Norway – Disney Terms of Use

Hvis du befinner deg i Norge og benytter deg av globale produkter eller tjenester fra Disney, se våre globale vilkår for bruk.

Print
Download PDF

 
 

Bruksvilkår

Datert: 2009 August 24

1.      INNLEDNING

Velkommen til Internettsidene til Disney Interactive Media Group (“Sidene”). Sidene inkluderer Disney.no og andre Internettsider hvor disse vilkårene er oppført. Sidene eies og drives av Disney Interactive Media Group, del av The Walt Disney Company Limited, et selskap registrert i England og Wales (heretter referert til som “vi”, “oss”, “vår” eller “Disney”) med registrert kontor i 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Storbritannia (registreringsnummer 00530051; VAT-nummer 539293808).

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV SIDENE. Ved å bruke en side eller ved å klikke på en boks eller en lenke som erklærer at du godtar eller gir ditt samtykke til disse vilkårene, bekrefter du ditt samtykke til disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke bruke sidene.

HVIS DU ER EN FORELDER ELLER VERGE OG DU GIR DITT SAMTYKKE TIL DITT BARNS REGISTRERING PÅ NOEN AV SIDENE, GODTAR DU Å BLI BUNDET AV DISSE BRUKSVILKÅRENE PÅ VEGNE AV DERES BRUK AV SIDENE.

Merk at spesielle vilkår gjelder for enkelte tjenester som tilbys på sidene, som regler for visse konkurranser eller andre funksjoner eller aktiviteter. Disse vilkårene er oppført i forbindelse med den gjeldende tjenesten. Alle slike vilkår kommer i tillegg til disse bruksvilkårene, og i tilfelle konflikt vil de ha presedens over disse bruksvilkårene.

Du godtar at disse bruksvilkårene støttes av rimelige og viktige vurderinger, og du godtar herved at disse er tilfredsstillende og at du kjenner til dem. Uten å begrense generaliteten i det foregående, godtar du at slike vurderinger omfatter din bruk av sidene og mottak av innhold, applikasjoner, materialer og informasjon som er tilgjengelig på eller via sidene, muligheten for vår bruk eller visning av dine oppføringer (som definert nedenfor i Avsnitt 3, “OPPFØRINGER”) og muligheten for publisering og promotering av vår bruk eller visning av dine oppføringer.

SPESIELLE VILKÅR FOR MOBILENHETER

KLIKK FOR Å SE VILKÅRENE SOM ER SPESIFIKKE FOR TILGANG TIL EN SIDE FRA DIN MOBILENHET.

Mobilbruk vil medføre data- og andre kostnader. For flere detaljer, klikk her.

KLIKK PÅ LENKENE NEDENFOR FOR Å VISE YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER

2. Bruke siden og innhold
3. Oppføringer
4. Tilgang til en side fra din mobilenhet
5. Kontoer
6. Disney poengordning
7. Offentlige fora og kommunikasjon
8. Regler for oppførsel
9. Samarbeid; fjerning av oppføringer
10. Ansvarsfraskrivelse
11. Ansvar for din(e) konto(er)
12. Vårt ansvar
13. Hendelser utenfor vår kontroll
14. Lovgivning og jurisdiksjon
15. Endringer i disse bruksvilkårene
16. Oppsigelse
17. Personvernpolitikk
18. Generelle bestemmelser


2.      BRUKE SIDENE OG INNHOLD

Sidene er kun for din personlige bruk. Du skal ikke bruke sidene til kommersielle formål eller på noen som helst måte som er ulovlig, eller gjør skade på oss eller noen annen person eller objekt, som definert etter vårt forgodtbefinnende.

All informasjon, materialer, funksjoner og annet innhold og applikasjoner (inkludert oppføringer, som definert i Avsnitt 3, “OPPFØRINGER”) (“Innhold”) som finnes på sidene er vår eiendom med opphavsrett eller eiendommen til våre lisensgivere eller lisenstakere med opphavsrett. Alle varemerker, tjenestemerker, varenavn og vareomslag eies av oss og/eller lisensgivere eller lisenstakere.

Vi kan endre sidene eller slette innhold eller funksjoner til enhver tid, på enhver måte, for enhver eller ingen årsak.

Bortsett fra det som vi spesifikt gir vårt skriftlige samtykke til, skal ikke noe innhold fra noen side brukes på noen annen måte enn som del av siden, reproduseres, overføres, distribueres eller på annen måte utnyttes, bortsett fra at der hvor en side er konfigurert til å tillate nedlasting av spesifikt innhold, kan du laste ned en kopi av slikt innhold til en enkelt datamaskin eller mobilenhet (som relevant) kun for ditt personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk, gitt at du (a) overholder alle opphavs- og eiendomsretter, (b) ikke gjør noen endringer, og ikke leier ut, låner, selger, distribuerer, kopierer (bortsett fra å opprette en enkelt sikkerhetskopi for eget bruk), eller oppretter noen utledete verker basert på en side eller på innholdet, i sin helhet eller delvis, og (c) ikke bruker innholdet på en måte som indikerer en forbindelse med noen av våre produkter, tjenester eller merker. Enhver forretningsmessig bruk, “sende på nytt” eller høy-volums-, automatisert bruk av sidene eller overføring av innhold til en annen datamaskin eller mobilenhet er forbudt.

I det tilfelle at vi tilbyr nedlastinger eller programvare på en side og du laster ned slik programvare, er programvaren, inkludert alle filer, bilder som er integrert i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet, “programvaren”) lisensiert til deg av oss eller tredjeparts lisensgivere kun for ditt personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk. Vi overfører ikke eiendomsretten til programvaren til deg. Bortsett fra hva som tillates under gjeldende lover, kan du ikke distribuere eller på annen måte utnytte programvaren eller dekompilere, rekonstruere kildekoden, demontere eller på andre måter endre kildekoden til programvaren til et format som er leselig for mennesker.

Du erkjenner og godtar at ingenting i disse bruksvilkårene har som effekt å overføre eierskap av varemerker, tjenestemerker, varenavn eller andre eiendomsrettigheter til disse sidene eller innholdet eller noen del av disse til deg eller en tredjepart. Du samtykker i ikke å utføre noen handling som er i konflikt med eller som sannsynligvis vil være i konflikt med slike eiendomsrettigheter.


3.      OPPFØRINGER

I disse bruksvilkårene, bruker vi ordet “Oppføringer” til å betegne tekst, meldinger, ideer, konsepter, pitcher, forslag, historier, skuespill, avhandlinger, formater, kunstverk, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelle verk, musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster), lydopptak, programformat, karakteriseringer, dine og/eller andre personers navn, likheter, stemmer, brukernavn, profiler, handlinger, fremtoninger, fremføringer og/eller annen biografisk informasjon eller materiell, og/eller annet lignende materiell som du kan føre opp, legge ut, laste opp, vise, kommunisere eller på annen måte distribuere (samlet, “distribuere”) på eller gjennom sidene.

Det finnes to typer oppføringer: oppfordrede oppføringer og uoppfordrede oppføringer. “Oppfordrede oppføringer” betegner de oppføringer (a) som vi uttrykkelig etterspør eller gjør deg i stand til å oppgi til oss via en funksjon eller en aktivitet på en side for vår gjennomgang og visning og mulig spesifikk-definert vurdering eller kompensasjon (samlet, “vurdering”) (som f. eks. premier eller andre verdier i spill, konkurranser og promoteringer); og (b) som du distribuerer på eller via noen av sidene og som du ikke ber om vurdering for (slik som i våre gjestetjenester og i offentlige fora (som definert nedenfor i Avsnitt 7, “OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON”)). “Uoppfordrede oppføringer” er alle oppføringer som ikke faller under underparagrafer (a) og (b) i denne paragrafen.

UOPPFORDREDE OPPFØRINGER SKAL IKKE DISTRIBUERES
Vår i lang tid overholdte bedriftspolitikk tillater ikke at vi aksepterer eller vurderer uoppfordrede kreative ideer, forslag eller materiell. Vennligst ikke distribuer uoppfordrede oppføringer på eller via noen av sidene. Vi håper at du forstår at intensjonen bak denne politikken er å unngå muligheten av fremtidige misforståelser når prosjekter som er utviklet av oss eller under vår ledelse av andre synes å ligne deres eget kreative arbeide.

Dersom, til tross for vår forespørsel, du likevel med eller uten hensikt sender oss uoppfordrede oppføringer på eller via våre sider, så gjør du dette selv om det ikke foreligger noen som helst avtale mellom oss med henhold til vurdering eller gjennomgang av dine uoppfordrede oppføringer eller kompensasjon i noen form. Faktisk godtar du at enhver oppføring du legger ut ikke skjer i fortrolighet eller tillit og at ikke noen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt opprettet mellom deg og oss på noen måte, og at du ikke har noen forventninger om gjennomgang, kompensasjon eller vurdering i noen form.

Bortsett fra det som er uttrykkelig fastslått i disse bruksvilkårene, gjelder disse bestemmelsene både for uoppfordrede og oppfordrede oppføringer. Vi, våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere har dermed rett til å utnytte og offentliggjøre alle oppføringer, og vi skal ikke stå til ansvar overfor deg eller noen annen person som fremsetter krav på vegne av deg for noen form for utnytting eller offentliggjøring av noen oppføringer.

Uten å begrense det foregående, gir du oss herved (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere), uten krav på tillatelse fra deg eller krav om betaling til deg eller noen annen person eller enhet, en kontinuerlig, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-free, viderelisensierbar og globalt overførbar lisens under all opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter og andre intellektuelle eiendomsretter du har eller kontrollerer, til å bruke, reprodusere, overføre, trykke, publisere, vise, utstille, distribuere, redistribuere, kopiere, stille til vertskap, oppbevare, hurtiglagre, arkivere, katalogisere, kategorisere, gi kommentarer til, kringkaste, streame, redigere, endre, modifisere (inkludert, uten begrensning, fjerne sangtekst og musikk etter utvalg av oss i en hvilken som helst oppføring med sangtekst og musikk), tilpasse, oversette, opprette utledete verker basert på og offentlig fremføre og på andre måter utnytte slike oppføringer, i sin helhet eller delvis, i alle hittil kjente og heretter utformete mediaformater og kanaler (inkludert, uten begrensning, på Disney Group-sider, på tredjeparters nettsider, i våre kringkastinger og på kabelnettverk og stasjoner, og på bredbånds- og trådløse plattformer, produkter og tjenester, på fysiske media, og i teatralsk utgivelse), for et hvilket som helst formål i et hvilket som helst mediaformat og gjennom en hvilken som helst mediakanal inkludert, uten begrensning, nyheter, annonser, promoterende, markeds-, publisitets-, handels- eller kommersielle hensikter, uten at du behøver å bli gjort oppmerksom på dette, og med eller uten referanse til deg. (“oppføringslisensen”).

Ved å kommunisere en oppføring, representerer og garanterer du at oppføringen og din kommunikasjon av denne oppføringen overholder regler for oppførsel (oppført nedenfor i Avsnitt 8, “REGLER FOR OPPFØRSEL”) og andre krav ifølge disse bruksvilkårene, og at du eier eller har de nødvendige rettigheter, lisenser, samtykker og tillatelser, uten at det foreligger behov for tillatelse fra eller betaling til en annen person eller enhet, til å utnytte, og til å autorisere oss til å utnytte, slike oppføringer på alle måter som nevnes i disse bruksvilkårene (inkludert oppføringslisensen). Disse bruksvilkårene (inkludert oppføringslisensen) begrenser ingen fortidig eller fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall du har godkjent eller godkjenner i forhold til oppføringer.

I den grad oppføringer inneholder originale sanger og opptak, representerer du herved at du er et medlem av den gjeldende mekaniske forening og/eller forening med rettigheter til fremføring og at alle musikalske komposisjoner (inkludert sangtekster) som finnes i slike oppføringer er tilgjengelig for lisensiering for oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) direkte fra slike foreninger. Utover det foregående, uavhengig av hvorvidt du er et medlem av noen slik forening, gir du oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) herved en kontinuerlig, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, fullt betalt, royalty-free, viderelisensierbar og globalt overførbar lisens til offentlig å fremføre hver og en musikalsk komposisjon (inkludert sangtekster) og lydopptak som finnes i disse oppføringene.

I den grad vi etterspør oppføringer gjennom funksjoner eller aktiviteter på noen av sidene (inkludert, uten begrensninger, spill, konkurranser, promoteringer og offentlige fora (definert nedenfor i Avsnitt 7, “OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON”) som krever bruken av våre opphavsrettbeskyttede verker (i sin helhet eller delvis), gir vi deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lage et utledet verk ved hjelp av våre opphavsrettbeskyttede verker (i sin helhet eller delvis); imidlertid er en slik lisens betinget din tildeling av alle rettigheter for ditt verk til oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere). Hvis slike rettigheter ikke tildeles til oss (og våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere) vil dette annullere og ugyldiggjøre din lisens til å lage materiell ved bruk av våre opphavsrettbeskyttede verker. Du samtykker i den foregående overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler og tildelinger hvorvidt dine oppføringer brukes av oss eller ikke.

Herved utnevner du oss som din agent med fullmakt til å gå inn i og gjennomføre ethvert dokument og/eller utføre enhver handling vi finner passende for å bekrefte overføringen av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall som er beskrevet i disse bruksvilkårene.

Du samtykker i at enhver oppføring du legger ut ikke gjøres i fortrolighet eller tillit og at ingen konfidensiell eller finansmessig relasjon er tiltenkt eller opprettet mellom deg og oss på noen måte. I den grad noen “moralske rettigheter”, “tilleggsrettigheter” eller lignende rettigheter til oppføringene eksisterer og ikke eksklusivt eies av oss, og i den grad du kan ha slike rettigheter under gjeldende lover, samtykker du i å unnlate å hevde slike rettigheter i forhold til oss eller våre lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, og du har tilsvarende overenskomst med andre som kan ha slike rettigheter om at de heller ikke vil hevde disse.

Uten å begrense omfanget av oppføringer eller noen annen fremtidig overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall du vil kunne delta i i forhold til oppføringene, bekrefter du herved enhver tidligere overføring av rettigheter, samtykker, avtaler, tildelinger og bortfall som du er involvert i i forhold til oppføringer du har lagt ut hos oss.


4.      TILGANG TIL EN SIDE FRA DIN MOBILENHET

For å få tilgang til en side fra din mobilenhet, og for å lisensiere og laste ned innhold fra siden må du ha (i) tillatelse fra personen som betaler regningen, (ii) en WAP-kompatibel mobilenhet, (iii) aktivert WAP-funksjonen gjennom din nettverksleverandør, og (iv) tilstrekkelig kreditt som en kunde av en nettverksleverandør.

KOSTNADER VED BRUK AV EN SIDE FRA DIN MOBILENHET

Alle kostnader og avgifter som påføres deg ved bruk av en side fra din mobilenhet vil trekkes fra din mobilkonto. Dette betyr at din nettverksleverandør krever inn de respektive summene fra deg på dine vegne og videresender pengene til oss.

DATAKOSTNADER
Når du går inn på noen av sidene fra din mobilenhet, vil din nettverksleverandørs standardavgifter for meldinger, data og andre tjenester gjelde. Du bør kontakte din nettverksleverandør og finne ut hvilke planer som er tilgjengelige og hvor mye de koster.

I tillegg kan nedlasting, installering eller bruk av visse tjenester som tilbys av oss gjennom din mobilenhet (“Mobile tjenester) være forbudt eller begrenset av din nettverksleverandør, og ikke alle mobile tjenester vil nødvendigvis fungere med alle nettverksleverandører eller mobilenheter. Du bør kontakte din nettverksleverandør og finne ut om mobile tjenester er tilgjengelige for din mobilenhet, og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder for din bruk av slike mobile tjenester.

YTTERLIGERE KOSTNADER

Vi kan gjøre innhold, som spill, tilgjengelige på sidene for lisensiering og nedlasting. Ved kjøp av en lisens til å bruke og å laste ned visse innhold fra en side, vil ytterligere avgifter i tillegg til de standard dataavgiftene nevnt ovenfor kunne gjelde for slikt innhold (“Ytterligere kostnader”). Slike ytterligere kostnader vil annonseres tydelig på sidene før du fullfører kjøpet av den relevante lisensen. Ytterligere kostnader vises inklusive momsskatt (VAT) og lignende forbruksskatt, og kan endres.

Vi vil kunne tilby visse innhold uten å påføre ytterligere kostnader, eller til reduserte kostnader, i hvilket tilfelle du må se en reklame eller motta annen form for markedsføring før eller etter at du har brukt slikt innhold. Ved å gå inn på, laste ned eller på annet vis bruke slikt innhold, samtykker du i å motta slik reklame eller annen markedsføringskommunikasjon hver gang du bruker det relevante innholdet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik reklame eller annen markedsføringskommunikasjon må du slutte å bruke innholdet og slette det fra din mobilenhet.

Hver gang du bruker et innhold på nettet, vil din nettleverandørs standard tariffer gjelde slik det ble beskrevet under avsnittet “Datakostnader” ovenfor. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at du må gå på nett for å bruke slikt innhold i hvert tilfelle.

LISENSIERING AV MOBILT INNHOLD

For å lisensiere mobilt innhold som er tilgjengelig på sidene, følg de tilgjengelige instruksjonene. Ved å klikke på den relevante lenken eller knappen binder du deg til å lisensiere det valgte innholdet for den prisen som vises (hvis relevant).

Sørg for at du har valgt korrekt innhold før du klikker på den relevante lenken eller knappen ettersom sidene ikke vil la deg endre bestillingen din etter at du har klikket.

Hvis Disney godtar tilbudet ditt for lisensiering av det valgte innholdet vil det bli gjort tilgjengelig på din mobilenhet. Du vil bli påført de relevante ytterligere kostnadene, om disse gjelder, samt datakostnader som vist på sidene. Du vil kanskje måtte lagre innholdet på din mobilenhet etter at det har blitt sendt til deg. Lagret innhold vil være tilgjengelig for deg til du sletter det eller til du bytter ut eller kaster din mobilenhet. Hvis du sletter innhold fra din mobilenhet vil det ikke erstattes.

Du erkjenner og samtykker i at så snart innhold er lisensiert til deg som beskrevet i disse bruksvilkårene, forplikter vi oss til å levere de relevante tjeneste til deg umiddelbart. Du samtykker i at du ikke har rett til noen “angre”-periode hvor lisensavtalen kan oppheves, med mindre annet er uttrykkelig tillatt ved lokal obligatorisk lovgivning.

Bortsett fra det som tillates ved lov, kan innholdet ikke byttes eller refunderes.


5.      KONTOER

En side kan kreve av deg at du oppretter en konto for å delta i visse aktiviteter eller tilegne deg ytterligere fordeler. Du samtykker i å oppgi, opprettholde og oppdatere sann, nøyaktig, gjeldende og komplett informasjon om deg selv når du blir bedt om det i løpet av våre registreringsprosesser (“registreringsdata”). Du skal ikke utgi deg for noen annen person eller enhet eller feilrepresentere din identitet eller tilhørighet som en annen person eller enhet, inkludert å bruke en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller en annen persons navn, likheter, stemme, bilde eller fotografi, eller oppgi feilaktige opplysninger for en forelder eller verge, hvor vår registreringsprosess krever slik informasjon. Du erkjenner og samtykker i at vi kan gjennomføre tiltak for å bekrefte at informasjonen du oppgir er korrekt, inkludert stikkprøver av mobilnummer du oppgir for en forelder eller verge. Du samtykker også i straks å varsle oss på adressen oppgitt i Avsnitt 18 om enhver uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord, annen kontoinformasjon eller annet brudd på sikkerheten som du blir oppmerksom på som involverer eller er relatert til noen av sidene. I tillegg samtykker du i å logge deg ut av din konto hver gang du avslutter en sesjon.

Vi kan suspendere eller oppsi kontoen din og din mulighet til å bruke sidene eller deler av disse i tilfeller hvor du har utgitt deg for en annen person eller enhet eller på andre måter har feilrepresentert din identitet, i tilfeller hvor du har unnlatt å overholde disse bruksvilkårene eller andre spesielle vilkår knyttet til en spesiell tjeneste, for brudd på opphavsrett, eller for en hvilken som helst annen grunn.


6.      DISNEY POENGORDNING

Fra tid til annen tilbyr vi en ordning hvor du kan tjene opp poenger for å bruke tid på sidene, laste ned innhold eller delta i aktiviteter på sidene (“poengordningen”). Disse poengene kan byttes mot innhold som vi tilbyr deg gjennom poengordningen.

Når poengskjemaet er tilgjengelig, vil ytterligere detaljer og informasjon om hvordan du tjener opp poeng legges ut på den relevante siden. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene til poengordningen eller fjerne den når som helst helt etter eget forgodtbefinnende, uten at det er nødvendig å varsle deg.


7.      OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKASJON

“Offentlig forum” betegner et område, side eller funksjon som tilbys som del av en side og som lar brukere eller besøkende på siden distribuere oppføringer for visning til en eller flere andre brukere eller besøkende på siden, inkludert et chatteområde, en meldingstavle, hurtigmeldinger, mobilmeldinger, et sosialt foreningsområde, profilside, konversasjonsside, blogg, e-postfunksjon (inkludert elektroniske postkort og send-til-en-venn-eposter).

Du erkjenner at offentlige fora og funksjoner som herved tilbys vanligvis er for offentlig og ikke privat kommunikasjon. Husk at når du legger ut personlig informasjon på nettet via et offentlig forum, kan den informasjon finnes og brukes av mennesker du ikke kjenner. Vi kan ikke garantere sikkerheten eller personvern for informasjon du velger å offentliggjøre gjennom noen av disse mediene; alle slike offentliggjøringer skjer på egen risiko. Vi anbefaler at du unngår å gi ut noen personlig informasjon (f.eks. telefon, e-post eller hjemmeadresse) om deg selv eller noen andre på et offentlig forum. Avsnitt 17 nedenfor gir informasjon om vår personvernpolitikk (f.eks. personlig informasjon gitt under registrering for å delta i et offentlig forum).

Du er og skal forbli eneansvarlig for oppføringene du distribuerer på eller via noen av sidene og som legges ut og/eller postes under ditt brukernavn eller på annen måte av deg på noe offentlig forum og for konsekvensene av å legge ut og poste det samme.

Du erkjenner at bruken av enhver oppføring som er postet på et offentlig forum skjer på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlige for, og vi står heller ikke for, meningsytringer, råd eller anbefalinger som er postet eller sendt inn av brukere til noe offentlig forum og vi fraskriver oss spesifikt alt ansvar i forbindelse med disse.

Vi forbeholder oss retten til å sensurere, unnlate å poste, fjerne eller redigere oppføringer på et hvilket som helst tidspunkt og for en hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensninger, tilfeller hvor oppføringer ikke overholder reglene for oppførsel. Dette skjer helt og holdent etter vårt eget forgodtbefinnende uten forhåndsvarsel, men vi har ingen plikt til å utføre slike handlinger eller til å overvåke noe offentlig forum. Dersom vi velger å sensurere oppføringer kan det forekomme en forsinkelse i posting av slikt innhold til et offentlig forum for å gi tid til en gjennomgangsprosess. Hvis vi har spørsmål om oppføringene dine inkludert, uten begrensning, opphavsretten, kan vi kontakte deg for ytterligere informasjon inkludert, for eksempel, bekreftelse på at du har opphavsretten eller på annen måte har fått tillatelse til å poste materialet.

Når du deltar i et offentlig forum, gå aldri ut fra at personer er den de gir seg ut for å være, vet det de sier de vet, eller er tilknyttet dem de sier de har tilknytning til. Informasjon som er hentet fra et offentlig forum er kanskje ikke pålitelig, og det er ingen god ide å gå til handling, inkludert handel eller investeringsavgjørelser, basert kun eller for det meste på informasjon som du ikke kan bekrefte. Vi kan ikke være ansvarlige for nøyaktigheten av oppføringer som finnes i et offentlig forum, og vi skal ikke være ansvarlige for handel, investering, eller andre avgjørelser tatt eller ikke tatt på bakgrunn av slik informasjon eller innhold.

Din evne til å ha tilgang til og bla gjennom offentlige fora og/eller legge ut og/eller poste oppføringer i et offentlig forum kan være underlagt aldersbegrensninger og/eller relaterte prosedyrer eller vilkår og betingelser som vi kan revidere etter eget forgodtbefinnende når som helst og for en hvilken som helst grunn. Alle slike aldersbegrensninger, prosedyrer og vilkår og betingelser vil være oppført i det offentlige forum.


8.      REGLER FOR OPPFØRSEL

Følgende regler for oppførsel gjelder på sidene. Ved å ta i bruk sidene, samtykker du i at du ikke vil distribuere noen oppføringer. som:

  1. (a) er nedsettende, aggressiv, trakasserende, truende eller en invasjon av en annen persons rett til privatliv; (b) er intolerant, hatsk, eller rasistisk eller på annen måte fornærmende; (c) er voldelig, vulgær, obskøn, pornografisk eller på annen måte seksuelt eksplisitt; eller (d) på annen måte er til skade for en person eller enhet;
  2. er ulovlig eller oppfordrer til eller promoterer ulovlige aktiviteter eller diskusjon av ulovlige aktiviteter med hensikten å gjennomføre dem, inkludert en … som er, eller representerer, et forsøk på å engasjere seg i barneporno, forfølgelse, seksuelt overgrep, forfalskning, smugling av obskønt eller stjålent material, narkotikahandel og/eller narkotikamisbruk, trakassering, tyveri, eller konspirasjon til å utøve kriminelle handlinger;
  3. bryter rettigheter til en tredjepart inkludert: (a) opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter; (b) retten til privatliv (spesifikt, du skal ikke distribuere en annen persons personlige informasjon av noen art uten deres uttrykkelige tillatelse) eller publisitet; eller (c) konfidensielle obligasjoner;
  4. er kommersiell, bedriftsrelatert eller annonserer eller tilbyr salg av produkter, tjenester eller annet (hvorvidt i profittøyemed eller ikke), eller forespør andre (inkludert forespørsler om tilskudd eller donasjoner);
  5. inneholder et virus eller andre skadelige komponenter, eller på annen måte tukler med, påvirker eller skader noen av sidene eller andre tilkoblede nettverk, eller på annen måte forstyrrer noen annen persons eller enhets bruk av sidene;
  6. er antisosial, forstyrrende eller destruktiv, inkludert, “hetsing”, “søppelmail”, “oversvømming”, “trolling” og “griefing”, som disse termene vanligvis forstås og brukes på Internettet; ELLER
  7. ikke generelt er relevant for det designerte emnet eller temaet på det relevante offentlige forum.

Du erkjenner og samtykker i at når du bruker sidene, kan du bli utsatt for oppføringer fra en mengde forskjellige kilder, og at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, nyttigheten, sikkerheten eller de intellektuelle eiendomsrettighetene til eller relaterte til slike oppføringer.

Vi kan ikke og vil ikke forsikre at andre brukere overholder foregående regler for oppførsel eller andre bestemmelser under disse bruksvilkårene, og du kan bli utsatt for oppføringer som er unøyaktige, fornærmende, uanstendige eller på annen måte støtende. Mellom oss og deg, aksepterer du herved all risiko for skade eller fortredelse som er en følge av all slik mangel på overholdelse.


9.      SAMARBEID FJERNING AV OPPFØRINGER

Uten fordommer mot noen av våre andre rettigheter under disse bruksvilkårene eller loven, forbeholder vi oss retten til, men fraskriver oss ethvert ansvar eller obligasjon for, (a) å unnlate å poste eller kommunisere eller fjerne fra sidene oppføringer som bryter med disse bruksvilkårene (inkludert reglene for oppførsel) og (b) i den grad vi er i stand til dette under gjeldende lov, identifisere noen bruker til tredjeparter, og/eller offentliggjøre til tredjeparter oppføringer eller personlig identifiserbar informasjon, når vi har grunn til å tro at slik identifikasjon eller offentliggjøring vil enten (i) lette overholdelse av lover, inkludert, for eksempel, overholdelse av rettslige befalinger eller stevninger, (ii) bidra til å overholde disse bruksvilkårene (inkludert regler for oppførsel) og/eller våre konkurranser, promoteringer, spillregler, og/eller beskytte sikkerheten til en person eller eiendom, inkludert sidene. Dessuten forbeholder vi oss retten til å fjerne oppføringer når som helst for en hvilken som helst eller ingen grunn.

Hvis du mener at en oppføring ikke er i samsvar med disse bruksvilkårene (inkludert regler for oppførsel), kan du rapportere oppføringen til oss, i henhold til prosessen som er oppført på sidene. I etterkant av en slik rapportering kan vi (men er ikke forpliktet til) å gå til slik handling som vi etter eget forgodtbefinnende vurderer som passende.


10.      ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, INNHOLDET OG MATERIELL PÅ SIDENE TILBYS “SOM DE ER” OG VI GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI I FORBINDELSE MED SLIK INFORMASJON, INNHOLD OG MATERIELL. I SIN SÆRDELESHET GARANTERER VI IKKE AT FUNKSJONENE SOM FINNES I INFORMASJON, INNHOLD OG MATERIELL PÅ SIDENE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, OPPFØRINGER) ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER GJELDENDE ELLER IKKE VIL FORSTYRRES ELLER ER FEILFRI, AT FEIL VIL KORRIGERES, ELLER AT SIDENE ELLER SERVERNE TIL NOEN PROGRAMVARE ELLER ANNET UTSTYR SOM GJØR SLIK INFORMASJON, INNHOLD OG MATERIELL TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. I TILLEGG PÅDRAR DU DEG DE FULLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG VEDLIKEHOLD, REPARASJON ELLER KORRIGERING. VI GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV INFORMASJON, INNHOLD, MATERIELL, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM FINNES PÅ ELLER TILBYS, GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER RELATERT PÅ NOEN MÅTE TIL SIDENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, OPPFØRINGER ELLER TREDJEPARTS SIDER ELLER TJENESTER SOM KAN NÅS VIA SIDENE I FORHOLD TIL DERES RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, PÅLITELIGHET, SIKKERHET ELLER NOE ANNET. GJELDENDE LOV VIL KANSKJE IKKE TILLATE UTELUKKELSE AV IMPLISERTE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE UTELUKKELSE VIL KANSKJE IKKE GJELDE I DITT TILFELLE. MERK IMIDLERTID AT DETTE IKKE PÅVIRKER DINE RETTIGHETER SOM FORBRUKER.

Sidene kan inneholde (eller du kan bli tilsendt gjennom en side) lenker til andre sider (“tredjeparts sider”) samt artikler, annonser, fotografier, tekst, illustrasjoner, bilder, design, musikk, lyd, informasjonsprogramvare og annet innhold og elementer som stammer fra tredjeparter (“tredjeparts innhold”). Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for nøyaktigheten, fullstendighet, egnetheten eller tilgjengeligheten av informasjon, innhold og materiell som finnes på tredjeparts sider eller i tredjeparts innhold. Vi kan ikke forsikre at du vil være fornøyd med noen av produktene eller tjenestene du har kjøpt fra en tredjeparts side som har lenker til eller fra en side eller tredjeparts informasjon, innhold eller materiell som finnes på våre sider (inkludert, uten begrensning, oppføringer som finnes i offentlige fora). Vi står ikke for noen av varene, og vi har heller ikke tatt initiativ til å bekrefte nøyaktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten til noe av informasjonen, innholdet eller materiellet som finnes på noen tredjeparts side eller noe tredjeparts innhold. DERFOR GIR VI INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED TREDJEPARTS SIDER ELLER NOEN ANNEN SIDE SOM ER OPPFØRT I NOEN AV VÅRE KATALOGER ELLER NOE ANNET TREDJEPARTS INNHOLD, OG KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INNHOLDET, TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, RELEVANSEN, OPPHAVSRETTOVERHOLDELSEN, LOVLIGHETEN ELLER ANSTENDIGHETEN TIL MATERIELL SOM FINNES PÅ NOEN TREDJEPARTS SIDE ELLER I TREDJEPARTS INNHOLD, OG VI GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER FOR SIKKERHETEN TIL INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIELL (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, KREDITTKORT OG ANNEN PERSONLIG INFORMASJON) DU VIL KUNNE BLI BEDT OM Å GI TIL EN TREDJEPART. Herved frasier du deg ugjenkallelig noe krav mot oss i forbindelse med informasjon, innhold og materiell som finnes på våre sider (inkludert, uten begrensning, oppføringer), på tredjeparts sider eller i noe tredjeparts innhold, og informasjon, innhold og materiell du oppgir til tredjeparts sider (inkludert, uten begrensning, kredittkort og annen personlig informasjon). Vi anbefaler sterkt å gjennomføre de undersøkelser du finner nødvendig eller egnet før du fortsetter transaksjoner online eller offline med noen av disse tredjepartene.

Dessuten er ikke noe innhold som omhandler helse eller medisinske temaer beregnet som en erstatning for profesjonell medisinsk hjelp og vurdering. Oppsøk alltid lege for spørsmål du har om en medisinsk tilstand. Hvis du tror du har en medisinsk nødssituasjon, ring øyeblikkelig lege eller nødstjenester. Hvis du velger å stole på informasjon som vises på sidene skjer dette helt og holdent på egen risiko.


11.      ANSVAR FOR DIN(E) KONTO(ER)

Du er ansvarlig for å overholde konfidensialiteten til brukernavn, passord, og kontoen(e) din(e), samt alle aktiviteter som skjer på din(e) konto(er). Du samtykker herved i å erstatte, forsvare, og holde oss, våre gruppers anliggender (som definert under Companies Act 1985), og våre og våre gruppers anliggenders lisensgivere, lisenstakere, distributører, agenter, representanter og andre autoriserte brukere, og hver av de foregående enheters respektive videreforselgere, distributører, tjenesteleverandører, og alle av de foregående enheters respektive offiserer, direktører, eiere, ansatte, agenter, representanter og tildelte (samlet, “erstatningsberettigede partier”) fri fra skade og mot noe tap, skade, forpliktelse, krav, straff, bøter, utgifter og kostnader (inkludert forlikskostnader og rettslige eller andre avgifter og utgifter for undersøkelser av eller forsvar mot handlinger eller varslede handlinger) som påføres noen av de erstatningsberettigede partier i forbindelse med noe krav som fremsettes på grunn av brudd av deg på noen av disse bruksvilkårene eller krav som fremsettes på grunn av din bruk av sidene og/eller din(e) konto(er). Du skal samarbeide med oss etter beste evne ved forsvaret mot ethvert krav. Vi forbeholder oss retten, på vår egen kostnad, til å påta oss det eksklusive forsvaret og kontroll over enhver sak som du ellers er erstatningsansvarlig for.


12.      VÅRT ANSVAR

VI BEGRENSER IKKE PÅ NOEN MÅTE VÅRT ANSVAR FOR DØDSFALL ELLER PERSONLIG SKADE SOM ER FORÅRSAKET AV VÅR UAKTSOMHET ELLER INTENDERT FEILREPRESENTASJON ELLER TILBAKEHOLDT INFORMASJON ELLER ANNET ANSVAR SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES ETTER GJELDENDE LOVER.

AVHENGIG AV GJELDENDE LOV, VIL IKKE VÅRE GRUPPERS ANLIGGENDER, VÅRE OG VÅRE GRUPPERS ANLIGGENDER OG DERES RESPEKTIVE VIDEREFORSELGERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTEYTERE ELLER LEVERANDØRER AKSEPTERE ANSVAR FOR NOE TAP, SKADE, KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM ER INNTRUFFET I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NOEN PROGRAMVARE, APPLIKASJON, UTSTYR ELLER ANNET MATERIELL SOM ER OVERFØRT TIL DEG I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV SIDENE, ELLER FOR ANNET TAP SOM IKKE ER EN DIREKTE OG RIMELIGVIS FORUTSIGBAR FØLGE AV (A) BRUKEN AV ELLER DET Å IKKE VÆRE I STAND TIL Å BRUKE SIDENE ELLER INNHOLDET, ELLER (B) OPPFØRSEL ELLER HANDLINGER, ONLINE ELLER OFFLINE, UTFØRT AV EN HVILKEN SOM HELST BRUKER AV SIDENE ELLER EN ANNEN PERSON ELLER ENHET, UAVHENGIG AV OM VI HAR BLITT VARSLET AV MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

DER DU BRUKER SIDENE FOR MOBILE TJENESTER ER VI IKKE PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ANSVARLIG FOR FEIL PÅ SIDENE ELLER PÅ MOBILE TJENESTER I TILFELLER DER DIN MOBILENHET IKKE ER KOMPATIBEL MED DET INNHOLDET DU HAR BESTILT, ELLER FOR NOEN TILKOBLINGSFEIL SOM SKYLDES DIN MOBILENHET ELLER HVOR DU HAR OPPGITT FEIL MOBILNUMMER.

VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL Å ENDRE SIDENE ELLER SLETTE INNHOLD ELLER FUNKSJONER ELLER TJENESTER SOM TILBYS GJENNOM SIDENE PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT OG FOR EN HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN.

BEGRENSNINGENE, EKSKLUSJONENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DETTE AVSNITTET OG PÅ ANDRE STEDER I DISSE BRUKSVILKÅRENE GJELDER SÅ LANGT SOM GJELDENDE LOVER TILLATER.


13.      HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi skal ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller unnlatelse av å overholde våre obligasjoner under disse bruksvilkårene dersom forsinkelsen eller unnlatelsen er forårsaket av faktorer som ligger utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensninger, handlinger som utføres av tredjeparter som nettverksleverandører. Dette vilkåret påvirker ikke dine rettigheter som forbruker.


14.      LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene skal være underlagt og forstås i overensstemmelse med England og Wales’ lover og Londons domstoler. England skal ha eksklusiv domsmakt i henhold til ethvert søksmål eller krav under disse vilkårene og du samtykker herved med og underlegger deg den personlige domsmakten til slike domstoler; gitt at ikke noe heri skal forhindre håndhevelsen og fullbyrdelsen av fullmakt og gjeldende lovverk. Vi fremholder ingen påstand om at informasjon, innhold og material på sidene (inkludert oppføringer) er egnet eller tilgjengelig for bruk på noe spesielt sted. Dersom du velger å bruke sidene gjør du dette på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er relevante.


15.      ENDRINGER I DISSE BRUKSVILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten, etter eget forgodtbefinnende, til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene til enhver tid og på permanent basis. I et slikt tilfelle, vil vi gjøre deg oppmerksom på slike endringer, modifikasjoner, tillegg eller fjerning ved å sende deg en e-post på den siste e-postadressen som du har oppgitt til oss, og/eller ved et prominent oppslag om slike endringer, modifikasjoner, tillegg eller fjerning på sidene. Enhver slik endring, modifikasjon, tillegg eller fjerning vil trå i kraft tidligst mulig i løpet av de neste syv (7) kalenderdager etter at vi har sendt ut en elektronisk melding til deg, eller syv (7) kalenderdager etter at vi har lagt ut et oppslag på sidene som disse bruksvilkårene gjelder for. Hvis du ikke godtar en slik permanent endring kan du avslutte kontoen din.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid er ansvarlig for å oppdatere din personlige informasjon slik at vi er i besittelse av din gjeldende e-postadresse. I det tilfelle at den siste e-postadressen du har oppgitt til oss ikke er gyldig, eller av annen grunn ikke er i stand til å formidle til deg det elektroniske varselet beskrevet ovenfor, gjelder likevel vår forsendelse av e-posten som inneholder et slikt varsel som en effektiv varsling av endringer, modifikasjoner, tillegg eller fjerning som er beskrevet i meldingen.


16.      OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene gjelder til de sies opp av deg eller oss. Du kan si opp disse bruksvilkårene på et hvilket som helst tidspunkt ved å avslutte bruken av sidene og ødelegge alt materiell ervervet gjennom sidene samt all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner av disse, hvorvidt de ble inngått under disse vilkår og betingelser eller på annen måte.

Vi kan øyeblikkelig si opp disse bruksvilkårene (inkludert din tilgang til sidene og til alle andre Disney Group-sider) helt etter eget forgodtbefinnende inkludert, uten begrensning, tilfeller der du bryter med eller unnlater å overholde noe bruksvilkår eller bestemmelse herunder. Ved oppsigelse må du avslutten bruk av sidene og ødelegge alt material ervervet gjennom sidene samt kopier av disse, hvorvidt de ble inngått under disse vilkår og betingelser eller på annen måte.

Vi har godtatt og iverksatt en politikk som rettferdiggjør oppsigelsen, i relevante omstendigheter, av kontoene til brukere som gjentatte ganger er i konflikt med bestemmelser om opphavsrett. Enhver forfalskende, aggressiv eller på annen måte ulovlig aktivitet kan også utgjøre grunn til oppsigelse av kontoen din etter vårt eget forgodtbefinnende, og du vil kunne bli rapportert til egnede instanser for lovhåndhevelse.

Bestemmelsene i disse bruksvilkårene, som utifra sin karakter vil overleve oppsigelse av disse bruksvilkårene, skal overleve slik oppsigelse.


17.      PERSONVERNPOLITIKK

En side kan etterspørre oppføringer gjennom funksjoner eller aktiviteter, f. eks. konkurranser eller offentlige fora. Dersom vi etterspør og du oppgir personlig identifiserbar informasjon som en del av oppføringer (med unntak av offentlige fora hvor du velger å offentliggjøre personlig informasjon som beskrevet i Avsnitt 7 ovenfor), vil vår personvernpolitikk vanligvis gjelde, eller slik personvernpolitikk som er spesifisert på siden på tidspunktet da informasjonen ble oppgitt.

Se vår personvernpolitikk for annen informasjon om hvordan vi samler inn og oppbevarer personlig informasjon du oppgir til oss når du bruker sidene.


18.      GENERELLE BESTEMMELSER
Hvis noen bestemmelse under disse bruksvilkårene er ulovlig, ugyldig, eller av noen grunn ikke kan håndheves, da skal denne bestemmelsen anses å være separat fra disse bruksvilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser. Hvis du bryter noen av disse bruksvilkårene, og vi ikke går til handling mot deg, skal vi ikke anses å ha gitt opp våre rettigheter med hensyn til ditt brudd, og vi har fortsatt krav på å bruke våre rettigheter og løsninger i enhver annen situasjon hvor du utøver brudd på disse bruksvilkårene.

Bortsett fra hvor det motsatte er uttrykkelig spesifisert, er disse bruksvilkårene ikke tiltenkt å være til fordel for, og skal ikke håndheves av, en person som de ikke gjelder for, under noen som helst gjeldende lov eller på annen måte, med unntak av tilfeller hvor vår gruppes anliggender vil håndheve disse bruksvilkårene som om de gjaldt dem.

Du har til enhver tid tilgang til disse bruksvilkårene på https://disneytermsofuse.com/norwegian-norway.

Hvis du har noen spørsmål kan du skrive til oss på:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Storbritannia