכן וחומרים הכלולים באתרים שלנו (לרבות, ללא הגבלת הכלליות, הגשות) באתרים של צד ג’ או בכל תוכן של צד ג’ ובכל מידע, תוכן וחומרים שאתה מספק לכל אתר של צד ג’ (ובכלל זה, ללא הגבלת הכלליות, מידע על כרטיסי אשראי ומידע אישי אחר). אנו ממליצים בפניך בכל פה לעשות את כל הבירורים והחקירות הנחוצים או ראויים לדעתך לפני שתבצע עסקה מקוונת או לא מקוונת עם אחד מהצדדים השלישיים הנ”ל.

זאת ועוד, כל תוכן העוסק בענייני בריאות או רפואה לא נועד לבוא במקום ייעוץ רפואי מקצועי. עליך לפנות תמיד אל הרופא שלך על מנת לקבל את עצתו בכל שאלה שיש לך בנוגע למצב רפואי. אם אתה סבור שאתה נתון במצב חירום רפואי, נא התקשר מיד אל הרופא שלך או אל שירותי החרום הרפואיים הסתמכות על מידע המופיע באתרים היא אך ורק על אחריותך.

11.      אחריות לחשבונך/חשבונותיך

אתה אחראי לשמור על סודיות שם/שמות המשתמש, הסיסמא/ות והחשבון/חשבונות שלך, וכן של כל פעילות המתנהלת בחשבון/חשבונות שלך. אתה מסכים בזאת לשפות, להגן ולמנוע מאתנו, מהמיזמים של הקבוצה שלנו (כהגדרתם בחוק החברות משנת 1985), וממעניקי הרישיונות, מקבלי הרישיונות, המפיצים, הסוכנים, הנציגים והמשתמשים המורשים האחרים, שלנו ושל המשווקים, המפיצים, נותני השרותים והספקים של הישויות המתאימות הנזכרות לעיל, ומכל נושאי המשרה, הדירקטורים, הבעלים, העובדים, הסוכנים, הנציגים והנמחים של הישויות האמורות (להלן, ביחד – “צדדים משופים”) כל פגיעה, בשל או עקב הפסדים, נזקים, מחויבויות, תביעות, קנסות, סנקציות, הוצאות ועלויות (לרבות עלויות הסדרה בפשרה והוצאות משפטיות או אחרות כלשהן והוצאות בגין חקירה או התגוננות מפני כל הליך או הליך צפוי) אשר יגרמו לצדדים המשופים בגין תביעה כלשהי הנובעת מכל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה או מכל תביעה שמקורה בשימוש שלך באתרים ו/או בחשבון/חשבונות שלך. עליך לעשות את מיטב המאמצים לצורך שיתוף פעולה איתנו בהגנה מפני כל תביעה. אנו שומרים על זכותנו, על חשבוננו, להעסיק יועץ נפרד וליטול לידנו באופן בלעדי את ההגנה והשליטה בכל עניין אשר בכל דרך אחרת כפוף להתחייבות שיפוי מצדך.

12.      המחויבות שלנו

איננו מגבילים בדרך כלשהי את אחריותנו למוות או נזק גוף כתוצאה מרשלנותנו, מצג שווא במרמה, הסתרה או בשל כל מחויבות אחרת שאין לסייגה על פי תחולת הדין.
בכפוף לתחולת הדין, אנו, מיזמי הקבוצה שלנו, המרשים והמורשים שלנו ושל מיזמי הקבוצה שלנו, ומשווקיהם, מפיציהם, נותני השירותים שלהם או ספקיהם, איננו מקבלים עלינו כל מחויבות לאובדן, נזק, עלות או הוצאה שייגרמו בגין השימוש שלך בכל תוכנה, יישום, התקן או כל חומר אחר אשר סופק לך בקשר עם השימוש שלך באתרים, או לכל הפסד אשר אינו תוצאה ישירה שניתן לחזותה בסבירות, של (א) שימוש או חוסר אפשרות להשתמש באתרים או בתוכן, או (ב) התנהגות או פעולות, מקוונות או בלתי מקוונות, של כל משתמש באתרים או כל אדם או ישות אחרים, אפילו אם נמסר לנו על אפשרות התרחשותם של נזקים אלה.

כאשר אתה משתמש באתרים עבור השירותים הניידים, איננו אחראים בכל דרך שהיא לכל כשל באתרים או בשירותים הניידים, לרבות במקרים שבהם המכשיר הנייד שלך אינו תואם לדרישות התוכן שהזמנת, לכל כשל בקישוריות של המכשיר הנייד שלך או במקרים שבהם מסרת מספר התקן לא נכון.

אנו רשאים לשנות את האתרים או למחוק תכנים או מאפיינים או שירותים כלשהם אשר מסופקים באמצעות האתרים בכל דרך, בכל עת, מכל סיבה או ללא כל סיבה.

ההגבלות, הסייגים ומיאון האחריות בסעיף זה ובכל מקום אחר בתנאי שימוש אלה יחולו ככל שניתן במגבלות המותר על פי תחולת החוק.

13.      מקרים שמעבר לשליטתנו הסבירה

לא נהיה מחויבים ואין לראות בנו אחראים לכל עיכוב או כשל למלא אחר התחייבויותינו על פי תנאי שימוש אלה אם העיקוב או המחדל נובעים מסיבה שמעבר לשליטתנו הסבירה, לרבות, ללא הגבלת הכלליות, פעולות של צד ג’, כגון ספקי הרשת. תנאי זה אינו משפיע על הזכויות המוקנות לך לפי החוק כצרכן.

14.      דין ההסכם וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחול דין אנגליה ו- ווילס, והם יתפרשו על פיו, ולבתי המשפט של לונדון, אנגליה, תהיה סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל תביעה או תובענה בכפוף לתנאי שימוש אלה, ואתה מסכים ומקבל בזאת את סמכות השיפוט האישית של בתי משפט אלה; ובלבד ששום דבר מהאמור בזאת לא ימנע את תחולתו ואכיפתו של החוק החל והמחייב. איננו מתחייבים כי המידע, התוכן והחומרים באתרים (כולל ההגשות) מתאימים או זמינים לשימוש במקום מסוים. במקרה שתבחר לגשת אל האתרים אתה עושה זאת מיוזמתך ואחראי לקיים את כל החוקים החלים, לרבות כל החוקים המקומיים החלים עליהם.

15.      תיקונים בתנאי שימוש אלה

אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות, לעדכן, להוסיף או למחוק חלקים מתנאי שימוש אלה בכל עת, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע. בכל מקרה שנעשה כן, אנו נודיע לך על השינוי, העדכון, ההוספה או המחיקה על ידי משלוח הודעה בדוא”ל אל כתובת הדוא”ל האחרונה שמסרת לנו ו/או על ידי פרסום הודעה בולטת באתרים על השינוי, העדכון, ההוספה או המחיקה. כל שינוי, עדכון, הוספה, או מחיקה יכנסו לתוקף שבעה (7) ימים קלנדריים לאחר משלוח הודעה אלקטרונית מאיתנו אליך, או שבעה(7) ימים קלנדריים לאחר פרסום הודעה זו באתרים הכפופים לתנאי שימוש אלה, על פי המוקדם מביניהם. אם אינך מסכים לשינוי קבוע כלשהו תוכל לבטל את חשבונך. לא תהיה לך תביעה נגדנו או נגד צד ג’ בעניין זה.
אנו מפנים את תשומת לבך כי בכל עת אתה אחראי לעדכן את המידע האישי שלך ולמסור לנו את כתובת הדוא”ל העדכנית שלך. במקרה שכתובת הדוא”ל האחרונה שמסרת לנו אינה תקפה, או אם מסיבה כלשהי איננו מסוגלים לשלוח לך הודעה כמתואר לעיל, עצם משלוח השדר בדוא”ל המכיל הודעה זו יהווה, למרות הכל, הודעה בפועל בנוגע לשינויים, העדכונים, התוספות או המחיקות המתוארים בהודעה.

16.      סיום

תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיובאו לידי סיום, על ידך או על ידינו. אתה רשאי להביא תנאי שימוש אלה לידי סיום בכל עת על ידי הפסקת השימוש באתרים והשמדת כל החומרים שקיבלת מהאתרים והשמדת כל התיעוד הנלווה וכל העותקים וכל ההתקנות שלהם, בין אם נעשו לפי תנאי שימוש אלה ובין אם לאו.

אנו רשאים להפסיק תנאי שימוש אלה לאלתר בקשר אליך (לרבות נגישותך לאתרים ולכל האתרים האחרים של קבוצת דיסני) לפי שיקול דעתנו המוחלט, לרבות, ללא הגבלת הכלליות, אם תפר או לא תקיים תנאי מהתנאים או ההוראות המהותיים הכלולים בתנאי שימוש אלה. עם הסיום, עליך לחדול מלהשתמש באתרים ולהשמיד את כל החומרים שקיבלת מהאתרים ואת כל ההעתקים שלהם, בין אם אלה נעשו על פי תנאי שימוש אלה ובין אם לאו.
אנו אימצנו ויישמנו מדיניות אשר בהתאם לה אנו מפסיקים בנסיבות המתאימות חשבונות של משתמשים שהם מפרים חוזרים של זכויות יוצרים. כל פעילות מרמה, שימוש לרעה או פעילות לא חוקית אחרת, עלולה אף היא להיות בסיס לסיום החשבון שלך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ולדיווח אפשרי עליך לרשויות אכיפת החוק המתאימות.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר לפי טבען נועדו לשרוד את סיום תנאי השימוש האלה, אכן ישרדו סיום כזה.

17.      מדיניות פרטיות

אתר עשוי להזמין הגשות באמצעות מאפיינים או פעילויות, לדוגמה, תחרויות או פורומים ציבוריים. אם אנו נזמין ואתה תספק מידע הניתן לזיהוי אישי כחלק מכל הגשה (פרט לפורומים ציבוריים שבהם תבחר לחשוף מידע אישי בפני הציבור כפי שמתואר בסעיף 7 לעיל) בדרך כלל תחול על כך מדיניות הפרטיות שלנו, או מדיניות פרטיות כפי שמפורט באתר, בנקודת האיסוף.

נא עיין במדיניות הפרטיות שלנו למידע נוסף בנוגע לדרכים שבהן אנו אוספים ומאחסנים מידע אישי שתספק לנו, בעת שימושך באתרים.

18.      הוראות כלליות

אם הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלה תהיה בלתי חוקית, בטלה או מסיבה כלשהי בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תחשב כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה, ולא יהיה בה כדי להשפיע על התוקף או האפשרות לאכיפת יתר ההוראות. אם תפר תנאי שימוש אלה ולא ננקוט בכל פעולה נגדך, לא נחשב כמי שויתרו על זכויותיהם בגין ההפרה שלך ונהיה עדיין זכאים להשתמש בזכויות ובתרופות שלנו בכל מצב אחר שבו תפר תנאי שימוש אלה.

חוץ ממקרים בהם נקבע במפורש אחרת, תנאי שימוש אלה לא נועדו לטובת, ולא יאכפו על ידי, כל אדם שאינו צד לתנאי שימוש אלה, על פי כל דין או בדרך אחרת, פרט לכך, שכל אחד ממיזמי הקבוצה שלנו יהיה רשאי לאכוף כל הוראה בתנאי שימוש אלה כאילו היה צד להם.

תוכל לגשת לתנאי שימוש אלה בכל זמן בכתובת:https://disneytermsofuse.com/hebrew-israel/

אם יש לך שאלות כלשהן תוכל לפנות אלינו בכתב לכתובת:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE