Romania – Disney Terms of Use

Dacă vă aflați în România și accesați produse sau servicii Disney destinate pieței internaționale, consultați Condițiile generale de utilizare.

Print
Download PDF

Termeni de utilizare

Data: 2009 iulie 2

1.      INTRODUCERE

Bine aţi venit pe site-urile internet ale Disney Interactive Media Group (denumite “Site-uri”). Site-urile includ domeniile Disney.ro şi alte site-uri internet unde apar aceşti termeni. Site-urile sunt deţinute şi administrate de către Disney Interactive Media Group, membru al The Walt Disney Company Limited, o companie înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor (denumite în prezentul document ca “noi”, “nouă”, “al nostru/a noastră/ai noştri/ale noastre” sau “Disney”), având sediul social la adresa 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom (cu numărul de înregistrare 00530051;număr de înregistrare fiscală 539293808)

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI ORICARE DINTRE ACESTE SITE-URI. Prin utilizarea unui Site sau prin bifarea unei căsuţe sau accesarea unui link, unde se menţionează faptul că acceptaţi sau sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă exprimaţi acordul în legătură cu aceşti termeni de utilizare a serviciilor. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni de utilizare, nu puteţi să utilizaţi Site-urile.

DACĂ SUNTEŢI UN PĂRINTE SAU UN TUTORE ŞI SUNTEŢI DE ACORD CU ÎNREGISTRAREA COPILULUI DVS. ÎN CADRUL ORICĂRUIA DIN ACESTE SITE-URI, VĂ EXPRIMAŢI ACORDUL ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII SITE-URILOR DE CĂTRE COPIL.

Reţineţi faptul că, în cazul unor servicii oferite în cadrul Site-urilor, se aplică termeni speciali, cum ar fi reguli pentru anumite concursuri sau alte facilităţi sau activităţi. Aceşti termeni sunt afişaţi în legătură cu serviciile aplicabile. Astfel de termeni sunt complementari termenilor de utilizare prezentaţi aici, iar în cazul unui conflict, prevalează asupra acestor termeni de utilizare a serviciilor.

Dvs. acceptaţi faptul că aceşti termeni de utilizare a serviciilor sunt cu titlu oneros, recunoscându-se caracterul adecvat al acestora. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, dumneavoastră confirmaţi că această apreciere include utilizarea de către dumneavoastră a Site-urilor şi primirea conţinutului, a aplicaţiilor, a materialelor şi a informaţiilor disponibile în cadrul sau prin intermediul Site-urilor, posibilitatea utilizării sau a afişării de către noi a Aplicărilor dumneavoastră (astfel cum sunt definite mai jos în Secţiunea 3, denumită “APLICĂRI”) şi posibilitatea publicităţii şi a promovării prin utilizarea sau afişarea de către noi a Aplicărilor dumneavoastră.

TERMENI SPECIALI PENTRU CONECTARE MOBILĂ

VĂ RUGĂM SĂ FACEŢI CLIC PENTRU A VEDEA TERMENII SPECIFICI DE ACCESARE A SITE-ULUI PRIN INTERMEDIUL UNUI DISPOZITIV MOBIL.

Utilizarea telefonului mobil implică furnizarea altor date şi alte tarife. Pentru mai multe detalii, faceţi clic aici.

VĂ RUGĂM SĂ FACEŢI CLIC PE LINKURILE DE MAI JOS PENTRU A VIZUALIZA TERMENII ŞI CONDIŢIILE SUPLIMENTARE.

2. Utilizarea site-urilor şi a conţinutului
3. Aplicări
4. Accesarea unui de pe telefonul mobil
5. Conturi
6. Schema de puncte Disney
7. Forumuri publice şi comunicare
8. Reguli de conduită
9. Cooperare;Ştergerea aplicărilor
10. Declinări ale responsabilităţii
11. Asumarea responsabilităţii pentru contul/conturile dumneavoastră
12. Responsabilitatea noastră
13. Evenimente dincolo de controlul nostru
14. Lege şi jurisdicţie
15. Modificări aduse acestor termeni de utilizare a serviciilor
16. Terminare
17. Politica de confidenţialitate
18. Prevederi generale


2.      UTILIZAREA SITE-URILOR ŞI A CONŢINUTULUI

Site-urile sunt destinate numai utilizării personale. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Site-urile în scopuri comerciale sau în orice mod ilicit sau care ne produce daune nouă sau oricărei alte persoane sau entităţi, după cum este stabilit de către noi.

Toate informaţiile, materialele, funcţiile şi alte aplicaţii şi conţinut (inclusiv Aplicările, după cum sunt definite în Secţiunea 3, denumită “APLICĂRI”) (“Conţinut”) regăsite pe Site-uri sunt deţinute de noi cu drepturi de autor sau sunt proprietate cu drepturi de autor ale licenţiatorilor şi licenţiaţilor noştri. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi pregătirile comerciale sunt deţinute de noi şi/sau de licenţiatorii sau licenţiaţii noştri.

Avem dreptul să modificăm Site-urile sau să ştergem Conţinutul sau funcţiile în orice moment, în orice fel şi din orice sau fără niciun motiv.

Cu excepţia cazurilor în care convenim în scris, niciun Conţinut din orice Site nu poate fi utilizat în alt mod decât ca parte a Site-ului, nu poate fi reprodus, transmis, distribuit sau exploatat în niciun fel, cu excepţia cazului în care un Site este configurat să permită descărcarea unui anumit Conţinut, puteţi descărca o copie a Conţinutului într-un singur calculator sau dispozitiv mobil (după cum este cazul) numai pentru utilizarea dumneavoastră personală, necomercială, de acasă, cu condiţia ca dumneavoastră (a) să păstraţi intacte toate drepturile de autor şi alte notificări de proprietate, (b) să nu aduceţi modificări şi să nu închiriaţi, să concesionaţi, să daţi cu împrumut, să vindeţi, să distribuiţi, să copiaţi (cu excepţia creării unei singure copii în scopul de protejare a datelor) sau să creaţi lucrări derivate pe baza Site-ului sau a Conţinutului acestuia, în întregime sau parţial şi (c) să nu utilizaţi Conţinutul într-un mod care sugerează asocierea cu oricare din produsele, serviciile şi mărcile noastre. Este interzisă orice utilizare în scopuri comerciale, “re-transmitere” sau utilizare automată intensă a Site-urilor sau transferul oricărui Conţinut într-un alt calculator sau dispozitiv mobil.

În cazul în care noi oferim posibilitatea descărcării unor programe informatice în cadrul unui Site, iar dumneavoastră descărcaţi acest program, programul, inclusiv fişierele, imaginile încorporate sau generate de programul informatic şi datele care însoţesc programul (denumit în mod colectiv “Programul”) sunt autorizate de noi sau de terţe părţi numai pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, la domiciliu. Nu vă transferăm proprietatea programului informatic. Cu excepţia cazului în care este permis de legea aplicabilă, nu aveţi dreptul să distribuiţi sau să exploataţi Programul sau să îl descompuneţi, să rescrieţi fişierele sursă, să îl dezasamblaţi sau să reduceţi Programul la o formă umană lizibilă.
Prin aceasta recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu faptul că niciunul din aceşti termeni nu va avea drept consecinţă transferul dreptului de proprietate al oricăror mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale sau alte drepturi de proprietate rezultate din Site-uri sau Conţinutul acestora sau din oricare parte a acestora către dumneavoastră sau către terţe părţi. Vă obligaţi să nu întreprindeţi nicio acţiune sau lucru care nu se potriveşte cu sau care ar putea aduce prejudicii acestui titlu.


3.      APLICĂRI

În aceşti termeni de utilizare a serviciilor, folosim termenul “Aplicări” cu sensul de text, mesaje, idei, concepte, idei esenţiale, sugestii, povestiri, scenarii, prelucrări, formate, lucrări artistice, fotografii, desene, materiale video, lucrări audiovizuale, compoziţii muzicale (inclusiv versuri), înregistrări de sunet, formate de program, caracterizări, numele dumneavoastră şi/sau al altor persoane, asemănări, voci, nume de utilizator, profiluri, acţiuni, înfăţişări, performanţe şi/sau alte informaţii sau materiale biografice, şi/sau alte materiale similare pe care le prezentaţi, le trimiteţi, încărcaţi, încorporaţi, afişaţi, comunicaţi sau distribuiţi (denumit în mod colectiv “Distribuire”) pe sau prin intermediul oricăruia din Site-uri.
Există două tipuri de Aplicări: Aplicări solicitate şi Aplicări nesolicitate. “Aplicările solicitate” se referă la acele Aplicări (a) pe care vi le cerem în mod expres sau pe care vă permite, să ni le furnizaţi prin intermediul oricărei funcţii sau activităţi din cadrul unui Site spre recenzia sau afişarea de către noi şi eventuala recompensare sau plată definită în mod specific (denumită în mod colectiv, “Recompensare”) (cum ar fi premiile sau alte beneficii la jocuri, loto, concursuri sau promoţii) si (b) pe care le distribuiţi în cadrul sau prin intermediul oricăruia dintre Site-uri pentru care nu aşteptaţi Recompensare (cum ar fi Serviciile pentru vizitatori sau Forumurile publice (după cum sunt definite mai jos în Secţiunea 7, denumită “FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE”)). “Aplicările nesolicitate” sunt acelea sau toate Aplicările care nu intră sub incidenţa subparagrafelor (a) sau (b) din acest paragraf.
NU DISTRIBUIŢI NICIO APLICARE NESOLICITATĂ.

Politica noastră îndelungată nu ne permite să acceptăm sau să recompensăm idei creative, sugestii sau materiale nesolicitate, prin urmare, vă rugăm să nu distribuiţi Aplicări nesolicitate în cadrul sau prin intermediul oricăruia din Site-uri. Sperăm că veţi înţelege că este în scopul politicii noastră să evităm orice posibilitate a unei viitoare neînţelegeri în cazul în care proiecte dezvoltate de noi sau sub direcţia noastră ar putea părea altora ca fiind similare cu propriile lucrări creative.

Dacă, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteţi în mod intenţionat sau neintenţionat Aplicări nesolicitate în cadrul sau prin intermediul oricăruia din Site-uri, o faceţi chiar dacă nu există niciun acord între noi în legătură cu orice recompensare sau recenzie a Aplicărilor dumneavoastră nesolicitate sau cu orice plată sau recompensare de orice fel. De fapt, sunteţi de acord cu faptul că orice Aplicări făcute nu sunt realizate cu titlu confidenţial sau pentru păstrare şi că nu se înţelege sau nu se creează nicio relaţie confidenţială sau de încredere între dumneavoastră şi noi în niciun fel şi că nu aveţi nicio aşteptare în legătură cu orice recenzie, plată sau recompensare de niciun fel.

Cu excepţia cazurilor menţionate în mod expres în aceşti termeni de utilizare, prevederile acestor termeni de utilizare se aplică în mod egal Aplicărilor nesolicitate şi Aplicărilor solicitate. Prin urmare, noi, licenţiaţii, distribuitorii, agenţii, reprezentanţii noştri şi alţi utilizatori autorizaţi vom avea dreptul să utilizăm şi să dezvăluim toate Aplicările şi nu vom fi consideraţi răspunzători în faţa dumneavoastră sau a oricărei persoane care pretinde prin dumneavoastră utilizarea sau dezvăluirea oricărei Aplicări.

Fără a limita cele de mai sus, prin prezenta ne acordaţi nouă (şi licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi), fără solicitarea vreunei permisiuni de la dumneavoastră sau plată către dumneavoastră sau către oricare persoană sau entitate, a unei licenţe nelimitate, neexclusive, irevocabile, plătite în întregime, fără drepturi de autor, sub-licenţiabile şi cu licenţă transferabilă pretutindeni sub orice drepturi de autor, mărci comerciale, patente, secrete comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le deţineţi sau controlaţi, pentru a utiliza, reproduce, transmite, tipări, publica, afişa, expune, distribui, redistribui, copia, găzdui, stoca, depozita, arhiva, indexa, clasifica, comenta, difuza, desfăşura, edita, modifica, schimba (inclusiv, fără limitare, înlăturând versurile şi muzica de la orice Aplicare sau înlocuind versurile şi muzica din orice Aplicare cu muzica şi versurile selectate de noi), adapta, traduce, crea lucrări derivate pe baza acestora şi pentru a face public şi a exploata astfel de Aplicări, în întregime sau parţial, în toate formatele şi canalele media cunoscute în prezent sau inventate în viitor (inclusiv, fără limitare, pe site-urile grupului Disney sau pe site-urile web ale terţilor, pe staţiile şi reţelele de cablu de difuzare şi pe platformele noastre wireless şi de bandă largă, în produsele şi serviciile noastre, în mediile fizice şi reprezentările teatrale) pentru toate scopurile în orice format media şi prin intermediul oricărui canal media inclusiv, fără limitare, în scopuri de ştiri, publicitate, promoţii, marketing, comerciale, toate fără vreo notificare viitoare în atenţia dumneavoastră şi cu sau fără accepţiune (“Licenţă pentru Aplicări”).

Prin comunicarea unei Aplicări, dvs. reprezentaţi şi garantaţi faptul că Aplicarea şi comunicarea acelei Aplicări sunt în conformitate cu Regulile de conduită (stabilite mai jos în Secţiunea 8 intitulată “REGULI DE CONDUITĂ”) şi cu alte cerinţe ale acestor termeni de utilizare a serviciilor şi că deţineţi şi aveţi drepturile, licenţele, aprobările şi permisiunile necesare, fără a avea nevoie de vreo permisiune sau plată de la vreo persoană sau entitate, de a exploata şi de a ne autoriza să exploatăm această Aplicare în orice mod prevăzut de aceşti termeni de utilizare (inclusiv Licenţa pentru aplicare). Aceşti termeni de utilizare (inclusiv Licenţa pentru aplicare) nu limitează nicio acordare anterioară sau viitoare a drepturilor, aprobărilor, cesiunilor şi a derogărilor pe care le-aţi făcut sau le faceţi în legătură cu Aplicările.

În măsura în care Aplicările depuse de dumneavoastră conţin cântece sau înregistrări originale, prin aceasta confirmaţi că sunteţi membru al societăţii aplicabile privind drepturile de reprezentare şi că toate compoziţiile muzicale (inclusiv versurile) conţinute în aceste Aplicări sunt puse la dispoziţia noastră (şi a licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi) spre brevetare direct de la aceste societăţi. În pofida celor de mai sus, indiferent de faptul că sunteţi sau nu un membru al unei asemenea societăţi, prin aceasta ne acordaţi nouă (şi licenţiaţior, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi) licenţa nelimitată, neexclusivă, irevocabilă, plătită în întregime, fără drepturi de autor, sub-licenţiabilă şi transferabilă pretutindeni pentru a prezenta public fiecare şi orice compoziţie muzicală (inclusiv versurile) şi înregistrări de sunet conţinute în aceste Aplicări.

În măsura în care solicităm Aplicări prin intermediul funcţiilor sau activităţilor de pe oricare din Site-uri (inclusiv fără limitare, jocuri, loterii, concursuri, promoţii şi Forumuri publice (definite mai jos în secţiunea 7 denumită “FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE”) care necesită utilizarea lucrărilor noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial), prin acesta noi vă acordăm o licenţă neexclusivă pentru a crea lucrări derivate, folosindu-vă de lucrările noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial), cu condiţia ca, totuşi, această licenţă să fie condiţionată de cesiunea de către dumneavoastră a tuturor drepturilor din materialul creat de dumneavoastră pentru noi (şi licenţiaţii, distribuitorii, agenţii, reprezentanţii noştri şi alţi utilizatori autorizaţi). În cazul în care aceste drepturi nu ne sunt transferate nouă (şi licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor noştri şi altor utilizatori autorizaţi), licenţa dumneavoastră de a crea materiale folosindu-vă de lucrările noastre cu drepturi de autor (în întregime sau parţial) va fi nulă şi neavenită. Prin aceasta sunteţi de acord cu acordarea menţionată mai sus a drepturilor, aprobărilor, acordurilor şi cesiunilor, indiferent dacă Aplicările dumneavoastră sunt utilizate de noi.

Prin aceasta ne numiţi reprezentantul dumneavoastră cu drepturi depline pentru a încheia şi executa orice document şi/sau pentru a întreprinde orice acţiune pe care o considerăm necesară pentru a confirma acordarea drepturilor, a aprobărilor, acordurilor, cesiunilor şi derogărilor expuse în aceşti termeni de utilizare a serviciilor.

Sunteţi de acord cu faptul că orice Aplicări efectuate de dumneavoastră nu sunt realizate cu titlu confidenţial sau spre păstrare şi că nicio relaţie confidenţială sau fiduciară nu este înţeleasă sau creată între dumneavoastră şi noi în niciun fel. În măsura în care există orice “drepturi morale”, “drepturi aferente” sau alte drepturi similare în legătură cu Aplicările şi care nu sunt exclusiv deţinute de noi şi în măsura în care dumneavoastră aveţi dreptul să faceţi acest lucru conform legii aplicabile, vă exprimaţi acordul să nu impuneţi astfel de drepturi atât nouă, cât şi licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor şi altor utilizatori autorizaţi şi veţi procura acelaşi acord pentru a nu impune altora care ar putea avea astfel de drepturi.

Fără a limita scopul Licenţei pentru aplicări sau al acordării viitoare a drepturilor, aprobărilor, acordurilor, cesiunilor şi derogărilor pe care le-aţi putea face în legătură cu Aplicările, prin aceasta ratificaţi orice acordare precedentă de drepturi, aprobări, acorduri, cesiuni şi derogări realizate de dumneavoastră în legătură cu Aplicările depuse de dumneavoastră în atenţia noastră.


4.      ACCESAREA UNUI SITE DE PE TELEFONUL MOBIL

Pentru a accesa un Site de pe telefonul mobil şi pentru a primi licenţa şi pentru a descărca Conţinutul de pe Site, trebuie să aveţi (i) permisiunea de la persoana care plăteşte factura, (ii) un telefon mobil compatibil cu tehnologia WAP, (iii) activată opţiunea WAP de la furnizorul de telefonie mobilă şi (iv) credit suficient în calitate de client al unui furnizor de telefonie mobilă.

TARIFE PENTRU UTILIZAREA UNUI SITE DE PE TELEFONUL MOBIL

Toate tarifele şi costurile suportate cu ocazia utilizării unui Site de pe telefonul mobil sunt colectate prin intermediul contului telefonului mobil. Aceasta înseamnă că furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă colectează sumele respective de la dumneavoastră în numele nostru şi ni le înaintează ulterior nouă.

TARIFE PENTRU TRANSFER DE DATE

La accesarea oricărui Site de pe telefonul mobil, se vor aplica datele standard de mesagerie şi celelalte taxe şi tarife ale furnizorului de telefonie mobilă. Este recomandat să vă interesaţi la furnizorul de telefonie mobilă pentru a afla planurile disponibile şi costul acestora.
În plus, descărcarea, instalarea sau utilizarea anumitor servicii furnizate de noi prin intermediul telefonului mobil (denumite “Servicii de telefonie mobilă”) pot fi interzise sau restricţionate de furnizorul de telefonie mobilă şi nu toate Serviciile de telefonie mobilă funcţionează cu toţi furnizorii sau dispozitivele de telefonie mobilă. Este indicat să întrebaţi furnizorul de telefonie mobilă ce Servicii de telefonie mobilă sunt disponibile pentru telefonul dumneavoastră şi ce restricţii, dacă este cazul, se aplică în cazul utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor de telefonie mobilă.

TARIFE SUPLIMENTARE

Vă putem permite să obţineţi licenţa şi să descărcaţi Conţinutul, precum jocuri, pe Site-uri. La achiziţionarea unei licenţe de utilizare şi la descărcarea unui anumit Conţinut de pe un Site pe lângă datele standard menţionate mai sus, se pot aplica tarife pentru acest Conţinut (“Tarife suplimentare“). Toate Tarifele suplimentare vor fi expuse clar pe site în atenţia dumneavoastră înainte de a finaliza achiziţia respectivă de licenţă. Tarifele suplimentare afişate cuprind TVA-ul şi alte impozite similare de consum şi pot fi modificate.
Putem oferi anumite Conţinuturi fără Tarifele suplimentare sau cu Tarife suplimentare reduse, în privinţa cărora puteţi fi rugat să urmăriţi un clip publicitar sau să primiţi alte informaţii de marketing înainte sau după utilizarea acestui Conţinut. Prin accesarea, descărcarea sau utilizarea acestui Conţinut, vă exprimaţi acordul să primiţi astfel de materiale publicitare sau alte materiale de marketing de fiecare dată când utilizaţi respectivul Conţinut. Dacă nu mai doriţi să primiţi materialele publicitare sau de marketing, trebuie să nu mai utilizaţi Conţinutul şi trebuie să îl ştergeţi din telefonul mobil.

De fiecare dată când utilizaţi un Conţinut on-line, se vor aplica tarifele normale ale furnizorului de telefonie mobilă după cum a fost explicat în Secţiunea de mai sus “Tarife pentru transfer de date“ şi vă vom anunţa de fiecare dată când vă conectaţi on-line pentru a utiliza Conţinutul.

OBŢINEREA LICENŢEI PENTRU CONŢINUTUL DESCĂRCAT PRIN TELEFONUL MOBIL

Pentru a obţine licenţa pentru orice Conţinut disponibil pe Site-uri, descărcat pe telefonul mobil, urmaţi instrucţiunile afişate. Făcând clic pe linkul sau butonul respectiv, depuneţi o ofertă care vă conferă responsabilitate pentru a obţine licenţa Conţinutului dorit pentru preţul afişat (dacă este cazul).

Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi ales Conţinutul corect înainte de a face clic pe butonul sau linkul respectiv, deoarece Site-urile nu vă permit să modificaţi comanda după ce aţi făcut clic.
În cazul în care Disney vă acceptă oferta, Conţinutul selectat va fi pus la dispoziţia dumneavoastră pe telefonul mobil. Vi se vor percepe Tarifele suplimentare, dacă este cazul, şi tarifele pentru transfer de date, după cum sunt afişate pe Site-uri. Este indicat să salvaţi Conţinutul pe telefonul mobil, după ce v-a fost livrat. Conţinutul salvat este valabil până îl ştergeţi sau până vă schimbaţi sau aruncaţi telefonul mobil. Odată ce aţi şters Conţinutul de pe telefonul mobil, nu mai poate fi înlocuit.

Prin aceasta dumneavoastră confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că odată ce aţi primit licenţa pentru Conţinut, după cum este descris în aceşti termeni de utilizare a serviciilor, ne obligăm să vă furnizăm serviciile respective imediat. Prin urmare, sunteţi de acord cu faptul că nu aveţi dreptul să activaţi nicio “perioadă de reflecţie“ pentru a revoca contractul de licenţă, cu excepţia cazurilor în care este permis de legislaţia locală obligatorie.
Cu excepţia cazului în care legea permite, Conţinutul nu poate fi schimbat sau returnat.


5.      CONTURI

Un Site vă poate cere să creaţi un cont pentru a participa la anumite activităţi sau pentru a asigura beneficii suplimentare. Sunteţi de acord să ne furnizaţi, să păstraţi şi să actualizaţi informaţii adevărate, precise, actuale şi complete despre dumneavoastră, după cum este sugerat de procesele noastre de înregistrare (denumite în continuare “Date de înregistrare”). Nu vă veţi da drept altă persoană sau entitate şi nu veţi declara fals în legătură cu identitatea dumneavoastră sau cu afilierea cu orice persoană sau entitate, inclusiv utilizarea numelui de utilizator al altei persoane, a parolei şi a altor informaţii legate de cont sau numele altei persoane, asemănarea, vocea, imaginea sau fotografia acesteia, sau furnizarea de detalii false pentru un părinte sau tutore, în cazul în care procesul nostru de înregistrare solicită acest lucru. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că putem lua măsuri de verificare a exactităţii informaţiilor furnizate, inclusiv verificări prin sondaj ale oricăror numere de telefonie mobilă pe care le furnizaţi pentru un părinte sau tutore. De asemenea, sunteţi de acord cu faptul că trebuie să ne anunţaţi imediat la adresa menţionată în Secţiunea 18 în legătură cu orice utilizare neautorizată a numelui de utilizator, a parolei, a altor informaţii privind contul dumneavoastră sau orice altă încălcare a securităţii despre care sunteţi informat în legătură cu oricare dintre Site-uri. În plus, sunteţi de acord cu ieşirea din contul dumneavoastră la sfârşitul fiecărei sesiuni de lucru.
Avem posibilitatea de a vă suspenda sau închide contul dumneavoastră şi capacitatea de a utiliza Site-urile sau o parte din acestea din cauza faptului că v-aţi dat drept o altă persoană sau entitate sau aţi făcut declaraţii false privind identitatea dumneavoastră sau pentru nerespectarea prezenţilor termeni de utilizare sau a oricăror termeni speciali în legătură cu un anumit serviciu, pentru încălcarea drepturilor de autor sau pentru orice alte motive.


6.      SCHEMA DE PUNCTE DISNEY

Din când în când putem oferi o schemă prin care puteţi câştiga puncte pentru petrecerea timpului pe Site-uri, pentru descărcarea conţinutului sau participarea la activităţile de pe Site-uri (denumită “Schema de puncte“). Aceste puncte pot fi date la schimb pentru Conţinutul pe care vi-l oferim prin Schema de puncte.
În momentul în care Schema de puncte este disponibilă, detaliile şi numărul de puncte pe care le puteţi câştiga, vor fi afişate pe Site-urile respective. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau şterge Schemei de puncte în orice moment, la discreţia noastră absolută, cu sau fără notificare.


7.      FORUMURI PUBLICE ŞI COMUNICARE

“Forum public“ înseamnă o zonă, un site sau o facilitate oferită ca parte a unui Site care permite utilizatorilor sau vizitatorilor Site-ului distribuirea de Aplicări pentru a fi vizualizate de unul sau mai mulţi utilizatori sau vizitatori ai Site-ului, inclusiv o zonă de discuţii, un panou de mesaje, mesaje instant, mesagerie mobilă, comunitate socială, pagină de profil, pagină de conversaţii, blog, funcţie e-mail (inclusiv felicitări electronice şi e-mailuri standard pentru prieteni).
Confirmaţi faptul că Forumurile publice şi facilităţile oferite prin acestea sunt adesea destinate publicului şi nu sunt comunicări private. Vă rugăm să reţineţi faptul că ori de câte ori oferiţi informaţii personale pe internet prin intermediul unui Forum public, acele informaţii pot fi colectate şi utilizate de persoane necunoscute dumneavoastră. Nu putem garanta securitatea sau confidenţialitatea informaţiilor pe care alegeţi să le dezvăluiţi prin oricare din aceste medii de comunicare; orice dezvăluire făcută este pe propria răspundere. Vă recomandăm să nu oferiţi informaţii personale (ex. telefon, e-mail sau adresa personală) despre dumneavoastră sau altcineva printr-un Forum public. Secţiunea 17 de mai jos oferă detalii privind Politica noastră de confidenţialitate (de exemplu, informaţii personale furnizate în timpul înregistrării pentru a participa la un Forum public).
Veţi fi considerat singurul responsabil pentru Aplicările distribuite în cadrul sau prin intermediul Site-urilor, depuse şi/sau postate sub numele dumneavoastră de utilizator sau de către dumneavoastră în orice Forum public şi pentru consecinţele privind depunerea şi afişarea acestora.
Recunoaşteţi faptul că orice utilizare a unei Aplicări postate în orice Forum public este realizată pe propria răspundere. De exemplu, nu suntem responsabili şi nu susţinem opiniile, sfaturile sau recomandările postate sau trimise de utilizatori în orice Forum public şi declinăm în mod specific orice responsabilitate în legătură cu aceasta.
Ne rezervăm dreptul de a scana, refuza postarea, de a şterge sau edita Aplicările în orice moment şi pentru niciun motiv, inclusiv, fără limitare, în cazul în care Aplicările nu respectă Regulile de conduită, la discreţia noastră, fără vreo notificare prealabilă, deşi nu avem nicio obligaţie să facem aceasta sau să monitorizăm vreun Forum public. Dacă alegem să scanăm Aplicările, poate exista o întârziere în postarea conţinutului într-un Forum public pentru a permite procesul de analiză. Dacă avem nelămuriri în legătură cu Aplicările dumneavoastră, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor, vă putem contacta pentru informaţii suplimentare, inclusiv, de exemplu, pentru a verifica dacă aveţi drepturi de autor sau dacă aţi obţinut permisiunea de a posta materialul.
Participând într-un Forum public, nu vă încredeţi niciodată în faptul că oamenii sunt ceea ce spun că sunt, că ştiu ceea ce spun că ştiu sau că sunt afiliaţi cu cine spun ca sunt. Informaţiile obţinute printr-un Forum public nu sunt de încredere şi nu este o idee bună să întreprindeţi nicio acţiune, inclusiv să comercializaţi sau să luaţi decizii privind investiţiile, bazate numai sau în general pe informaţii pe care nu le puteţi confirma. Nu putem fi responsabili pentru precizia Aplicărilor conţinute într-un Forum public şi nici pentru comercializarea, investiţia sau orice altă decizie luată sau acţiuni realizate sau nerealizate pe baza unor asemenea informaţii sau conţinut.
Posibilitatea accesării şi navigării în Forumurile publice şi/sau depunerea şi/sau postarea Aplicărilor într-un Forum public poate fi supusă restricţiilor de vârstă şi/sau procedurilor aferente sau termenilor şi condiţiilor pe care le putem revizui după bunul plac în orice moment sau pentru orice motiv. Orice astfel de restricţii de vârstă, proceduri şi termeni şi condiţii vor fi de asemenea postate în Forumurile publice, dacă este cazul.


8.      REGULI DE CONDUITĂ

Următoarele Reguli de conduită se aplică Site-urilor. Prin utilizarea Site-urilor, vă exprimaţi acordul că nu veţi distribui nicio Aplicare ce:

  1. (a) este defăimătoare, abuzivă, hărţuitoare, ameninţătoare sau încalcă dreptul la intimitatea altei persoane; (b) este intolerantă, rea voitoare, rasistă sau jignitoare; (c) este violentă, vulgară, obscenă, pornografică sau cu conotaţii sexuale sau (d) aduce prejudicii unei persoane sau entităţi;
  2. este ilegală sau încurajează sau sprijină activităţi ilegale ori discuţia despre activităţi ilegale cu intenţia comiterii acestora, inclusiv o Aplicare ce este sau reprezintă o încercare de a se angaja în pornografie infantilă, de urmărire, viol, fraudă, trafic cu materiale furate sau obscene, droguri, trafic şi/sau abuz de droguri, hărţuire, furt sau conspiraţie de a comite o infracţiune;
  3. încalcă sau violează orice drept al unei terţe părţi, inclusiv: (a) drepturile de autor, brevet, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi contractuale sau de proprietate; (b) dreptul la intimitate (în mod specific, nu veţi distribui nicio informaţie personală a niciunei alte persoane fără a avea permisiunea expresă a acelei persoane) sau la publicitate; sau (c) orice obligaţie de confidenţialitate;
  4. este comercială, legată de activitatea unei afaceri sau face publică sau oferă spre vânzare orice produse, servicii sau (fie sau nu pentru profit) solicită altora (inclusiv solicitările pentru contribuţii sau donaţii);
  5. conţine un virus sau alt component dăunător sau violează, subminează sau deteriorează oricare dintre Site-uri sau orice reţele conectate, sau altfel intervine în utilizarea sau delectarea de către altă persoană sau entitate a Site-urilor;
  6. este antisocial, distrugător sau distructiv, inclusiv caracterizat prin “mincinos”, “invaziv”, “inundare”, “supraveghere” şi “spionaj”, deoarece aceşti termeni sunt de obicei înţeleşi şi utilizaţi pe internet; sau
  7. în general nu aparţine subiectului sau temei alese din Forumul public respectiv.

Prin aceasta, recunoaşteţi şi sunteţi de acord cu faptul că la utilizarea Site-urilor, puteţi fi expuşi Aplicărilor din diverse surse şi că nu suntem responsabili pentru acurateţea, utilitatea, siguranţa sau drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu aceste Aplicări.
Nu putem oferi siguranţa că alţi utilizatori respectă sau vor respecta Regulile de conduită de mai sus sau cu orice alte prevederi prezentate în aceşti termeni de utilizare şi puteţi fi expus unor Aplicări ce sunt imprecise, jignitoare, indecente sau îndoielnice. În relaţia dintre dumneavoastră şi noi, dumneavoastră vă asumaţi toate riscurile de vătămare sau ofensă ce rezultă din nerespectarea termenilor.


9.      COOPERARE; ŞTERGEREA APLICĂRILOR

Fără a aduce atingere niciunui drept din aceşti termeni de utilizare a serviciilor sau ce reies din legislaţie, ne rezervăm dreptul, dar declinăm orice obligaţie sau responsabilitate, de (a) a refuza postarea sau comunicarea sau ştergerea oricărei Aplicări din oricare dintre Site-uri, care încalcă aceşti termeni (inclusiv Regulile de conduită) şi (b) în măsura în care ni se permite conform legii aplicabile, de a identifica orice utilizator terţă parte şi/sau de a dezvălui unor terţe părţi orice Aplicare sau informaţii personale uşor de identificat, atunci când avem convingerea că identificarea sau dezvăluirea (i) va facilita conformitatea cu legile, inclusiv, de exemplu, respectarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei citaţii sau (ii) va ajuta la aplicarea acestor termeni de utilizare a serviciilor (inclusiv Regulile de conduită) şi/sau a concursurilor noastre, loteriilor, promoţiilor şi regulamentelor jocurilor, şi/sau va proteja siguranţa sau securitatea oricărei persoane sau proprietăţi, inclusiv Site-urile. Mai mult, ne rezervăm toate drepturile de a şterge Aplicările în orice moment pentru orice motiv sau fără vreun motiv.

În cazul în care consideraţi că o Aplicare nu este conformă cu termeni de utilizare a serviciilor (inclusiv Regulile de conduită), puteţi să ne raportaţi respectiva Aplicare, urmând procesul stabilit în cadrul Site-urilor. În urma unui asemenea raport, putem (dar nu suntem obligaţi) să luăm măsuri pe care le considerăm necesare, după bunul plac.


10.      DECLINĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII

INFORMAŢIILE, CONŢINUTUL ŞI MATERIALELE DIN CADRUL SITE-URILOR SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI NU OFERIM NICIO REPREZENTARE SAU GARANŢIE ÎN LEGĂTURĂ CU ASTFEL DE INFORMAŢII, CONŢINUT ŞI MATERIALE. ÎN SPECIAL, NU GARANTĂM FAPTUL CĂ FUNŢIILE INCLUSE ÎN INFORMAŢIILE, CONŢINUTUL ŞI MATERIALELE DIN CADRUL SITE-URILOR (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, APLICĂRILE) SUNT EXACTE, COMPLETE SAU ACTUALE SAU NU VOR FI ÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-URILE SAU SERVERELE SAU ORICE ALT SOFTWARE SAU DISPOZITIV CARE FACE DISPONIBILE ACESTE INFORMAŢII, CONŢINUT ŞI MATERIALE SUNT FĂRĂ VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. MAI MULT, VĂ ASUMAŢI ÎNTREGUL COST AL TUTUROR OPERAŢIUNILOR DE SERVICE, REPARAŢII SAU CORECTARE NECESARE. NU GARANTĂM ŞI NU FACEM NICIO DECLARAŢIE ÎN PRIVINŢA UTILIZĂRII SAU A REZULTATELOR UTILIZĂRII ORICĂROR INFORMAŢII, CONŢINUT, MATERIALE, PRODUSE SAU SERVICII CONŢINUTE SAU OFERITE, PUSE LA DISPOZIŢIE PRIN SAU LEGATE ÎN ORICE MOD CU SITE-URILE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, APLICĂRILE SAU SITE-URILE TERŢILOR SAU SERVICIILE LEGATE DE ORICARE DINTRE SITE-URI, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CORECTITUDINEA, EXACTITATEA, INTEGRALITATEA, FIABILITATEA SAU SIGURANŢA LEGEA APLICABILĂ POATE SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, AŞADAR ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA MENŢIONATĂ MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. TOTUŞI, REŢINEŢI FAPTUL CĂ ACEASTA NU VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE STATUTARE CA ŞI CONSUMATOR.

Site-urile pot conţine (sau puteţi primi prin intermediul unui Site) link-uri către alte site-uri („Site-urile terţilor”), precum şi articole, materiale publicitare, fotografii, text, imagini grafice, poze, desene, muzică, sunet, programe informatice şi alte conţinuturi sau elemente obţinute de la terţe părţi (“Conţinut de la terţi”). Ne declinăm explicit orice responsabilitate privind exactitatea, integralitatea, adecvarea sau disponibilitatea informaţiilor, a conţinutului sau a materialelor găsite pe Site-urile terţilor sau în Conţinutul de la terţi. Nu putem asigura faptul că veţi fi mulţumit de oricare din produsele sau serviciile achiziţionate printr-un Site al terţilor care se leagă la un Site sau de informaţiile, conţinutul sau materialele terţilor, conţinute pe Site-urile noastre (inclusiv, fără limitare, Aplicările conţinute în Forumurile publice). Nu putem susţine nicio marfă sau nu am luat măsuri de a confirma exactitatea, integralitatea sau fiabilitatea oricăreia dintre informaţii, conţinut sau materiale dintr-un Site al terţilor sau Conţinut al terţilor. ÎN CONSECINŢĂ, NU OFERIM NICIO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE TERŢILOR SAU ORICE ALTE SITE-URI CARE APAR ÎN ORICARE DIN DIRECTOARELE SAU ORICE CONŢINUT AL TERŢILOR ŞI NU PUTEM FI CONSIDERAŢI RESPONSABILI PENTRU CONŢINUTUL, DISPONIBILITATEA, EXACTITATEA, RELEVANŢA, RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR, LEGALITATEA SAU DECENŢA MATERIALELOR CONŢINUTE PE SITE-URILE TERŢILOR SAU ÎN CONŢINUTUL TERŢILOR ŞI NU PREZENTĂM NICIO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIILOR, A CONŢINUTULUI SAU A MATERIALELOR (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CARDURILE DE CREDIT ŞI ALTE INFORMAŢII PERSONALE) PE CARE S-AR PUTEA SĂ FIŢI NEVOIT SĂ LE OFERIŢI TERŢILOR. Prin aceasta, dumneavoastră renunţaţi irevocabil la orice pretenţie împotriva voastră în legătură cu informaţiile, conţinutul şi materialele conţinute pe Site-urile noastre (inclusiv, fără limitare, Aplicările), pe Site-urile terţilor sau în orice Conţinut al terţilor cât şi în legătură cu toate informaţiile, conţinutul şi materialele furnizate Site-urilor terţilor (inclusiv, fără limitare, cardul de credit şi alte informaţii personale). Vă recomandăm să întreprindeţi orice investigaţie consideraţi necesară sau adecvată înainte de a face orice tranzacţie on-line sau offline cu oricare dintre terţi.

Mai mult, orice Conţinut care tratează subiecte medicale sau legate de sănătate nu se substituie unui sfat medical profesionist. Cereţi întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră în legătură cu orice nelămuriri pe care le-aţi putea avea privind starea medicală. Dacă consideraţi că vă aflaţi într-o stare de urgenţă medicală, sunaţi-vă imediat doctorul sau serviciul de urgenţă. Încrederea în orice informaţie apărută pe Site-uri este strict pe răspunderea dumneavoastră.


11.      ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII PENTRU CONTUL/CONTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii numelui/numelor de utilizator, a parolei/parolelor şi contului/conturilor dumneavoastră, precum şi a tuturor activităţilor care au loc în contul/conturile dumneavoastră. Prin aceasta sunteţi de acord să ne despăgubiţi, să ne protejaţi şi să ne exoneraţi pe noi, şi filiale noastre (astfel cum sunt definite în Legea Companiilor 1985) şi pe cele ale licenţiatorilor, licenţiaţilor, distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor şi altor utilizatori autorizaţi şi pe revânzătorii, distribuitorii, furnizorii de servicii şi achizitorii fiecăreia din entităţile de mai sus şi pe toţi funcţionarii, directorii, proprietarii, angajaţii, agenţii, reprezentanţii şi mandatarii (denumiţi colectiv “Părţi despăgubite“) entităţilor mai sus menţionate, de orice pierderi, daune, datorii, pretenţii, penalităţi, amenzi, cheltuieli şi costuri (inclusiv decontarea costurilor şi a oricăror tarife legale sau alte tarife şi cheltuieli pentru investigarea sau protejarea acţiunilor sau a acţiunilor ameninţate) suportate de Părţile despăgubite în legătură cu orice pretenţie ce rezultă din încălcarea acestor termeni de utilizare ce reies din utilizarea Site-urilor şi/sau a contului/conturilor dumneavoastră. Veţi depune toate diligenţele pentru a coopera cu noi în apărarea împotriva oricărei pretenţii. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala noastră, să angajăm consiliere separată şi ne asumăm controlul şi apărarea exclusivă a oricărei alte fapte care este pasibilă de despăgubire de către dumneavoastră.


12.      RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

NU NE LIMITĂM ÎN NICIUN FEL RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ CAUZATĂ DE NEGLIJENŢA NOASTRĂ SAU CA URMARE A DECLARAŢIILOR MINCINOASE SAU A TĂINUIRII SAU PENTRU ORICE ALTĂ RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ PRIN LEGEA APLICABILĂ.

SUB REZERVA LEGII APLICABILE, NOI, FILIALELE GRUPULUI NOSTRU ŞI ALE LICENŢIATORILOR, LICENŢIAŢILOR ŞI ALE REVÂNZĂTORILOR, DISTRIBUITORILOR, FURNIZORILOR DE SERVICII, NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU NICIO PIERDERE, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, COSTURI SAU CHELTUIELI SUFERITE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ORICĂRUI SOFTWARE, APLICAŢII, DISPOYITIV SAU ORICE ALT MATERIAL FURNIZAT DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-URILOR SAU PENTRU ORICE PIERDERE CARE NU ESTE O CONSECINŢĂ DIRECTĂ ŞI UŞOR DE PROGNOZAT A (A) UTILIZĂRII SAU A INCAPACITĂŢII DE A UTILIZA SITE-URILE SAU CONŢINUTUL SAU (B) CONDUITEI SAU ACŢIUNILOR, FIE CĂ SUNT ON-LINE SAU OFFLINE, ALE ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-URILOR SAU ALE ORICĂREI ALTE PERSOANE SAU ENTITĂŢI, CHIAR DACĂ AM FOST PREVENIŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

ATUNCI CÂND UTILIZAŢI SITE-URILE PENTRU SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ, NU SUNTEM RESPONSABILI ÎN NICIUN FEL PENTRU DEFECŢIUNEA SITE-URILOR SAU A SERVICIILOR DE TELEFONIE MOBILĂ, INCLUSIV ÎN CAZURILE ÎN CARE TELEFONU MOBIL NU ESTE COMPATIBIL CU CONŢINUTUL COMANDAT DE DUMNEAVOASTRĂ, PENTRU ORICE EROARE DE CONECTIVITATE A TELEFONULUI MOBIL SAU ÎN CAZUL ÎN CARE FURNIZAŢI UN NUMĂR DE TELEFON INCORECT.

PUTEM MODIFICA SAU ŞTERGE CONŢINUTUL SAU FUNCŢIILE SAU ORICE SERVICII FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR, ÎN ORICE MOMENT SAU PENTRU ORICE MOTIV SAU FĂRĂ MOTIV.
LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DECLINĂRILE DIN ACEASTĂ SECŢIUNE ŞI DIN ALTĂ PARTE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ.


13.      EVENIMENTE DINCOLO DE CONTROLUL NOSTRU

Nu vom fi răspunzători sau nu vom fi consideraţi responsabili pentru nicio tergiversare sau incapacitate de a respecta obligaţiile din aceşti termeni de utilizare a serviciilor, în cazul în care tergiversarea sau incapacitatea rezultă din orice cauză care este dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, fără limitare, acte ale terţilor, cum ar fi furnizorii de telefonie mobilă. Acest termen nu afectează drepturile dumneavoastră statutare în calitate de consumator.


14.      LEGE ŞI JURISDICŢIE

Aceşti termeni de utilizare a serviciilor sunt guvernaţi de şi interpretaţi în conformitate cu legile din Anglia şi Ţara Galilor, iar instanţele de judecată din Londra, Anglia vor avea jurisdicţie exclusivă în legătură cu toate acţiunile sau reclamaţiile conform acestor termeni de utilizare a serviciilor şi prin aceasta consimţiţi şi vă supuneţi jurisdicţiei acestor instanţe; cu condiţia ca niciun articol din aceşti termeni de utilizare să nu împiedice aplicarea şi executarea legii aplicabile. Nu declarăm că informaţiile, conţinutul şi materialele afişate pe Site-uri (inclusiv Aplicările) sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în orice loc. Dacă alegeţi să accesaţi Site-urile, o faceţi din proprie iniţiativă şi sunteţi responsabil pentru respectarea legilor aplicabile, inclusiv a legilor locale aplicabile.


15.      MODIFICĂRI ADUSE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

Ne rezervăm dreptul, după bunul plac, de a schimba, modifica, adăuga sau şterge părţi ale acestor termeni de utilizare a serviciilor în orice moment, atât provizoriu, cât şi permanent. În cazul în care facem aceasta, vă vom informa în legătură cu această schimbare, modificare, adăugare sau ştergere, trimiţându-vă un e-mail la ultima adresă furnizată nouă şi/sau informându-vă de îndată în legătură cu orice schimbare, modificare, adăugare sau ştergere a Site-urilor. Orice astfel de schimbare, modificare, adăugare sau ştergere va intra în vigoare cel mai devreme în termen de şapte (7) zile calendaristice după expedierea de către noi a anunţului electronic sau şapte (7) zile calendaristice după afişarea acestui anunţ pe Site-urile acoperite de aceşti termeni de utilizare a serviciilor. Dacă nu sunteţi de acord cu vreo schimbare permanentă, puteţi anula contul dumneavoastră.

Vă rugăm reţineţi faptul, că în orice moment, sunteţi responsabil pentru actualizarea informaţiilor personale în vederea furnizării adresei dumneavoastră de e-mail curente. În cazul în care ultima adresă de e-mail furnizată nu mai este valabilă sau pentru orice alt motiv, nu poate să vă livreze notificarea menţionată mai sus, expedierea de către noi a e-mail-ului care conţine această notificare va constitui totuşi informarea reală a schimbărilor, modificărilor, adăugărilor sau ştergerilor descrise în notificare.


16.      TERMINARE

Aceşti termeni de utilizare a serviciilor sunt valabili până la încheierea relaţiei de către dumneavoastră sau noi. Puteţi ieşi de sub aplicabilitatea acestor termeni de utilizare a serviciilor în orice moment, prin renunţarea la utilizarea Site-urilor şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute de pe Site-uri şi a tuturor documentaţiilor, copiilor şi instalărilor aferente acestora, fie realizate conform acestor termeni de utilizare a serviciilor sau altfel.

Noi avem dreptul de a termina imediat aceşti termeni de utilizare a serviciilor în ceea ce vă priveşte (inclusiv accesul la Site-uri şi la toate sau oricare din site-urile Grupului Disney), după bunul plac, inclusiv, fără limitare, dacă încălcaţi sau nu respectaţi orice termen material sau prevedere a acestor termeni de utilizare a serviciilor. La terminarea acestor termeni de utilizare a serviciilor, nu veţi mai utiliza Site-urile şi veţi distruge toate materialele obţinute de pe Site-uri şi toate copiile acestora, indiferent dacă au fost făcute conform acestor termeni de utilizare a serviciilor sau altfel.

Am adoptat şi implementat o politică ce prevede închiderea, în condiţii corespunzătoare, a conturilor de utilizator în cazul acelor persoane care încalcă în mod repetat drepturile de autor. Orice activitate frauduloasă, abuzivă sau ilicită poate fi cauza închiderii contului dumneavoastră, după bunul nostru plac, şi puteţi fi predaţi organelor de urmărire penală.
Prevederile acestor termeni de utilizare a serviciilor, care prin natura lor ar trebui să prevaleze terminării acestor termeni de utilizare a serviciilor, vor prevala şi asupra acestei terminări.


17.      POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Un Site poate solicita Aplicări prin intermediul funcţiilor şi activităţilor, cum ar concursuri sau Forumuri publice. În cazul în care noi solicităm, iar dumneavoastră prezentaţi informaţii personale identificabile ca parte a oricărei Aplicări (exclusiv Forumuri publice unde alegeţi să dezvăluiţi publicului informaţii personale, astfel cum este descris în Secţiunea 7 de mai sus), se va aplica în mod normal Politica noastră de confidenţialitate sau acea Politică de confidenţialitate menţionată pe un Site, la punctul de colectare.
Vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate pentru alte informaţii privind modul în care colectăm şi stocăm orice informaţie personală, pe care ne-o furnizaţi, atunci când utilizaţi Site-urile.


18.      PREVEDERI GENERALE

Dacă o prevedere inclusă în aceşti termeni de utilizare a serviciilor este ilicită, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci prevederea va fi considerată a fi separabilă de aceşti termeni de utilizare a serviciilor şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. În cazul în care încălcaţi aceşti termeni de utilizare a serviciilor şi nu iniţiem nicio acţiune împotriva dumneavoastră, nu se va considera că am renunţat la drepturile noastre în legătură cu încălcarea de către dumneavoastră şi vom fi în continuare îndreptăţiţi să ne utilizăm drepturile şi corecţiile în orice altă situaţie în care încălcaţi aceşti termeni de utilizare a serviciilor.

Cu excepţia locurilor unde este clar menţionat contrariul, aceşti termeni de utilizare a serviciilor nu sunt destinaţi a fi în favoarea, şi nu sunt cu titlu executoriu în faţa niciunei persoane care nu este o parte a acestor termeni, conform legii aplicabile sau altfel, cu excepţia cazului în care oricare din filialele grupului nostru poate aplica orice prevedere a acestor termeni de utilizare a serviciilor, ca şi cum ar fi o parte a acestora.

Aceşti termeni de utilizare pot fi accesaţi de dumneavoastră în orice moment la https://disneytermsofuse.com/romanian-romania/.

Dacă aveţi nelămuriri, ne puteţi scrie la:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Regatul Unit al Marii Britanii