Hungary – Disney Terms of Use

Amennyiben Ön Magyarországról veszi igénybe a Disney globális jellegű termékeit vagy szolgáltatásait, kérjük, látogasson el a Globális felhasználási feltételek részhez.

Print
Download PDF

 
 

Használati feltételek

Dátum: 2009 június 10

1.      BEVEZETÉS

Üdvözöljük a Disney Interactive Media Group internetes weblapjain (a “Honlapokon”). E Honlapok közé tartozik a Disney.hu és egyéb internetes honlapok, amelyeken a jelen Használati feltételek megtekinthetők. A Honlapok tulajdonosa és kezelője a Disney Interactive Media Group, a The Walt Disney Company Limited egy része, mely vállalat Angliában és Walesben van bejegyezve (a jelen dokumentumban a továbbiakban, mint: „mi”, „minket”, „miénk” vagy „Disney”), és bejegyzett székhelyének címe: 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Egyesült Királyság (cégbírósági bejegyzés száma: 00530051; Adószám: 539293808).

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIELŐTT BÁRMELYIK HONLAPOT HASZNÁLNÁ. Azzal, hogy Ön használja valamelyik Honlapot, illetve egy olyan gombra vagy hivatkozásra kattint, amelyen olyan kijelentés található, hogy Ön elfogadja a jelen feltételeket, illetve beleegyezik azokba, Ön elfogadja jelen Használati feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a jelen Használati feltételeket, akkor nem használhatja a Honlapokat.

AMENNYIBEN ÖN SZÜLŐ VAGY GYEREK FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ SZEMÉLY, ÉS BELEEGYEZÉSÉT ADJA, HOGY AZ ÖN ÁLTAL FELÜGYELT GYEREK BÁRMELYIK HONLAPON REGISZTRÁLJON, AZZAL ÖN SAJÁT MAGÁRA NÉZVE IS ELFOGADJA A HONLAPOKKAL KAPCSOLATOS JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapokon kínált szolgáltatások némelyikére különleges feltételek vonatkoznak, így például adott versenyeknek, illetve egyéb szolgáltatásoknak vagy tevékenységeknek külön szabályai lehetnek. Ezek a feltételek az adott szolgáltatásoknál vannak ismertetve. Minden ilyen feltétel a jelen Használati feltételek kiegészítésének minősül, és ellentmondás esetén felülírja a jelen Használati feltételeket.

Ön elismeri, hogy a jelen Használati feltételeket ésszerű és értékes ellenszolgáltatás támasztja alá, melynek átvételét és megfelelőségét ezennel nyugtázza. Az előzőek általános érvényességének korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy ehhez az ellenszolgáltatáshoz hozzátartozik az is, hogy Ön felhasználja a Honlapokat és a Honlapokon, illetve azokon keresztül elérhető tartalmat, alkalmazásokat, anyagokat és információkat fogad, valamint annak lehetőségét, hogy az Ön által Beküldött anyagokat (melyek meghatározása lent, a 3. „BEKÜLDÖTT ANYAGOK” című cikkelyben található) felhasználjuk vagy megjelenítsük, továbbá az Ön Beküldött anyagainak általunk történő felhasználásából vagy megjelenítéséből származó közzététel és reklámozás lehetőségét.

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK MOBIL ESZKÖZÖKRE

KÉRJÜK, KATTINTSON IDE, HOGY MEGTEKINTSE AZOKAT A SAJÁTOS FELTÉTELEKET, AMELYEK A HONLAPOK MOBIL ESZKÖZÖN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZNAK.

A mobil használat adatforgalmi és egyéb díjakkal jár. További részletekért kattintson ide.

TOVÁBBI FELTÉTELEKÉRT ÉS ELŐÍRÁSOKÉRT, KÉRJÜK, KATTINTSON AZ ALÁBBI HIVATKOZÁSOKRA.

2. A HONLAPOK ÉS TARTALMUK HASZNÁLATA
3. BEKÜLDÖTT ANYAGOK
4. A MEGHATÁROZOTT HONLAPOK ELÉRÉSE MOBIL ESZKÖZRŐL
5. FELHASZNÁLÓI FIÓKOK
6. A DISNEY PONTOZÁSI RENDSZERE
7. NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
8. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
9. EGYÜTTMŰKÖDÉS; BEKÜLDÖTT ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA
10. JOGI FELELŐSSÉGEK ELHÁRÍTÁSA
11. FELELŐSSÉG FELHASZNÁLÓI FIÓKJAIÉRT
12. A MI FELELŐSSÉGÜNK
13. ÉSSZERŰ MÉRTÉKŰ HATÁSKÖRÜNKÖN KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK
14. VONATKOZÓ JOG
15. A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
16. MEGSZŰNÉS
17. ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
18. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


2.      A HONLAPOK ÉS TARTALMUK HASZNÁLATA

A Honlapok kizárólag személyes felhasználásra szolgálnak. A Honlapok nem használhatóak üzleti célokra, illetve semmiféle olyan módon, amely törvényellenes, illetve nekünk vagy bármely más személynek vagy entitásnak árt, amit kizárólag saját belátásunk szerint határozunk meg.

A Honlapokon található valamennyi információ, anyag, funkció és egyéb tartalom, illetve alkalmazás (ideértve a Beküldött anyagokat is, melyek meghatározása a 3. „BEKÜLDÖTT ANYAGOK” című cikkelyben található) (“Tartalom”) saját, szerzői jogokkal védett tulajdonunk, illetve a nekünk licencet adó vagy tőlünk licencet kapó személyek hasonló tulajdona. Minden védjegy, szolgáltatás vagy kereskedelmi márkanév, embléma vagy logo saját tulajdonunk, illetve a nekünk licencet adó vagy tőlünk licencet kapó személyek tulajdona.

A Honlapokat jogunkban áll bármikor, bármilyen módon, bármilyen okból megváltoztatni vagy törölni, és ugyanez vonatkozik a Tartalomra és szolgáltatásokra is.

Kifejezett írásos beleegyezésünk nélkül tilos a Honlapok bármely Tartalmát az adott Honlap részeként való felhasználástól eltérő módon felhasználni, lemásolni, továbbítani, terjeszteni és bármilyen más módon felhasználni, kivéve azt , amikor egy Weblap úgy van konfigurálva, hogy egy adott Tartalom letöltését lehetővé teszi. Ilyenkor e Tartalomból egy példányt letölthet kizárólag személyes, nem üzleti célú, otthoni felhasználásra egyetlen számítógépre vagy (adott esetben) mobil eszközre, feltéve, hogy (a) minden, a szerzői jogokra és egyéb, tulajdonjogra vonatkozó előírást érintetlenül hagy, (b) nem módosítja, nem adja bérbe lízingbe vagy kölcsönbe, nem adja el, nem terjeszti, nem másolja le (kivéve egyetlen biztonsági másolat készítését), és nem készít semmiféle, részben vagy egészen valamelyik Honlapon vagy Tartalmán alapuló származékos munkát, valamint (c) nem használja fel a Tartalmat oly módon, hogy az bármely termékünkkel, szolgáltatásunkkal vagy márkánkkal való kapcsolatot sugalljon. Tilos a Honlapok mindenfajta üzleti célú felhasználása, a „továbbpostázás”, illetve a nagy mennyiségű, automatizált felhasználás, valamint bármely Tartalom bármely más számítógépre vagy mobil eszközre történő továbbítása.

Amennyiben egy adott Honlapon letölthető szoftvert kínálunk, és Ön ezt a szoftvert letölti, úgy Ön a szoftver vonatkozásában – ideértve annak minden állományát, a szoftverbe beépített, illetve azzal készített képeket, valamint a szoftvert kísérő adatokat – (együttesen: „Szoftver”), kizárólag személyes, nem üzleti célú, otthoni felhasználásra szóló engedélyt kap tőlünk, illetve harmadik félként érintett licencbirtokosoktól. A Szoftver tulajdonjogát nem ruházzuk át Önre. A vonatkozó törvények által engedélyezett mértéken túlmenően Ön nem terjesztheti, és másképpen sem hasznosíthatja a Szoftvert, és nem dekódolhatja, nem fejtheti vissza, nem bonthatja elemeire, és más módon sem alakíthatja a Szoftvert ember által olvasható formájúra.
Ön ezennel elismeri és elfogadja, hogy a jelen Használati feltételekben semmi olyan előírás nem található, amely átruházná Önre vagy bármely harmadik félre bármely a Honlappal, illetve a rajta elhelyezett Tartalommal kapcsolatos védjegy, szolgáltatási vagy kereskedelmi márkanév vagy egyéb tulajdonjogát vagy annak bármely részét. Ön ezennel vállalja, hogy semmi olyant nem tesz, amely a fent említett tulajdonjoggal nincs összhangban, vagy azt bármilyen módon sérti.


3.      BEKÜLDÖTT ANYAGOK

A jelen Használati feltételekben a “Beküldött anyagok” kifejezést a következő értelemben használjuk: olyan szöveg, üzenetek, ötletek, elképzelések, vázlatok, javaslatok, történetek, forgatókönyvek, tanulmányok, formátumok, művészi alkotások, fényképek, rajzok, videofelvételek, audiovizuális művek, zenei szerzemények (ideértve a dalszövegeket is), hangfelvételek, műsorformátumok, jellemzések, az Ön és/vagy más személyek nevei, képmásai, hangjai, felhasználói nevei, profiljai, tettei, megjelenései, előadásai és/vagy egyéb, hasonló anyagok, melyeket Ön bármelyik Honlapon vagy azon keresztül elküld, közzétesz, feltölt, beágyaz, megjelenít, közöl vagy más módon terjeszt (együttesen: „terjeszt”).

Kétféle Beküldött anyag létezik: a Kért beküldött anyag, illetve a Kéretlen beküldött anyag. A „Kért beküldött anyagok” olyan Beküldött anyagok, (a) amelyeket kifejezetten kérünk, illetve egy Honlapon található szolgáltatás vagy tevékenység révén lehetővé tesszük, hogy Ön átadja nekünk áttekintés és megjelenítés céljából, valamint esetleges, a konkrét esetben meghatározott ellenszolgáltatás vagy juttatás (így például játékok, nyereményjátékok, versenyek és promóciók díjai vagy egyéb értékei) ellenében (együttesen: “Ellenszolgáltatás”); és (b) amelyeket Ön valamelyik Honlapon vagy azon keresztül terjeszt, és nem kíván érte Ellenszolgáltatást (például Ingyenes szolgáltatásainkban és Nyilvános fórumainkon (melynek meghatározása lejjebb, a 7. „A NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” című cikkelyben található)). A „Kéretlen beküldött anyagok” olyan Beküldött anyagok, amelyek nem tartoznak a jelen bekezdés (a) vagy (b) albekezdésébe.
KÉRJÜK, NE TEGYEN KÖZZÉ SEMMILYEN KÉRETLEN BEKÜLDÖTT ANYAGOT.

Régóta érvényben lévő vállalati szabályzatunk nem teszi lehetővé, hogy kéretlen kreatív ötleteket, javaslatokat és anyagokat fogadjunk el, illetve vegyünk figyelembe, ezért kérjük, ne tegyen közzé semmilyen Kéretlen beküldött anyagot egyik Honlapon sem, illetve a Honlapokat ne használja fel ilyen anyagok terjesztésére. Reméljük, Ön is megérti, hogy e szabályzat célja a jövőbeli félreértések lehetőségének elkerülése, amennyiben az általunk vagy irányításunk alatt kifejlesztett projektek mások szemében úgy tűnhetnek, mintha saját kreatív munkáikra hasonlítanának.
Amennyiben kérésünk dacára Ön szándékosan vagy véletlenül Kéretlen beküldött anyagokat helyez el részünkre valamelyik Honlapunkon vagy juttat el nekünk azon keresztül, úgy Ön azt úgy teszi, hogy közöttünk semmiféle megállapodás nem létezik az Ön Kéretlen beküldött anyagainak figyelembevétele vagy megvizsgálása, illetve bármiféle juttatás vagy ellenszolgáltatás tekintetében. Ön ténylegesen elfogadja, hogy az Ön által esetleg Beküldött anyagok átadása nem történik bizalmi jelleggel, és nem jön létre semmiféle bizalmas vagy bizalmi viszony közöttünk, valamint hogy Ön nem vár el semmiféle átnézést, juttatást vagy ellenszolgáltatást.

A jelen Használati feltételek rendelkezései egyaránt vonatkoznak Kéretlen és Kért beküldött anyagokra, kivéve, ahol ez kifejezetten másképpen van szabályozva. Ennek megfelelően, mi, licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink jogosultak minden Beküldött anyagot hasznosítani és nyilvánosságra hozni, és nem tartozunk felelősséggel sem az Ön, sem semmiféle, Önön keresztül igénylést bejelentő személy irányában semmiféle Beküldött anyag felhasználásáért, illetve nyilvánosságra hozataláért.
Az előzőek korlátozása nélkül, Ön ezennel örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható, az egész világon érvényes engedélyt biztosít számunkra (valamint licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink számára) az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló valamennyi szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdonjog alapján, hogy az ilyen Beküldött anyagokat felhasználjuk, sokszorosítsuk, továbbítsuk, kinyomtassuk, közzétegyük, megjelenítsük, kiállítsuk, terjesszük, továbbadjuk, másoljuk, internetes kiszolgálón elhelyezzük, tároljuk, gyorsítótárba helyezzük, archiváljuk, indexeljük, osztályozzuk, kommentáljuk, sugározzuk, stream technológiával az interneten sugározzuk, szerkesszük, megváltoztassuk, módosítsuk (egyebek mellett ideértve a dalszövegek és zene eltávolítását bármely Beküldött anyagból, illetve bármely Beküldött anyag dalszövegének vagy zenéjének általunk kiválasztott dalszöveggel vagy zenével történő helyettesítését), adaptáljuk, lefordítsuk, abból származó műveket hozzunk létre, nyilvánosan előadjuk és egyéb módon hasznosítsuk, akár részben, akár egészben, mindenfajta, jelenleg ismert vagy a későbbiekben feltalált adathordozó formátumban és csatornán (többek között ideértve a Disney csoport honlapjait, kívülálló felek honlapjait, sugárzott és kábelcsatornáinkat és –adóinkat, szélessávú és vezeték nélküli platformjainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat, fizikai adathordozót, valamint színházi előadást) bármiféle célból, bármilyen adathordozó formátumban, többek között ideértve a hírközlés, hirdetés, promóció, marketing, népszerűsítés, kereskedelem vagy üzlet céljait, mindezt anélkül, hogy Önt értesítenénk erről, és a szerző feltüntetésével vagy anélkül (a “Beküldött anyagok licence”).

Azzal, hogy Ön Beküldött anyagot közzé tesz, kijelenti és szavatolja, hogy a Beküldött anyag, valamint annak Ön által történő közlése megfelel a Magatartási szabályoknak (lásd lejjebb a 8. „MAGATARTÁSI SZABÁLYOK” című cikkelyt) és a jelen Használati feltételek egyéb követelményeinek, és hogy az Ön birtokában vagy tulajdonában vannak azok a jogok, licencek, hozzájárulások és engedélyek, amelyek az adott Beküldött anyag a jelen Használati feltételek által tárgyalt valamennyi módon (ideértve a Beküldött anyagok engedélyeit is) történő hasznosításához, illetve hasznosításának számunkra történő engedélyezéséhez szükségesek anélkül, hogy ehhez bármely személytől vagy entitástól engedélyt kellene kérni vagy részére fizetni kellene. A jelen Használati feltételek (ideértve a Beküldött anyagok engedélyeit is) nem korlátozzák a Beküldött anyagok tekintetében jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások semmiféle múltbeli vagy jövőbeli, Ön által történő esetleges megadását.

Amennyiben bármilyen, Ön által Beküldött anyag eredeti dalokat vagy felvételeket tartalmaz, úgy Ön ezennel kijelenti, hogy Ön tagja a megfelelő szakmai és/vagy előadói jogokat védő társaságnak, és hogy a Beküldött anyagban található valamennyi zenei kompozíció (ideértve a dalszövegeket is) licence számunkra (és licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink számára) közvetlenül elérhető ezektől a társaságoktól. A fentiek fenntartásával és függetlenül attól, hogy Ön tagja-e ilyen társaságnak, Ön ezennel örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható, az egész világon érvényes engedélyt ad számunkra (és licencengedélyeseink, forgalmazóink, ügynökeink, képviselőink és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóink számára), hogy az ilyen Beküldött anyagokban található valamennyi zenei kompozíciót (dalszövegekkel együtt) és hangfelvételt nyilvánosan előadjuk.

Amennyiben bármely Honlapunk szolgáltatásain vagy tevékenységein (többek között ideértve a játékokat, nyereményjátékokat, versenyeket, promóciókat és Nyilvános fórumokat,melyek meghatározása lent a 7. „A NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” című cikkelyben található) keresztül olyan Beküldött anyagokat kérünk, melyek szerzői jogvédelem alá eső műveink felhasználását igénylik (részben vagy egészében), úgy ezennel nem kizárólagos engedélyt biztosítunk az Ön részére a szerzői jogvédelem alá eső művekből (részben vagy egészében) származó mű létrehozására; azzal a kikötéssel azonban, hogy ennek az engedélynek feltétele az, hogy Ön az Ön által létrehozott mű összes jogát ránk (és licencengedélyeseinkre, forgalmazóinkra, ügynökeinkre, képviselőinkre és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóinkra) ruházza. Amennyiben Ön nem ruházza ránk (és licencengedélyeseinkre, forgalmazóinkra, ügynökeinkre, képviselőinkre és egyéb, erre felhatalmazott felhasználóinkra) ezeket a jogokat, úgy az Ön engedélye arra nézve, hogy szerzői jogvédelem alá eső műveink (részben vagy egészében történő) felhasználásával anyagokat hozzon létre, semmissé és hatálytalanná válik. Ön attól függetlenül beleegyezik a jogok, hozzájárulások, beleegyezések és átruházások fent leírt megadásába nekünk, hogy mi az Ön Beküldött anyagait ténylegesen felhasználjuk-e vagy sem.

Ön ezennel teljhatalmú megbízottjaként nevez ki bennünket mindazon megállapodások megkötése és végrehajtása és/vagy mindazoknak az intézkedéseknek az elvégzése tekintetében, amelyeket mi a jelen Használati feltételekben előírt jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások megerősítése érdekében megfelelőnek ítélünk.

Ön beleegyezik, hogy az Ön által esetleg Beküldött anyagok átadása nem történik bizalmi jelleggel, és nem jön létre semmiféle bizalmi vagy fiduciáris viszony Ön és közöttünk. Amennyiben a Beküldött anyagokkal kapcsolatosan vagy azokhoz fűződően bármiféle „erkölcsi jog”, „alárendelt jog” vagy hasonló jog áll fenn, és azok nem állnak kizárólagos tulajdonunkban, és amennyiben Önnek a vonatkozó jogszabályok alapján módjában áll, úgy Ön beleegyezik, hogy az ilyen jogokat nem érvényesíti velünk,sem licencengedélyeseinkkel, forgalmazóinkkal, ügynökeinkkel, képviselőinkkel és egyéb meghatalmazott felhasználóinkkal szemben, és az ilyen jogokat birtokló valamennyi féltől megszerzi a beleegyezést, hogy ezeket a jogokat ő sem érvényesíti.
Anélkül, hogy a Beküldött anyagok licenceit, illetve a Beküldött anyagokra vonatkozó jogok, hozzájárulások, beleegyezések, átruházások és jogfeladások Ön által esetleg meghatározott hatáskörét korlátoznánk, Ön ezennel előre megad nekünk minden olyan jogot, hozzájárulást, beleegyezést, átruházást és jogfeladást, amely az Ön által részünkre Beküldött anyagokkal kapcsolatos.


4.      A MEGHATÁROZOTT HONLAPOK ELÉRÉSE MOBIL ESZKÖZRŐL

Ahhoz, hogy Ön mobil eszköz segítségével hozzáférjen a Honlapok valamelyikéhez és onnan Tartalmat tölthessen le, a következőkkel kell rendelkeznie: (i) az internetes szolgáltatás előfizetőjének engedélye, (ii) WAP-kompatibilis mobil eszköz, (iii) WAP szolgáltatás aktiválása a szolgáltató által, valamint (iv) a szolgáltató ügyfeleként megfelelő számlaegyenleg.

A MEGHATÁROZOTT HONLAPOK MOBIL ESZKÖZRŐL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁNAK DÍJAI

A Honlapok mobil eszközről történő használata során felmerülő valamennyi díj és költség beszedése az Ön mobilszámláján keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő összeget nevünkben a szolgáltató szedi be, majd továbbítja részünkre.

ADATSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Amikor Ön mobil eszközről fér hozzá valamelyik Honlaphoz, a szolgáltató szokásos üzenetküldési, adatátviteli és egyéb tarifái és díjai érvényesek. Érdeklődje meg a szolgáltatójánál, hogy milyen tarifacsomagok állnak rendelkezésre, és mennyibe kerülnek.

Továbbá, előfordulhat, hogy az Ön szolgáltatója tiltja vagy korlátozza az általunk kínált szolgáltatások (a „”Mobil szolgáltatások”) némelyikének mobil eszközön keresztül történő letöltését, telepítését vagy felhasználását, és előfordulhat, hogy nem minden Mobil szolgáltatás működik együtt minden szolgáltatóval vagy eszközzel. Járjon utána szolgáltatójánál, hogy a Mobil szolgáltatások elérhetők-e az Ön mobil eszközén, és ha igen, akkor milyen korlátozások vannak érvényben a Mobil szolgáltatások Ön által történő felhasználása tekintetében.

EGYÉB DÍJAK

Előfordulhat, hogy a Honlapokon Tartalmat például játékokat, teszünk elérhetővé, amely Tartalmat Ön licencelhet és letölthet. Amikor Ön egy Honlap bizonyos Tartalmának felhasználására és letöltésére vonatkozó engedélyt vásárol, akkor az adott Tartalomra a fent leírt szokásos adatátviteli díjakon felül egyéb díjakat („Egyéb díjak”) is fizet. A Honlapokon világosan figyelmeztetjük Önt minden esetleges Egyéb díjra, mielőtt a vonatkozó engedély (licenc) vásárlását befejezné. Az Egyéb díjak általános forgalmi adóval (ÁFÁ-val) és hasonló fogyasztási adókkal megnövelten vannak feltüntetve, és változhatnak.

Előfordulhat, hogy bizonyos Tartalmakat Egyéb díjaktól mentesen vagy csökkentett Egyéb díjakkal kínálunk, melynek fejében Öntől megkövetelhetjük, hogy nézzen meg egy hirdetést vagy fogadjon el egyéb marketinganyagot, mielőtt vagy miután az adott Tartalmat felhasználja. Az ilyen Tartalom elérésével, letöltésével és egyéb felhasználásával Ön minden olyan alkalommal hozzájárul az ilyen hirdetések vagy egyéb marketinganyagok fogadásához, amikor az adott Tartalmat használja. Amennyiben többet nem szeretne ilyen hirdetéseket vagy egyéb marketinganyagokat kapni, úgy hagyjon fel a Tartalom használatával, és törölje azt a mobil eszközről.

Minden alkalommal, amikor Ön on-line Tartalmat használ, a szolgáltató szokásos díjszabása érvényes, oly módon, ahogy az a fenti „Adatszolgáltatási díjak” című cikkelyben le van írva, és minden alkalommal értesítjük Önt erről, amikor az adott Tartalom használata miatt on-line módba kell váltania.

MOBIL TARTALOM LICENCELÉSE

Ahhoz, hogy a Honlapokon található bármely mobil Tartalmat licencelhesse, kövesse a megjelenő utasításokat. A vonatkozó hivatkozásra vagy gombra kattintva Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a kiválasztott Tartalom megjelenített áron történő (ha van ilyen) licencelésére.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megfelelő Tartalmat választotta ki, mielőtt a hozzá tartozó hivatkozásra vagy gombra kattint, mivel a Honlapok a kattintás után már nem teszik lehetővé a rendelés módosítását.

Ha a Disney elfogadja az Ön ajánlatát, úgy a kiválasztott Tartalom az Ön számára a mobil eszközén elérhetővé válik. Önnek a Honlapokon feltüntetett megfelelő Egyéb díjakat (ha vannak), illetve adatszolgáltatási díjakat kell kifizetnie. Előfordulhat, hogy Önnek a Tartalmat a mobil eszközre kell mentenie, miután megkapta. A mentett Tartalmat mindaddig elérheti, amíg nem törli, illetve amíg le nem cseréli vagy ki nem dobja mobil eszközét. Ha törli a Tartalmat a mobil eszközről, az nem kerül pótlásra.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amint Ön a jelen Használati feltételekben leírtak szerint használati jogot szerez a Tartalomra, azonnal megkezdjük a vonatkozó szolgáltatásokat biztosítani az Ön számára. Ennek megfelelően Ön beleegyezik, hogy nem jogosult olyan kezdeti időszakra, melynek során elállhat a licencmegállapodástól, kivéve, ha helyi, kötelező érvényű jogszabály ezt kifejezetten engedélyezi.

A Tartalom nem cserélhető és nem váltható vissza, kivéve, ha a törvény ezt engedélyezi.


5.      FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

Egy-egy Honlap megkövetelheti, hogy Ön felhasználói fiókot készítsen rajta ahhoz, hogy bizonyos tevékenységekben részt vehessen, illetve hogy további előnyöket biztosítson Önnek. Ön vállalja, hogy önmagára vonatkozóan valós, pontos, naprakész és teljes körű információkat ad meg, tart fenn és frissít regisztrációs folyamatainknak megfelelően (a “Regisztrációs adatok”). ”). Ön nem adhatja ki magát más személynek vagy entitásnak, és nem tüntetheti fel hamis színben személyazonosságát, illetve bármely személyhez vagy entitáshoz való tartozását, amibe beletartozik a más személy felhasználói nevének, jelszavának vagy egyéb fiókadatának, illetve más személy nevének, képmásának, hangjának, képének vagy fényképének felhasználása, szülő vagy gondviselő adatainak hamis megadása, amennyiben a regisztrációs folyamat ilyen adatokat is kér. Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy lépéseket tehetünk az Ön által megadott adatok pontosságának ellenőrzése érdekében, ideértve a szülő vagy gondviselő esetleg megadott mobilszámának szúrópróbaszerű ellenőrzését. Ön emellett vállalja, hogy azonnal értesít bennünket a 18. cikkelyben feltüntetett címen felhasználói neve, jelszava és egyéb fiókadatai illetéktelen felhasználásáról, illetve bármely olyan, a Honlapokkal kapcsolatos biztonsági szabálysértésről, amelyről tudomást szerez. Emellett, Ön vállalja, hogy minden munkamenet végén kilép felhasználói fiókjából.

Amennyiben Ön más személynek vagy entitásnak adja ki magát, vagy egyéb módon hamis színben tünteti fel személyazonosságát, vagy megszegi a jelen Használati feltételeket vagy egy adott szolgáltatáshoz tartozó különleges feltételeket, szerzői jogot sért, illetve bármi egyéb ok felfüggeszthetjük, illetve megszüntethetjük az Ön felhasználói fiókját, valamint ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatjuk hozzáférését a Honlapokhoz vagy azok egy részéhez.


6.      A DISNEY PONTOZÁSI RENDSZERE

Időnként olyan rendszert kínálhatunk, amelyben pontokat lehet szerezni azzal, ha bizonyos időt tölt a Honlapokon, tartalmat tölt le, vagy tevékenységekben vesz részt a Honlapokon (a „Pontozási rendszer”). Ezeket a pontokat a Pontozási rendszeren keresztül kínált Tartalomra lehet beváltani.
Amikor Pontozási rendszer érhető el, annak részleteit és a pontszerzés módját a vonatkozó Honlapokon közzétesszük. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Pontozási rendszer feltételeit saját belátásunk szerint bármikor, értesítéssel vagy anélkül módosítsuk, illetve azt megszüntessük.


7.      NYILVÁNOS FÓRUMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A „Nyilvános fórum” olyan területet, honlapot, illetve valamely Honlapunk részeként kínált szolgáltatást jelent, mely lehetővé teszi, hogy a Honlap felhasználói vagy látogatói Beküldött anyagokat Terjeszthessenek, melyeket a Honlap egy vagy több felhasználója vagy látogatója megtekinthet. Ezek közé tartoznak a csevegő felület, üzenettábla, azonnali üzenetküldés, mobil üzenetküldés, szociális közösség, saját honlap, társalgási felület, blog, e-mail funkció (ideértve az elektronikus üdvözlőlapokat és a barátoknak elküldhető e-maileket is).
Ön tudomásul veszi, hogy a Nyilvános fórumok és az ott kínált szolgáltatások általában nyilvános, nem pedig magánjellegű kommunikációra szolgálnak. Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy mindig, amikor személyes adatokat ad ki magáról on-line, Nyilvános fórumon keresztül, az adatokat olyan személyek is begyűjthetik és felhasználhatják, akiket Ön nem ismer. A fenti kommunikációs csatornákon Ön által közzétett adatok biztonságát és bizalmas jellegét, illetve ezek védelmét nem tudjuk garantálni; Ön a saját kockázatára tesz közzé adatokat. Javasoljuk, hogy Nyilvános fórumon ne adjon ki magáról és másról személyes adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím, lakcím). A lenti 17. cikkelyben megtalálhatók Adatvédelmi szabályzatunk részletei (pld. Nyilvános fórumba való regisztrálás során megadott személyes adatok védelme).

Mind jelenleg, mind a továbbiakban kizárólag Ön felel minden olyan Beküldött anyagért, amelyet a Honlapokon Terjeszt, és amely az Ön felhasználói neve alatt került elküldésre és/vagy közzétételre bármelyik Nyilvános fórumon, valamint a beküldés és a közzététel következményeiért.

Ön tudomásul veszi, hogy bármely, Nyilvános fórumon közzétett Beküldött anyagot kizárólag saját kockázatára használhatja. Például, mi nem vagyunk felelősek – és nem is támogatjuk – a felhasználók által bármely Nyilvános fórumon közzétett vagy elküldött véleményekért, tanácsokért és ajánlásokért, és kifejezetten elhárítunk mindenféle felelősséget ezekkel kapcsolatban.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Beküldött anyagokat bármikor megszűrjük, közzétételüket elutasítsuk, azokat eltávolítsuk vagy szerkesszük, saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, többek között amennyiben egy Beküldött anyag nem felel meg a Magatartási szabályoknak, noha ez nem kötelességünk sem, mint ahogy bármelyik Nyilvános fórum figyelemmel kísérése sem. Amennyiben a Beküldött anyagok szűrése mellett döntünk, úgy bizonyos tartalmak késve jelenhetnek meg a Nyilvános fórumon, mivel idő kell az ellenőrzésükhöz. Amennyiben kérdéseink vannak az Ön által Beküldött anyagokkal kapcsolatban – ideértve többek között a szerzői jogokra vonatkozó kérdéseket is -, további információkat kérhetünk Öntől, így például ellenőrizhetjük, hogy a szerzői jog Önt illeti-e meg, illetve egyéb módon engedélyt kapott-e az anyag közzétételére.

Amikor Nyilvános fórumon vesz részt, soha ne induljon ki abból, hogy az emberek azok, akinek mondják magukat, tudják azt, amit állításuk szerint tudnak, és az általuk állított valamely entitáshoz tartoznak. Nem biztos, hogy a Nyilvános fórumon szerzett információk megbízhatók, és nem tanácsos mindössze vagy nagyrészt megerősíthetetlen információk alapján cselekedni, így például kereskedni vagy befektetési döntéseket hozni. Nem lehet bennünket felelősségre vonni a Nyilvános fórumon található bármely Beküldött anyag pontossága miatt, és nem felelünk azokért a kereskedelmi, befektetési és egyéb döntésekért, amelyeket Ön ilyen információk vagy tartalom alapján hozott vagy nem hozott.

Az, hogy Ön hozzáférhet-e Nyilvános fórumokhoz és böngészheti-e azokat és/vagy Nyilvános fórumon benyújthat-e, illetve közzétehet-e Beküldött anyagokat, függhet bizonyos életkori korlátozásoktól, illetve az ehhez kapcsolódó eljárásoktól vagy feltételektől és kikötésektől, melyeket bármikor, bármely okból saját belátásunk szerint felülvizsgálhatunk. Minden ilyen életkori korlátozást, eljárást és feltételt és kikötést, ha van ilyen, a Nyilvános fórumon közzéteszünk.


8.      MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Honlapokra az alábbi Magatartási szabályok vonatkoznak. A Honlapok használatával Ön beleegyezik, hogy nem Terjeszt olyan Beküldött anyagot, amely:
(a) rágalmazó, sértő, zaklató, fenyegető, vagy más személy magánélethez való jogát sérti; (b) fanatikus, gyűlölködő, illetve faji vagy más szempontból sértő; (c) erőszakos, közönséges, obszcén, pornográf vagy más módon szexuálisan szókimondó; vagy (d) egyéb módon árt bármely személynek vagy entitásnak;

törvényellenes, vagy törvényellenes tevékenységet ösztönöz vagy népszerűsít azok elkövetésének szándékával, ideértve az olyan Beküldött anyagot is, amely gyermekpornográfia, zaklatás, szexuális támadás, csalás, obszcén vagy lopott anyagokkal való kereskedés, kábítószer-terjesztés és/vagy –használat, zaklatás, lopás vagy bűncselekmény elkövetésére szőtt összeesküvés, vagy ezekben való részvételre tett kísérletet jelent.

harmadik fél bármely jogát sérti vagy csorbítja, ideértve: (a) a szerzői vagy szabadalmi joggal, védjeggyel, üzleti titokkal kapcsolatos, illetve egyéb tulajdon- és szerződéses jogokat; (b) magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogot (pontosabban tilos más személyek bármiféle személyes adatait azok kifejezett engedélye nélkül terjeszteni); vagy (c) bármilyen titoktartási kötelezettséget;

kereskedelmi, üzleti jellegű, illetve termékeket, szolgáltatásokat vagy egyebeket hirdet vagy kínál megvételre (akár nyereségért, akár nem), vagy máshoz kéréssel fordul (így hozzájárulást vagy adományt kér);

vírust vagy egyéb ártalmas összetevőt tartalmaz, illetve más módon károsítja vagy gyengíti bármelyik Honlapot vagy bármely csatlakoztatott hálózatot, vagy más módon zavar bárkit abban, hogy a Honlapokat használja vagy élvezze;

antiszociális, bomlasztó vagy kártékony, ideértve az indulatos vitákat („flaming”), a levélszemetet („spamek”), a túlterhelést („flooding”), valamint az internetes szakzsargonban ismert „trolling” és „griefing” technikákat; vagy
általában véve nem tartozik az adott Nyilvános fórum kijelölt témájához vagy tárgyához.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapok használata során Ön számos forrásból származó Beküldött anyagoknak lehet kitéve, és mi nem vagyunk felelősek e Beküldött anyagok pontosságáért, hasznosságáért, biztonságosságáért, illetve szellemi tulajdonjogaiért.

Nem áll módunkban biztosítani azt – és nem is tesszük -, hogy a többi felhasználó a fentiekben felsorolt Magatartási szabályokat és a jelen használati feltételek bármely egyéb rendelkezését betartja vagy be fogja tartani, és Ön olyan Beküldött anyagoknak is ki lehet téve, amelyek pontatlanok, sértőek, illetlenek vagy más okból kifogásolhatók. Az Ön és közöttünk fennálló viszony vonatkozásában Ön ezennel vállalja a szabálykövetés ilyen jellegű elmulasztásából származó valamennyi kár és sérülés kockázatát.


9.      EGYÜTTMŰKÖDÉS; BEKÜLDÖTT ANYAGOK ELTÁVOLÍTÁSA

A jelen Használati feltételek, illetve a jogszabályok által biztosított valamennyi jogunk mellett, fenntartjuk magunknak a jogot, és egyben minden kötelezettséget és felelősséget elhárítunk, hogy (a) bármelyik, a jelen Használati feltételekkel (így a Magatartási szabályokkal is) ellentétes Beküldött anyag közzétételét és közlését elutasítsuk, illetve azt eltávolítsuk bármelyik Honlapról, valamint (b) amennyire ezt a vonatkozó törvények alapján megtehetjük, bármelyik felhasználót harmadik felek előtt azonosítsuk és/vagy harmadik felek előtt bármelyik Beküldött anyagot vagy személyazonosításra alkalmas adatot felfedjük, amennyiben jóhiszeműen úgy véljük, hogy ezzel az azonosítással, illetve felfedéssel (i) megkönnyítjük a törvények betartását, ideértve például a bírósági végzés vagy idézés betartását, vagy (ii) segítünk a jelen Használati feltételek (ideértve a Magatartási szabályokat is) és/vagy versenyeink, nyereményjátékaink, promócióink és játékszabályainak betartatásában és/vagy bármely személy vagy vagyontárgy – így a Honlapok – biztonságának védelmében. Továbbá, teljes mértékben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból vagy akár ok nélkül a Beküldött anyagokat eltávolítsuk.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy egy adott Beküldött anyag nem felel meg a jelen Használati feltételeknek (ideértve a Magatartási szabályokat is), úgy a Honlapokon ismertetett folyamatot követve bejelentheti számunkra a kérdéses anyagot. A bejelentést követően előfordulhat (azonban ez nem kötelességünk), hogy olyan intézkedést hozunk, amelyet kizárólag saját belátásunk alapján helyénvalónak ítélünk.


10.      JOGI FELELŐSSÉGEK ELHÁRÍTÁSA

A HONLAPOKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT, TARTALMAT ÉS ANYAGOKAT MINT OLYANOKAT BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, ÉS SEMMIT NEM ÁLLÍTUNK, ÉS NEM SZAVATOLUNK A KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, TARTALOM ÉS ANYAGOK VONATKOZÁSÁBAN. KÜLÖNÖSEN NEM SZAVATOLJUK, HOGY A HONLAPOKON ELHELYEZETT INFORMÁCIÓKBAN, TARTALOMBAN ÉS ANYAGOKBAN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BEKÜLDÖTT ANYAGOKAT IS) PONTOSAK, TELJESKÖRŰEK VAGY NAPRAKÉSZEK, ILLETVE MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTESEN ELÉRHETŐK, TOVÁBBÁ HOGY A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA, VALAMINT HOGY AZ INFORMÁCIÓK, TARTALOM ÉS ANYAGOK ELÉRHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ HONLAPOK, KISZOLGÁLÓK, SZOFTVEREK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB ÁRTALMAS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK. TOVÁBBÁ, MINDEN SZÜKSÉGES SZERVIZELÉS, JAVÍTÁS, ILLETVE HELYREÁLLÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT ÖN VISELI. NEM SZAVATOLUNK ÉS NEM ÁLLÍTUNK SEMMIT A HONLAPOKON TALÁLHATÓ, OTT KÍNÁLT VAGY ELÉRHETŐVÉ TETT, ILLETVE AZOKHOZ MÁS MÓDON KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK, TARTALOM ÉS ANYAGOK – EGYEBEK MELLETT A BEKÜLDÖTT ANYAGOK ÉS HARMADIK FELEK BÁRMELYIK HONLAPON HIVATKOZOTT HONLAPJAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI – HASZNÁLATÁVAL ÉS HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN, ILLETVE HELYTÁLLÓSÁGUK, PONTOSSÁGUK, TELJESSÉGÜK, MEGBÍZHATÓSÁGUK, BIZTONSÁGOSSÁGUK ÉS EGYÉB JELLEMZŐIK TEKINTETÉBEN. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ÖN ÁLLAMÁBAN ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KAPCSOLÓDÓ GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KIZÁRÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE. FELHÍVJUK AZONBAN SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A FENTIEK NEM ÉRINTIK AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAIT.

A Honlapok tartalmazhatnak más honlapokra („Harmadik felek honlapjai””) mutató hivatkozásokat (illetve Önt külső honlapokra irányíthatjuk), valamint harmadik felektől származó cikkeket, hirdetéseket, fényképeket, szövegeket, grafikát, képeket, terveket, zenét, hangokat, információkat, szoftvereket vagy egyéb tartalmat vagy elemeket („Harmadik felek tartalma”). Kifejezetten elhárítunk mindenfajta felelősséget a Harmadik felek honlapjain, illetve Harmadik felek tartalmában talált információk, tartalom és anyagok pontossága, teljessége, megfelelősége és elérhetősége vonatkozásában. Nem tudjuk szavatolni, hogy Ön elégedett lesz minden olyan termékkel és szolgáltatással, amelyet Ön egy általunk hivatkozott vagy ránk hivatkozó Harmadik fél által működtetett honlap segítségével vásárol, illetve harmadik felektől származó és a mi honlapjaink valamelyikén elhelyezett információkkal, tartalommal és anyagokkal (beleértve a Nyilvános fórumokon található Beküldött anyagokat is). Mi egyetlen árut sem támogatunk, és semmi olyant nem tettünk, ami igazolhatná a Harmadik felek honlapjain található vagy tőlük származó információk, tartalom és anyagok pontosságát, teljességét és megbízhatóságát. KÖVETKEZÉSKÉPPEN, SEMMIT NEM ÁLLÍTUNK ÉS NEM SZAVATOLUNK HARMADIK FELEK HONLAPJAI, ILLETVE BÁRMELYIK CÍMJEGYZÉKÜNKBEN MEGTALÁLHATÓ EGYÉB HONLAPOK VAGY HARMADIK FELEK TARTALMA VONATKOZÁSÁBAN, ÉS NEM LEHET BENNÜNKET FELELŐSSÉGRE VONNI HARMADIK FELEK HONLAPJÁN VAGY HARMADIK FELEK TARTALMÁBAN TALÁLHATÓ ANYAGOK TARTALMÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, RELEVANCIÁJÁÉRT, SZERZŐI JOGOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSÉÉRT, TÖRVÉNYESSÉGÉÉRT VAGY ILLENDŐSÉGÉÉRT, ÉS NEM ÁLLÍTUNK VAGY SZAVATOLUNK SEMMIT AZ OLYAN INFORMÁCIÓK, TARTALOM ÉS ANYAGOK (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HITELKÁRTYAADATOKAT ÉS EGYÉB SZEMÉLYES ADATOKAT) BIZTONSÁGÁÉRT, AMELYEKET ÖN HARMADIK FELKENK ESETLEG ÁTAD. Ezennel visszavonhatatlanul elutasítunk minden olyan követelést, amely a Honlapjainkon, Harmadik felek honlapjain vagy Harmadik felek tartalmában található információkra, tartalomra és anyagokra (beleértve egyebek mellett a Beküldött anyagokat is), valamint az Ön által bármely Harmadik fél honlapján megadott információkra, tartalomra és anyagokra (beleértve többek között a hitelkártyaadatokat és egyéb személyes adatokat) vonatkozik. Nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen el minden, Ön által szükségesnek és helyénvalónak ítélt vizsgálatot azelőtt, hogy bármely harmadik féllel bármiféle on-line vagy off-line ügyletbe belemenne.

Továbbá, az egészséggel, illetve egészségügyi témákkal foglalkozó Tartalom semmiképpen nem abból a célból készült, hogy hivatásos orvos tanácsát helyettesítse. Mindig kérjen tanácsot orvosától minden olyan kérdésről, amely az Ön egészségügyi állapotára vonatkozik. Ha úgy gondolja, hogy egészségügyi vészhelyzet van, azonnal hívja az orvosát, illetve a segélyszolgálatokat. A Honlapokon található információkra való támaszkodás szigorúan az Ön kockázata.


11.      FELELŐSSÉG FELHASZNÁLÓI FIÓKJAIÉRT

Ön felelős felhasználói neve(i), jelszava(i) és fiókja(i) bizalmas jellegének megőrzéséért, valamint az Ön fiókja(i) nevében végzett valamennyi tevékenységért. Ön ezennel vállalja, hogy kártalanít és megvéd bennünket, cégcsoportunk vállalkozásait (az 1985-ös Vállalati törvénynek megfelelően), valamint a mi és cégcsoportunk vállalkozásai licencengedélyezőit és – engedélyeseit, forgalmazóit, ügynökeit, képviselőit és egyéb meghatalmazott felhasználóit, valamint az előzőekben felsorolt összes entitás viszonteladóit, forgalmazóit, szolgáltatóit és beszállítóit, valamint az előzőekben felsorolt entitások valamennyi tisztségviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, alkalmazottját, ügynökét, képviselőjét és megbízottját (együttesen: „Kártalanított felek”) mindenfajta olyan veszteség, kár, felelősségre vonás, követelés, kötbér, pénzbírság, kiadás és költség tekintetében (ideértve a vitás ügyek elrendezésének költségeit, valamint minden jogi vagy egyéb díjat és kiadást perek, illetve perrel való fenyegetés kivizsgálásával vagy megvédésével kapcsolatban), amely a Kártalanított feleknél olyan követeléssel kapcsolatosan merül fel, amely annak tudható be, hogy Ön a jelen használati feltételeket megszegte, illetve hogy a Honlapokat és/vagy fiókját/fiókjait használta. Ön köteles minden Öntől telhetőt megtenni és velünk együttműködni az esetleg felmerülő mindenfajta követelés elhárítása érdekében. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját költségünkön külön ügyvédet fogadjunk, és kizárólagosan megvédjük magunkat, és intézkedjünk bármely olyan ügyben, amelyben Önnek kártérítési kötelezettsége van.


12.      A MI FELELŐSSÉGÜNK

SEMMILYEN MÓDON NEM KORLÁTOZZUK FELELŐSSÉGÜNKET OLYAN HALÁLESETEK ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ESETÉN, AMELYEKET AZ ÁLTALUNK ELKÖVETETT MULASZTÁS, CSALÁRD FÉLREVEZETÉS, VAGY ELHALLGATÁS OKOZOTT, SEM EGYÉB OLYAN FELELŐSSÉGÜNKET NEM KORLÁTOZZUK, AMELY A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ.

A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKNEK MEGFELELŐEN, SEM MI, SEM CÉGCSOPORTUNK VÁLLALKOZÁSAI, SEM A MI ÉS CSOPORTUNK VÁLLALKOZÁSAINAK LICENCADÓI ÉS -ENGEDÉLYESEI, SEM PEDIG EZEK VISZONTELADÓI, FORGALMAZÓI, SZOLGÁLTATÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE OLYAN VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT, KIADÁSÉRT ÉS KÖLTSÉGÉRT, AMELY AZZAL KAPCSOLATOSAN ÁLLT ELŐ, HOGY ÖN BÁRMELY SZOFTVERT, ALKALMAZÁST, ESZKÖZT VAGY EGYÉB, A HONLAPOK HASZNÁLATA SORÁN KAPOTT ANYAGOT HASZNÁLT FEL, ILLETVE SEMMIFÉLE OLYAN VESZTESÉGÉRT, AMELY NEM KÖZVETLENÜL ÉS ÉSSZERŰEN ELŐRELÁTHATÓ MÓDON KÖVETKEZETT (A) A HONLAPOK VAGY TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ERRE VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL, ILLETVE (B) A HONLAPOK BÁRMELY FELHASZNÁLÓJÁNAK, ILLETVE BÁRMELY EGYÉB SZEMÉLY VAGY ENTITÁS AKÁR ON-LINE, AKÁR OFF-LINE MAGATARTÁSÁBÓL VAGY TETTEIBŐL, MÉG AKKOR SEM, HA ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE FIGYELMEZTETTEK BENNÜNKET.

AMENNYIBEN ÖN MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKHOZ HASZNÁLJA A HONLAPOKAT, ÚGY SEMMIFÉLE MÓDON NEM LEHET BENNÜNKET FELELŐSSÉGRE VONNI A HONLAPOK, ILLETVE MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK SEMMILYEN HIBÁJÁÉRT, IDEÉRTVE AZT AZ ESETET, HOGY AZ ÖN MOBIL ESZKÖZE NEM KOMPATIBILIS AZ ÖN ÁLTAL MEGRENDELT TARTALOMMAL, A MOBIL ESZKÖZ MINDENFAJTA CSATLAKOZÁSI HIBÁIT, VALAMINT AZT AZ ESETET, HOGY ÖN HELYTELEN ESZKÖZSZÁMOT ADOTT MEG.

BÁRMILYEN MÓDON, BÁRMIKOR, ÉS BÁRMI OKBÓL VAGY AKÁR OK NÉLKÜL JOGUNKBAN ÁLL A HONLAPOKAT MEGVÁLTOZTATNI, VALAMINT A HONLAPOKON KERESZTÜL BIZTOSÍTOTT TARTALMAT, JELLEMZŐKET VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁST TÖRÖLNI.

A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK E CIKKELYÉBEN ÉS MÁSHOL TALÁLHATÓ KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉG-ELHÁRÍTÁSOK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK.


13.      ÉSSZERŰ MÉRTÉKŰ HATÁSKÖRÜNKÖN KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK
Nem vállalunk felelősséget, és nem lehet bennünket felelőssé tenni azért, ha a jelen Használati feltételek által előírt kötelezettségeinknek nem, vagy csak késedelmesen teszünk eleget, amennyiben ennek olyan oka van, ami ésszerű mértékű hatáskörünkön kívül esik, ideértve többek között a harmadik felek – így hálózati szolgáltatók – cselekményeit. A jelen előírás nem befolyásolja az Ön, mint fogyasztó törvény által biztosított jogait.


14.      VONATKOZÓ JOG

A jelen Használati feltételekre Anglia és Wales törvényei alkalmazandók, és azoknak megfelelően értelmezendők. A jelen Használati feltételekkel kapcsolatos mindenfajta per és panasz tekintetében a londoni (Anglia) bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, és Ön ezennel hozzájárul, hogy aláveti magát e bíróságok döntéseinek; feltéve, hogy a jelen Használati feltételekben semmi olyan nincs, ami a kötelező és vonatkozó jogszabályok alkalmazását és betartatását megakadályozná. Nem szavatoljuk, hogy a Honlapokon található információk, tartalom és anyagok (beleértve a Beküldött anyagokat is) egy adott helyszínen történő felhasználásra megfelelők vagy elérhetők. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy meglátogatja a Honlapok valamelyikét, úgy ezt saját kezdeményezéséből teszi, és Ön felel azért, hogy minden vonatkozó törvényt betartson, beleértve a helyi vonatkozó jogszabályokat is.


15.      A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kizárólag saját belátásunk alapján a jelen Használati feltételek részeit akár ideiglenesen, akár állandó jelleggel megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy töröljük. Ha így teszünk, akkor értesítjük Önt a változásról, módosításról, kiegészítésről, illetve törlésről úgy, hogy e-mailt küldünk az Ön utoljára megadott e-mail címére és/vagy a Honlapon feltűnő helyen értesítést helyezünk el az adott változásról, módosításról, kiegészítésről, illetve törlésről. Minden változás, módosítás, kiegészítés, illetve törlés 7 (hét) naptári nappal azt követően lép érvénybe, hogy Önnek róla elektronikus levélben értesítést küldtünk, vagy a Jelen használati feltételek tárgyát képező Honlapokon közzé tettük. Amennyiben Ön nem ért egyet valamelyik állandó változtatással, úgy törölheti a felhasználói fiókját.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön felelős azért, hogy személyes adatait naprakészen tartsa, és megadja részünkre mindenkor érvényes e-mail címét. Amennyiben az Ön legutóbb megadott e-mail címe nem érvényes, illetve bármi más okból nem tudjuk a fent említett értesítést az Ön részére eljuttatni, az értesítést tartalmazó e-mail elküldése mindazonáltal a változásokról, módosításokról, kiegészítésekről, illetve törlésekről szóló érvényes értesítésnek minősül.


16.      MEGSZŰNÉS

A jelen Használati feltételek mindaddig hatályosak maradnak, amíg azokat vagy Ön, vagy mi meg nem szüntetjük. Ön a jelen Használati feltételeket bármikor megszüntetheti, ha felhagy a Honlapok használatával, és megsemmisít a Honlapokról szerzett minden anyagot és minden vonatkozó dokumentációt, valamint azok valamennyi másolatát és telepített példányát, függetlenül attól, hogy ezek a jelen Használati feltételek alapján vagy másképpen készültek.

A jelen Használati feltételeket, kizárólag saját belátásunk alapján, azonnal, korlátozások nélkül jogunkban áll megszüntetni Önnel kapcsolatban (ideértve az Ön hozzáférését a Honlapokhoz, valamint bármely Disney Group honlaphoz), amennyiben Ön a jelen Használati feltételek bármelyik lényeges előírását vagy rendelkezését megszegi, illetve annak betartását elmulasztja. A jogviszony megszüntetésével Ön köteles felhagyni a Honlapok használatával és megsemmisíteni minden, a Honlapokon beszerzett anyagot és azok minden másolatát, akár a jelen használati feltételek alapján, akár egyéb módon készültek.

Olyan szabályzatot fogadtunk el és vezettünk be, amely rendelkezik az olyan felhasználók fiókjainak megfelelő körülmények közötti megszüntetéséről, akik a szerzői jogokat ismétlődően megsértették. Bármilyen csalárd, félrevezető vagy egyéb módon törvényellenes tevékenység esetén, kizárólag saját belátásunk alapján, úgy dönthetünk, hogy az Ön felhasználói fiókját megszüntetjük, és az is előfordulhat, hogy Önt a megfelelő bűnüldöző hatóságoknál feljelentjük.
A jelen Használati feltételek azon rendelkezései, melyeknek jellegüknél fogva érvényben kell maradniuk a Használati feltételek megszűnését követően is, érvényben maradnak a megszűnést követően.


17.      ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Egy-egy Honlap a szolgáltatásokon vagy tevékenységeken – pl. versenyeken vagy Nyilvános fórumokon – keresztül különféle adatok (Beküldött anyagok) megadását kérheti Öntől. Amennyiben bármely Beküldött anyag részeként személyazonosításra alkalmas adatokat kérünk, és Ön ilyent ad részünkre (kivéve a Nyilvános fórumokat, ahol Ön dönti el, hogy nyilvánosságra hoz-e személyes adatokat, amint az a fenti 7. cikkelyben le van írva), úgy általában érvényesnek kell tekinteni az Adatvédelmi szabályzatunk, illetve az adatgyűjtést végző Honlapon meghatározott Adatvédelmi előírásokat.

Ha a Honlapok használata során nekünk átadott személyes adatok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan bővebb tájékoztatást szeretne, kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.


18.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése törvénytelennek, semmisnek vagy egyéb okból betarthatatlannak bizonyul, úgy az adott rendelkezést a jelen Használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az a fennmaradó rendelkezések érvényességét és betarthatóságát nem befolyásolja. Ha Ön a jelen Használati feltételeket megszegi, de mi ennek ellenére nem indítunk eljárást Ön ellen, az nem tekinthető úgy, mintha feladtuk volna az Ön szabályszegése nyomán minket megillető jogokat, és jogosultak vagyunk e jogokkal és a rendelkezésre álló jogorvoslatokkal élni, ha Ön bármikor megszegi a jelen Használati feltételeket.

Amennyiben kifejezetten nem rendelkezünk eltérő módon, a jelen Használati feltételek nem azért készültek, hogy bármilyen vonatkozó törvény alapján vagy más módon benne részt nem vevő személyek javát szolgálják, és ilyen személyek nem is tartathatják be azokat, azonban cégcsoportunk bármely vállalkozása a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését oly módon érvényesítheti, mintha abban érintett fél lenne.

A jelen Használati feltételeket Ön bármikor elérheti itt: https://disneytermsofuse.com/hungarian-hungary/

Amennyiben kérdése van, a következő címre írhat nekünk:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
United Kingdom