Denmark – Disney Terms of Use

Hvis du befinder dig i Danmark og tilgår globale produkter eller services fra Disney, skal du gå til vores globale vilkår for anvendelse.

Print
Download PDF

 
 

Betingelser for brug

Dato: 2009 August 24

1.      INDLEDNING

Velkommen til Disney Interactive Media Group internet-websted (”websted”). Denne side omfatter Disney.dk og andre internetsider, hvor disse betingelser er offentliggjort. Webstederne er ejet af og drives af Disney Interactive Media Group, som er en del af The Walt Disney Company Limited, et firma registreret i England og Wales (herefter henvist til som ”vi”, ”os”, ”vores”, eller ”Disney”), med hjemsted på 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Storbritannien (registreringsnummer 00530051; Momsnummer 539293808).
LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT FØR DU BRUGER NOGEN AF DISSE WEBSTEDER. Ved at bruge et websted, eller ved at klikke i en boks eller på et link, hvor det angives, at du accepterer eller erklærer dig enig i disse betingelser, giver du dit samtykke til disse betingelser for brug. Hvis du ikke er enig i disse betingelser, må du ikke bruge webstedet.
HVIS DU ER FORÆLDER ELLER VÆRGE OG DU GIVER DIT SAMTYKKE TIL, AT DIT BARN REGISTRERER SIG PÅ DISSE WEBSTEDER, BINDER DU DIG TIL DISSE BETINGELSER FOR BRUG I RELATION TIL BARNETS BRUG AF DISSE WEBSTEDER.

Bemærk, at der gælder specielle betingelser for nogle services, der tilbydes på webstederne, såsom regler for særlige konkurrencer eller andre features eller aktiviteter. Disse betingelser offentliggøres i forbindelse med den pågældende service. Enhver sådan betingelse er en tilføjelse til betingelserne for brug, og i de tilfælde, hvor der opstår en tvist, har sådanne betingelser fortrinsret frem for disse betingelser for brug.

Du anerkender, at disse betingelser for brug er understøttet af fornuftige og værdifulde overvejelser, og modtagelsen og tilstrækkeligheden er hermed anerkendt. Uden at begrænse det generelle indhold i det foregående anerkender du, at sådanne overvejelser omfatter din brug af webstederne og modtagelse af indhold, programmer, materiale og oplysninger, der er tilgængelig på eller via webstederne, og muligheden for, at vi kan bruge eller vise dine indlæg (som defineret i afsnit 3, kaldet ”INDLÆG”) og muligheden for publicering og salgsfremmende foranstaltninger baseret på vores brug eller visning af dine indlæg.

SPECIELLE BETINGELSER FOR MOBILER

KLIK VENLIGST FOR AT SE DE BETINGELSER, DER GÆLDER FOR AT FÅ ADGANG TIL ET WEBSTED FRA EN MOBIL ENHED.
Mobilbrugere skal betale datagebyrer og andre gebyrer. For flere detaljer klik her.

KLIK VENLIGT PÅ LINKENE HERUNDER FOR AT SE YDERLIGERE BETINGELSER OG VILKÅR

2. Brug af websteder og indhold
3. Indlæg
4. Adgang til et websted fra en mobil enhed
5. Konti
6. Disneys pointsystem
7. Offentlige fora og kommunikation
8. Regler for adfærd
9. Samarbejde; Fjernelse af indlæg
10. Ansvarsfraskrivelse
11. Ansvar for din/dine konto/konti
12. Vores ansvar
13. Forhold uden for vores control
14. Lov og jurisdiktion
15. Tilføjelser til disse betingelser for brug
16. Opsigelse
17. Privatlivspolitik
18. Generelle vilkårv


2.      BRUG AF WEBSTEDER OG INDHOLD

Webstederne er kun beregnet til dit personlige brug. Du må ikke bruge webstederne til kommercielle formål eller på anden retsstridig måde, eller skade os eller nogen anden person eller enhed, hvilket alene vil være baseret på vores afgørelse.
Alle oplysninger, materialer, funktioner og andet indhold og programmer (inklusive indlæg, som defineret i afsnit 3, kaldet ”INDLÆG”) (“indhold”), der findes på webstedet, er beskyttet af vores ophavsret eller vores licensgiveres eller licenstageres ophavsret. Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, og mærkevaretøj ejes af os og/eller vores licensgivere eller licenstagere.

Vi kan slette webstederne eller slette indhold eller features til enhver tid, på alle måder og uanset årsag.
Undtagen når vi specifikt samtykker skriftligt, må der ikke bruges noget indhold fra noget websted på anden måde end som en del af webstedet, det må ikke reproduceres, overføres, distribueres eller på anden måde udnyttes, undtagen hvor et websted er konfigureret til at muliggøre overførsel af specifikt indhold, hvor må du overføre en kopi af et sådant indhold til en enkelt computer eller mobil enhed (efter omstændighederne) til din personlige og private, ikke-kommercielle brug i hjemmet, forudsat at du (a) bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejerforhold, (b) ikke udfører modificeringer på, ikke udlejer, leaser, udlåner, sælger, distribuerer, kopierer (undtagen for at oprette en enkelt kopi til dine egne backup- formål), eller foretager bearbejdninger, der er baseret på et websted eller indholdet, hverken helt eller delvist, og (c) ikke bruger indholdet på en måde, der giver indtryk af en forbindelse med nogen af vores produkter, services eller handelsnavne. Enhver forretningsmæssig brug, ”re-mailing” eller store mængder automatisk brug af webstederne, eller overføring af ethvert indhold til en anden computer eller mobil enhed, er forbudt.

I de tilfælde, hvor vi tilbyder download af software på et websted, og du downloader denne software, er softwaren, inklusive enhver fil, billeder, der er indeholdt i eller genereres af softwaren, og data der følger med softwaren,(under ét benævnt ”software” licenseret af os eller en tredjepartslicensindehaver, og er kun beregnet til din personlige, private og ikke-kommercielle brug. Vi overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig. Undtagen når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning må du ikke distribuere eller på anden måde udnytte softwaren eller rekompilere, foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde reducere softwaren til en form, der nemt kan læses af mennesker.
Du anerkender og erklærer dig enig i, at intet i disse betingelser må betyde, at ejerskabet til varemærker, servicemærker, handelsnavne, eller andre intellektuelle rettigheder på webstederne eller indhold, eller dele deraf, overføres til dig eller til en tredjepart. Du forpligtiger dig til ikke at udføre nogen handling, eller at gøre ting, som er inkonsistent med, eller som er med til at skabe et sådant brud på ejendomsretten.


3.      INDLÆG

I disse betingelser for brug anvender vi ordet “indlæg” i betydningen tekst, meddelelser, idéer, koncepter, argumenter, forslag, historier, drejebog, bearbejdninger, formater, kunst, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuelle arbejder, musikkompositioner (inklusive tekst) lydoptagelser, programformater, beskrivelser, dit og/eller andre personers navne, præferencer, stemmer, brugernavne, profiler, handlinger, fremtræden, præstationer og/eller øvrige biografiske oplysninger eller materiale, og/eller andet lignende materiale, som du indlægger, offentliggør, oploader, vedlægger, viser, kommunikerer eller på anden måde distribuerer (under ét kaldet ”distribuerer”) på eller gennem via et af vores websteder.
Der findes to typer af indlæg: opfordret indlæg og uopfordret indlæg. “Opfordret indlæg” betyder indlæg (a) som vi udtrykkeligt anmoder om, eller som vi gør det muligt, at du sender til os via enhver feature eller aktivitet på et websted, til vores gennemsyn eller visning og eventuelt nærmere defineret modydelse eller godtgørelse (under ét kaldet “modydelse”) (såsom gevinster eller andre værdier i form af spil, sweepstakes, konkurrencer eller salgsfremmende foranstaltninger); og (b) som du distribuerer på eller via ethvert websted, for hvilket du ikke anmoder om modydelse (såsom under gæsteservices og i offentlige fora (som beskrevet i afsnit 7, kaldet “OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION”)). “Upfordrede indlæg” er ethvert eller alle indlæg, som ikke falder inden for underafsnittene (a) eller (b) i dette afsnit.

DU MÅ IKKE DISTRIBUERE NOGEN UOPFORDREDE INDLÆG.

Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller overveje uopfordrede kreative idéer, forslag eller materialer, så undlad venligst at distribuere uopfordrede indlæg på eller via nogen af webstederne. Vi håber du forstår, at denne politik har til formål at undgå mulige fremtidige misforståelser, når projekter der bliver udviklet af os, eller på vores foranledning, kan blive opfattet af andre som om det ligner deres eget kreative arbejde.
Hvis du, på trods af vores opfordring, bevidst eller ubevidst sender os uopfordrede indlæg på eller via vores websteder, gør du det selv om der ikke eksisterer nogen form for aftale mellem os vedrørende modydelse eller bedømmelse af dine uopfordrede indlæg eller nogen godtgørelse eller modydelse af nogen art. Faktisk erklærer du dig enig i, at ethvert indlæg du indgiver, ikke indgives i tillid og fortrolighed og at ingen fortrolighed eller bindende forhold er underforstået eller skabt mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke kan forvente nogen bedømmelse, godtgørelse eller modydelse af nogen art.

Undtagen som det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser for brug gælder disse betingelser for brug både for uopfordrede og opfordrede indlæg. Derfor har vi, vores licenstagere, distributører, agenter og andre autoriserede brugere, ret til at udnytte og offentliggøre alle indlæg, og vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen anden person, der via dig påstår, at der er sket udnyttelse eller offentliggørelse af noget indlæg.

Uden at begrænse det foregående giver du os hermed tilladelse (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere) til, uden krav om tilladelse fra og betaling til dig eller til nogen anden person eller enhed, en permanent ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, fuldt betalt, royalty-fri sublicens, der kan overføres overalt i verden i henhold til ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle rettigheder, som du ejer eller kontrollerer, til at bruge, reproducere, udsende, udskrive, publicere, fremvise, udstille, distribuere, gendistribuere, kopiere, hoste, opbevare, gemme, arkivere, indeksere, kategorisere, kommentere på, udsende, streame, redigere, ændre, modificere (inklusive og uden begrænsninger, at fjerne tekst og musik fra ethvert indlæg eller at udskifte tekst og musik fra ethvert indlæg med musik og tekst valgt af os) tilpasse, oversætte, skabe afledt arbejde, der er baseret på og at opføre offentligt og på anden måde udnytte sådanne indlæg, enten helt eller delvist, på alle medieformater og på alle kendte kanaler, eller på kanaler, som der herefter måtte opstå (inklusive og uden begrænsninger, på Disneys-gruppens web-steder, på tredjeparts websteder, på vores radio og kabelnetværk og stationer, og på vores bredbånd eller trådløse platforme, produkter og services, på fysiske medier og i teateropsætninger) for ethvert eller alle formål, i ethvert medieformat og via enhver mediekanal, inklusive og uden begrænsninger, nyheder, reklamer, salgsfremmende foranstaltninger, markedsføring, publicering, handelsmæssige eller kommercielle formål, alt sammen uden yderligere varsel til dig og med eller uden tilladelse( “indlægslicens”).

Ved at kommunikere et indlæg erklærer du og garanterer, at dit indlæg og din formidling af dette indlæg er i overensstemmelse med reglerne om adfærd (se længere fremme i afsnit 8, benævnt ”REGLER FOR ADFÆRD”) og andre krav i disse betingelser for brug, og at du ejer eller har de nødvendige rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, uden først at behøve at indhente tilladelse fra eller foretage betaling til nogen anden person eller enhed, til at udnytte og til at bemyndige os til at udnytte et sådant indlæg på alle de måder, der er anført i disse betingelser for brug (inklusive indlægslicens). Disse betingelser for brug (inklusive indlægslicens) begrænser ikke nogen fortidig eller fremtidig tildeling af rettigheder, tilladelser, samtykker, aftaler, tildelinger og fraskrivelser, som du har indgået eller lavet i relation til indlæggene.

I den udstrækning, hvor et indsendt indlæg indeholder originale sange eller optagelser, godkender du hermed, at du er medlem af de relevante mekaniske- og/eller kunstnerorganisationer, og at alle musikalske kompositioner (inklusive tekst), der er indeholdt i sådanne indlæg, kan licenseres til os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere), direkte fra sådanne sammenslutninger. Uanset det foregående, og hvad enten du er medlem af sådanne sammenslutninger, giver du os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og øvrige bemyndigede brugere), en ubegrænset, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, fuldt betalt, royalty-fri licens, der kan sublicenseres og overføres overalt i verden, til offentlig fremførelse af enhver musikalsk komposition (inklusive tekst) og lydoptagelser, der er indeholdt i sådanne indlæg.

I det omfang, hvor vi anmoder om indlæg via features eller aktiviteter på sådanne websteder (inklusive uden begrænsninger, spil, sweepstakes, konkurrencer, salgsfremmende foranstaltninger og offentlige fora (defineret herunder i afsnit 7, kaldet ”OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION”), der kræver anvendelse af vores ophavsretsbeskyttede arbejder (enten helt eller delvist), giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt arbejde ved anvendelse af vores ophavsretsbeskyttede arbejde (helt eller delvist); dog forudsat, at en sådan licens skal være på betingelse af, at du overdrager alle rettigheder i det arbejde du skaber for os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere). Hvis disse rettigheder ikke tildeles os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere), vil din licens til at skabe materiale ved anvendelse af vores ophavsretsligbeskyttede materiale ikke være gyldig. I størst mulig omfang under gældende lov accepterer du foranstående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler og overdragelser, hvad enten dine indlæg benyttes af os eller ej.

Du udnævner os hermed til agent med fuld rettighed til at indgå og underskrive ethvert dokument og/eller gøre alt, hvad vi måtte finde passende, for at bekræfte tildelingen af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, der er fremsat i disse betingelser for brug.
Du erklærer dig enig i, at alle indlæg du laver, ikke udføres i tillid eller fortrolighed og at der ikke skabes eller underforstås noget fortroligt eller økonomisk forhold mellem dig og os på nogen måde. I den udstrækning, hvor der eksisterer ”moralske rettigheder”, ”accessoriske rettigheder” eller lignende rettigheder i eller til indlæggene, der ikke eksklusivt tilhører os, og i den udstrækning, hvor du er i stand til at gøre det under den gældende lovgivning, accepterer du ikke at håndhæve sådanne rettigheder over for os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere, og du skal tilvejebringe den samme aftale om ikke at foretage håndhævelse fra enhver anden person, der måtte eje sådanne rettigheder.
Uden at indskrænke omfanget af licensen til indlæg, eller enhver fremtidig tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelser og fraskrivelser, som du måtte foretage i relation til indlæg, anerkender du hermed enhver forudgående tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler, overdragelse og fraskrivelser, der er fremsat af os i relation til indlæg sendt fra dig til os.


4.      ADGANG TIL ET WEBSTED FRA EN MOBIL ENHED

For at få adgang til et websted fra en mobil enhed, og for at få licens til og overføre indhold fra et websted, skal du have (i) tilladelse fra den person, der betaler regningen, (ii) en WAP-kompatibel mobil enhed, (iii) have aktiveret WAP-faciliteten via din netværksoperatør, og (iv) tilstrækkelig kredit, som kunde hos en netværksoperatør.

GEBYR FOR AT BRUGE ET WEBSTED FRA DIN MOBILE ENHED
Alle gebyrer og omkostninger, der påløber, når du anvender et websted fra din mobile enhed, bliver inddrevet via din mobilkonto. Det betyder, at din netværksoperatør inddriver det pågældende beløb fra dig på vores vegne og derefter overfører det til os.

DATAGEBYRER
Når du skaffer dig adgang til vores websteder fra din mobile enhed gælder din netværksoperatørs standardgebyrer- og afgifter for meddelelser og data. Du bør kontakte din netværksoperatør for at finde ud af, hvilke regler der gælder, og hvad det koster.
Ydermere kan overførsel, installation, eller brug af bestemte services, der stilles til rådighed af os via din mobile enhed (”mobile ydelser”), være forbudt eller begrænset af din netværksudbyder, og ikke alle mobile ydelser virker med alle netværksoperatører eller alt udstyr. Du bør kontakte din netværksoperatør for at finde ud af, om de mobile ydelser er tilgængelige for din enhed, og hvilke restriktioner, hvis nogen, der gælder for din brug af sådanne mobile ydelser.

YDERLIGERE GEBYRER
Vi kan udbyde indhold, såsom spil, på web-stederne, som du kan få licens til og downloade. Når du køber en licens til at bruge og downloade bestemt indhold fra et websted skal der muligvis betales et gebyr ud over standarddatagebyret, der henvises til ovenfor (”yderligere gebyrer”). Alle yderligere gebyrer vil blive tydeligt angivet på webstederne før du gennemfører det relevante køb af licens. Det yderligere gebyr vises inklusive moms og lignende forbrugsafgifter, og kan ændres uden varsel.

Vi kan tilbyde bestemt indhold uden yderligere gebyrer, eller med reducerede yderligere gebyrer, forudsat at du kigger på en reklame eller modtager anden form for markedsføringsmateriale før eller efter at du anvender sådant indhold. Ved at få adgang til, downloade, eller på anden måde anvende sådant indhold, indvilliger du i at modtage sådanne reklamer eller anden form for markedsføringskommunikation hver gang du bruger det relevante Indhold. Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne reklamer, eller anden markedsføringskommunikation, skal du stoppe med at anvende indholdet og slette det fra din mobile enhed.

Hver gang du anvender indhold online, vil din netværksoperatørs normale gebyr gælde på den måde, der er beskrevet i afsnittet ”datagebyrer” ovenfor, og vi vil gøre dig opmærksom på dette hver gang du er nødt til at gå online for at anvende sådant indhold.

LICENS TIL MOBILT INDHOLD
For at få licens til mobilt indhold, der findes på webstederne, følges de anviste instruktioner. Du afgiver et bindende tilbud på at købe en licens for det valgte indhold til den viste pris (eventuelt) ved at klikke på det relevante link eller den relevante knap.
Forvis dig venligst om, at du har valgt det korrekte indhold, før du klikker på det relevante link eller den relevante knap, eftersom webstederne ikke tillader dig at ændre din ordre, efter at du har klikket.

Hvis Disney accepterer dit tilbud vil det valgte indhold blive tilgængeligt for dig på din mobile enhed. Du vil blive opkrævet det pågældende yderligere gebyr (eventuelt) og datagebyrer, som vist på webstederne. Du kan være nødt til at gemme indholdet på din mobile enhed, efter at det er leveret til dig. Gemt indhold vil være tilgængeligt for dig indtil det bliver slettet af dig, eller indtil du udskifter eller bortskaffer din mobile enhed. Når du har slettet indholdet fra din mobile enhed, vil det ikke blive erstattet.
Du anerkender og accepterer, at når først, indhold er licenseret til dig, som beskrevet i disse betingelser for brug, binder vi os til at levere de relevante services til dig øjeblikkeligt. Yderligere accepterer du, at du ikke har ret til en ”fortrydelsesperiode”, hvori licensaftalen kan tilbagekaldes, med mindre dette er udtrykkeligt angivet i ufravigelig lovgivning i dit område.
Undtagen ifølge gældende lov kan indhold ikke udskiftes eller tilbageleveres.


5.      KONTI

Et websted kan kræve, at du opretter en konto for at deltage i bestemte aktiviteter, eller for at sikre dig yderligere fordele. Du forpligtiger dig til at levere, vedligeholde og opdatere oplysningerne om dig selv, sådan at de er sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, når det kræves i henhold til registreringsprocessen ( “registreringsdata”). Du må ikke fremtræde som nogen anden person eller enhed eller give et forkert billede af din identitet eller tilknytning til nogen person eller enhed, inklusive anvendelse af en anden persons brugernavn, password eller øvrige kontooplysninger, eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller fotografi, eller levere falske detaljer om en forælder eller værge, såfremt dette kræves i registreringsprocessen. Du anerkender og accepterer, at vi kan kontrollere nøjagtigheden af de oplysninger, du leverer, inklusive stikprøvekontrol på det mobilnummer, som du leverer på en forælder eller værge. Du binder dig også til øjeblikkeligt at give os meddelelse på den adresse, der er angivet i afsnit 18, om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, password, eller øvrige kontooplysninger, eller ethvert andet brud på sikkerheden, som du får kendskab til i relation til nogen af webstederne. Endvidere binder du dig til at forlade din konto ved afslutningen på hver session.

Vi kan afbryde eller opsige din konto og din mulighed for at anvende webstederne, eller dele deraf, hvis du udgiver dig for at være en anden person eller enhed, eller på anden måde giver et forkert billede af din identitet, for på anden måde ikke at overholde disse betingelser for brug, eller andre specielle betingelser i relation til en bestemt service, for brud på ophavsretten, eller af enhver anden grund.


6.      DISNEYS POINTSYSTEM

Vi kan til enhver tid tilbyde et system, hvor du kan optjene point når du bruger tid på web-stederne, overfører indhold eller deltager i aktiviteter på webstederne (pointsystem). Disse point kan veksles til indhold, som vi tilbyder dig gennem pointsystemet.
Når pointsystemet er tilgængeligt, vil detaljer om systemet og hvordan du samler point blive offentliggjort på de relevante websteder. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre vilkårene for eller at fjerne pointsystemet efter vores afgørelse, med eller uden varsel til dig.


7.      OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION

”Offentlige fora” betyder et område, et websted eller en feature, der tilbydes som en del af et websted, som tillader brugere eller besøgende på webstedet at distribuere indlæg til gennemsyn af andre brugere eller besøgene på webstedet, inklusive et chatområde, opslagstavle, instant messaging, mobil messaging, et socialt område, profilside, samtalesider, blog, e-mail funktion(inklusive elektroniske lykønskningskort og e-mail til venner og bekendte).

Du anerkender, at offentlige fora og de features, der tilbydes deri, sædvanligvis er til offentlig og ikke til privat kommunikation. Husk venligst, at når du udsender personlige oplysninger online gennem et offentligt forum, kan disse oplysninger indsamles og bruges af personer du ikke kender. Vi kan ikke garantere sikkerheden af eller hemmeligholdelsen af de oplysninger, som du vælger at offentliggøre via nogen af disse medier; du offentliggør sådanne oplysninger for din egen risiko. Vi anbefaler, at du ikke opgiver personlige oplysninger (fx telefonnummer, e-mail, eller hjemmeadresse) om dig selv eller enhver anden person via et offentligt forum. Afsnit 17 herunder indeholder detaljer om vores privatlivspolitik (fx for personlige oplysninger, der afgives ved registrering af deltagelse i et offentligt forum).

Du er og bliver den eneste ansvarlige for de indlæg du distribuerer på eller via alle de websteder der oprettes og/eller offentliggøres under dit brugernavn, eller på anden måde af dig, i alle de offentlige fora og med de konsekvenser der opstår ved at indsende og offentliggøre disse.
Du anerkender, at brugen af ethvert indlæg, der er offentliggjort i et offentligt forum, sker på egen risiko. For eksempel er vi ikke ansvarlig for, og vi understøtter ikke, meninger, råd eller anbefalinger, der er offentliggjort eller sendt af brugere i noget offentligt forum og specielt fraskriver vi os ethvert ansvar i denne forbindelse.
Vi forbeholder os ret til at screene, nægte at offentliggøre, fjerne, eller redigere indlæg til enhver tid og af alle årsager, eller af ingen årsager, inklusive og uden begrænsninger hvis dit indlæg efter vores skøn ikke lever op til reglerne for adfærd uden forudgående varsel, selv om vi ikke er forpligtiget dertil eller til at overvåge et offentligt forum. Hvis vi vælger at screene indlæg, kan der opstå en forsinkelse på et sådant indhold i et offentligt forum, hvilket skyldes screeningsprocessen. Hvis vi har spørgsmål om dine indlæg, inklusive og uden begrænsninger, i forhold til ophavsret, kan vi kontakte dig for yderligere oplysninger, inklusive, for eksempel, for at verificere, at du ejer ophavsretten, eller på anden måde har opnået ret til at offentliggøre materialet.

Når du deltager i et offentligt forum må du aldrig formode, at folk er hvem de udgiver sig for at være, ved hvad de siger de ved, eller er tilknyttet hvem de siger, de er tilknyttet. Oplysninger, der indhentes i et offentligt forum, er måske ikke pålidelige, og det er ikke nogen god idé at agere, inklusive at handle eller lave investeringsbeslutninger, baseret helt eller delvist på oplysninger, som du ikke kan bekræfte. Vi kan ikke holdes ansvarlig for nøjagtigheden af noget indlæg indeholdt i et offentligt forum, og vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen handel, investeringer, eller enhver anden beslutning, der træffes, eller handling der udføres, eller ikke udføres, baseret på sådanne oplysninger eller indhold.
Din mulighed for at få adgang til og surfe i et offentligt forum og/eller for at overføre og/eller at offentliggøre indlæg inden for et offentligt forum kan være underlagt visse aldersrestriktioner og/eller relaterede procedurer, eller betingelser og forbehold, som vi efter eget valg kan ændre til enhver tid og af hvilken som helst grund. Enhver sådan aldersgrænse, procedurer og betingelser og forbehold vil blive offentliggjort i det offentlige forum.


8.      REGLER FOR ADFÆRD

Følgende regler for god adfærd gælder for alle websteder. Ved at bruge webstederne accepterer du, at du ikke vil distribuere noget indlæg, der er:

  1. (a) skræmmende, voldelig, krænkende, truende eller som er en krænkelse af privatlivets fred for andre personer; (b) fordomsfuld, hadfyldt, eller racistisk eller på anden måde krænkende; (c) voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk, eller på anden måde seksuelt udstillende; eller (d) på anden måde skader nogen person eller enhed;
  2. er ulovlig eller tilskynder til ulovlige handlinger, eller til at deltage i diskussioner om ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem, inklusive et indlæg, der er, eller repræsenterer, et forsøg på at deltage i, børnepornografi, stalking, seksuelle overfald, bedrageri, handel med obskøne, eller stjålne varer, narkotikahandel og/eller narkomisbrug, mobning, tyveri, eller sammensværgelse til at begå kriminalitet;
  3. krænker eller overtræder tredjemands rettigheder, inklusive: (a) ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller andre ejendoms- eller kontraktlige rettigheder; (b) retten til privatliv (særligt må du ikke distribuere andre personers personlige oplysninger på nogen måde, uden deres udtrykkelige samtykke) eller offentliggørelse; eller (c) en forpligtelse vedrørende fortrolighed;
  4. der er kommerciel, forretningsorienteret, eller reklamerende, eller som tilbyder at sælge produkter, services eller lignende (uanset om det er med fortjeneste for øjemed), eller opfordrer andre (inklusive at opfordre andre til at yde bidrag eller donationer);
  5. indeholder virus eller andet skadeligt indhold, eller som på anden måde fifler med eller ødelægger nogen af webstederne eller de forbundne netværk, eller på anden måde blander sig med nogen persons eller enheds brug eller nydelse af webstederne;
  6. er asocial, afbrydende, eller destruktiv, inklusive ”flaming”, ”spamming” ”flooding”, ”trolling” og ”griefing”, som disse termer almindeligvis forstås på og bruges på internettet; eller
  7. som generelt ikke angår det beregnede emne eller tema, for det relevante offentlige forum.

Du anerkender og erklærer dig enig i, at når du anvender webstederne kan du blive udsat for indlæg fra en række forskellige kilder, og at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, brugbarheden, sikkerheden, eller de intellektuelle rettigheder, der knytter sig til eller vedrører sådanne indlæg.
Vi kan ikke og garanterer ikke at andre brugere overholder eller vil overholde de forudgående regler for adfærd, eller ethvert andet regelsæt for brug, og at du kan blive udsat for indlæg, der er unøjagtige, krænkende, uanstændige, eller på anden måde er frastødende. Som i forholdet mellem dig og os, bærer du hermed den fulde risiko for skade, der måtte opstå som følge af en sådan manglende overholdelse.


9.      SAMARBEJDE: FJERNELSE AF INDLÆG

Uden præjudice for nogen af vores øvrige rettigheder i henhold til disse betingelser for brug eller i henhold til lovgivningen, forbeholder vi os ret til at (a) at nægte at offentliggøre eller kommunikere eller fjerne ethvert indlæg fra ethvert af vores websteder, der overtræder disse betingelser for brug (inklusive reglerne for opførsel) og (b) i den udstrækning vi har mulighed for det i henhold til gældende lovgivning, at identificere enhver bruger over for tredjepart, og/eller at offentliggøre over for tredjepart ethvert indlæg, eller personlige oplysninger, når vi i god tro er af den opfattelse, at en sådan identifikation eller offentliggørelse enten vil (i) medføre overholdelse af loven, inklusive for eksempel overholdelse af en domstolsafgørelse eller stævning, eller (ii) hjælpe med til at håndhæve disse betingelser for brug (inklusive regler for adfærd) og/eller i vore konkurrencer, sweepstakes, salgsfremmende foranstaltninger og spilleregler, og/eller for at beskytte sikkerheden for enhver person eller ejendom, inklusive webstederne. Ydermere forbeholder vi os alle rettigheder til til enhver tid at fjerne indlæg, uanset årsag.

Hvis du mener, at et indlæg ikke lever op til disse betingelser for brug (inklusive reglerne for adfærd), kan du give os meddelelse om indlægget ved at følge den proces, der er beskrevet på webstedet. Som følge af en sådan meddelelse kan vi (men vi er ikke forpligtiget til at) tage de nødvendige forholdsregler, som vi finder passende, helt efter vores afgørelse.


10.      ANSVARSFRASKRIVELSE

OPLYSNINGER, INDHOLD OG MATERIALER PÅ DISSE WEBSTEDER ER LEVERET ”SÅLEDES SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG VI GIVER IKKE NOGEN GARANTIFORPLIGTELSER I RELATION TIL SÅDANNE OPLYSNINGER, INDHOLD ELLER MATRIALER. SÆRLIGT GARANTERER VI IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I OPLYSNINGER, INDHOLD OG MATERIALER PÅ DISSE WEB-STEDER (INKLUSIVE OG UDEN BEGRÆNSNINGER, INDLÆG) ER NØJAGTIGE, KOMPLETTE ELLER AKTUELLE, ELLER IKKE VIL BLIVE AFBRUDT, ELLER ER FEJLFRIE, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT WEBSTEDERNE, ELLER DE SERVERE, ELLER ANDEN SOFTWARE, ELLER ANDRE ENHEDER, DER GØR SÅDANNE OPLYSNINGER, INDHOLD OG MATERIALE TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRA, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. YDERLIGERE BÆRER DU DE FULDE OMKOSTNINGER FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARATIONER ELLER AFHJÆLPNING. VI GIVER IKKE NOGEN GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BRUG AF ELLER RESULTATERNE AF BRUG AF NOGEN OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALER, PRODUKTER ELLER SERVICE INDEHOLDT PÅ, ELLER TILBUDT PÅ, GJORT TILGÆNGELIG VIA, ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL WEBSTEDET, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNINGER, INDLÆG, ELLER TREDJEPARTS WEBSTEDER ELLER SERVICES MED LINK TIL VORES WEBSTED, I RELATION TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED, SIKKERHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE. GÆLDENDE LOV TILLADER MÅSKE IKKE DEN OVENFOR ANFØRTE UNDTAGELSE VEDRØRENDE INDEHOLDTE GARANTIER, DER MÅSKE IKKE GÆLDER FOR DIG. BEMÆRK VENLIGST, AT DETTE IKKE HAR NOGEN INDFLYDELSE PÅ DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

Webstederne kan indeholde (eller de kan blive sendt til dig gennem et websted) links til andre web-steder (”tredjeparts websteder”), såvel som artikler, reklamer, fotografier, tekst, grafik, billeder, designs, musik, lyd, informationsprogrammer i softwareform og andet indhold eller ting, der stammer fra en tredjepart (”tredjepartsindhold”). Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden, brugbarheden eller tilgængeligheden af oplysninger, indhold og materialer, der findes på tredjeparts websteder eller i tredjepartsindhold. Vi kan ikke garantere, at du vil være tilfreds med produkter eller service, som du køber fra et tredjeparts websted, der linker til eller fra et websted eller oplysninger, indhold eller materialer fra tredjepart, der er indeholdt på vores websteder (inklusive, uden begrænsninger, indlæg der findes i offentlige fora). Vi anbefaler ikke merchandise, og vi har heller ikke taget nogen skridt til at bekræfte nøjagtigheden, fuldstændigheden, eller pålideligheden af nogen oplysninger, indhold eller materialer, der findes på nogen tredjeparts websted, eller noget tredjepartsindhold. SOM EN KONSEKVENS AF DETTE GIVER VI INGEN GARANTIFORPLIGTELSER I RELATION TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER, ELLER NOGEN WEBSTEDER, DER ER ANFØRT I VORES OVERSIGTER, ELLER NOGET TREDJEPARTSINDHOLD, OG VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDHOLDET, TILGÆNGELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, RELEVANCEN, OPFYLDELSE AF OPHAVSRET, LOVLIGHEDEN ELLER ANSTÆNDIGHEDEN AF DET MATERIALE, DER FINDES PÅ TREDJEPARTS WEBSTEDER, ELLER TREDJEPARTSINDHOLD OG VI GIVER INGEN GARANTIFORPLIGTELSER I RELATION TIL SIKKERHEDEN AF SÅDANNE OPLYSNINGER, INDHOLD ELLER MATERIALER (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNINGER, KREDITKORTOLYSNINGER OG ØVRIGE PERSONLIGE OPLYSNINGER), SOM DU MÅTTE BLIVE BEDT OM AT UDLEVERE TIL TREDJEPART. Du fraskriver dig hermed ethvert krav mod os i relation til oplysninger, indhold og materialer, der er indeholdt på vores websteder (inklusive, uden begrænsninger, indlæg), på tredjeparts websteder eller i tredjepartsindhold, og enhver oplysning, indhold og materiale, du leverer til tredjeparts websteder (inklusive, uden begrænsninger, kreditkortoplysninger og øvrige personlige oplysninger). Vi opfordrer dig kraftigt til, at du udfører en grundig undersøgelse, før du deltager i nogen online- eller offline- transaktion med nogen af disse tredjeparter.

Ydermere er enhver form for indhold, der har at gøre med sundhed eller medicinske spørgsmål, ikke beregnet til at erstatte professionel medicinsk rådgivning. Søg altid råd hos din læge med problemer, som har relation til medicinske lidelser. Hvis du tror der er tale om et medicinsk nødstilfælde, bør du ringe til din læge eller skadestue øjeblikkeligt. At tro på pålideligheden af oplysningerne på webstederne sker på egen risiko.


11.      ANSVAR FOR DIN/DINE KONTO/KONTI

Du er ansvarlig for at opretholde hemmeligholdelsen af brugernavne, passwords og dine konto/konti, såvel som alle aktiviteter, der sker på din konto/konti. Du accepterer hermed at holde os skadesløse, forsvare og friholde os og vores koncernvirksomheder (som defineret i the Companies Act 1985), og vores og vores koncerns licensgivere, licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre bemyndigede brugere, og enhver af de forannævnte enheders respektive forhandlere, distributører, serviceleverandører og leverandører, og alle de forannævnte enheders respektive direktører, bestyrelsesmedlemmer, ejere, ansatte, agenter, repræsentanter og underleverandører (under ét kaldet skadesløsholdte parter) for krav vedrørende ethvert eller alle tab, skade, ansvar, krav, gebyrer, bøder, udgifter og omkostninger (inklusive forligsomkostninger og advokatsalærer og andre omkostninger og udgifter fra undersøgelse af eller for at forsvare nogen søgsmål eller trussel om søgsmål), der måtte opstå over for skadesløsholdte parter i forbindelse med krav, der måtte opstå ved overtrædelse af disse betingelser for brug, eller krav der måtte opstå fra din brug af webstederne og/eller din/dine konto/konti. Du skal gøre dit bedste for at samarbejde med Disney for at forsvare dem mod ethvert krav. Disney forbeholder sig retten til, for Disneys egen regning, at antage deres egen advokat og påtage sig for egen hånd at forsvare og styre enhver sag, hvor du ellers vil være ansvarlig for skadesløsholdelse.


12.      VORES ANSVAR

VI BEGRÆNSER IKKE PÅ NOGEN MÅDE VORES ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, DER ER FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER VORES SVIGAGTIGE AFGIVELSE AF URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER ELLER FORTIELSE, ELLER FOR ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

MED FORBEHOLD AF GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL VI, VORES KONCERNVIRKSOMHEDER, VORES OG VORES KONCERNVIRKSOMHEDERS LICENSTAGERE OG DERES RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICELEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER, IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR ETHVERT TAB, SKADESERSTATNING, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SOFTWARE, PROGRAMMER, ENHEDER ELLER ANDET LEVERET MATERIALE LEVERET TIL DIG I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDERNE, ELLER FOR ETHVERT TAB, SOM IKKE ER EN DIREKTE OG FORUDSEBAR KONSEKVENS AF (A)BRUGEN AF, ELLER MANGEL PÅ BRUGEN AF, WEBSTEDERNE ELLER INDHOLD, ELLER (B) ADFÆRD, ELLER HANDLINGER, HVADENTEN DETTE ER ONLINE ELLER OFFLINE, AF NOGEN BRUGER AF WEBSTEDERNE ELLER EN ANDEN PERSON ELLER ENHED, SELV OM VI MÅTTE HAVE MODTAGET OPLYSNINGER OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

NÅR DU BRUGER WEBSTEDERNE FOR MOBILYDELSERNE ER VI IKKE PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR NOGEN FEJL PÅ WEBSTEDERNE ELLER FOR DE MOBILE UDELSER, INKLUSIVE TILFÆLDE, HVOR DIN MOBILE ENHED IKKE ER KOMPATIBEL MED DET INDHOLD, SOM DU HAR KØBT, FOR FORBINDELSESFEJL PÅ DIN MOBILE ENHED, ELLER HVOR DU LEVERET ET UKORREKT ENHEDSNUMMER.
VI KAN ÆNDRE WEBSTEDERNE ELLER SLETTE INDHOLD ELLER FEATURES ELLER ENHVER SERVICE DER LEVERES VIA WEB-STEDERNE PÅ ENHVER MÅDE, TIL ENHVER TID OG UANSET ÅRSAG.
BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG FRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DISSE BETINGELSER GÆLDER I MAKSIMAL UDSTRÆKNING I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.


13.      FORHOLD UDEN FOR VORES KONTROL

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af vores forpligtigelser i henhold til isse betingelser for brug, hvis forsinkelsen er opstået som følge af en årsag, der ligger uden for vores kontrol, inklusive og uden begrænsninger handlinger fra tredjepart, såsom netværksoperatører. Denne bestemmelse påvirker ikke dine rettigheder som forbruger.


14.      LOV OG JURISDIKTION

Disse betingelser for brug skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og med mindre dette forhindres af gældende national lovgivning skal domstolene i London, England have eksklusiv jurisdiktion med hensyn til handlinger og krav i henhold til disse betingelser for brug, og du accepterer herved den personlige myndighed af sådanne domstole; forudsat at intet heri forhindrer anvendelsen og gennemførelsen af ufravigelig og gældende lov. Disney giver ingen garanti for, at oplysninger, indhold og materialer på webstederne (inklusive indlæg) er passende eller tilgængelige for brug på en bestemt placering. Hvis du vælger at gå ind på webstederne sker dette på eget initiativ og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, inklusive gældende national lovgivning.


15.      TILFØJELSER TIL DISSE BETINGELSER FOR BRUG

Disney forbeholder sig retten, efter eget valg, til enhver tid at ændre, modificere, tilføje, eller fjerne dele af disse betingelser på midlertidig og permanent basis. I de tilfælde, hvor vi gør det, vil vi gøre dig opmærksom på enhver ændring, modificering, tilføjelse eller sletning ved at sende dig en e-mail til den senest opgivne e-mail adresse, og/eller ved på en god måde at offentliggøre ændringen, modificeringen, tilføjelsen eller sletningen på webstederne. Enhver sådan ændring, modifikation, tilføjelse eller sletning, vil træde i kraft på den første dag af følgende; enten 7 kalenderdage efter vores afsendelse af en elektronisk meddelelse til dig, eller 7 kalenderdage efter offentliggørelse af en sådan meddelelse på webstederne, der er omfattet af disse betingelser for brug. Hvis du ikke er enig i en permanent ændring kan du lukke din konto.

Bemærk venligst, at du altid er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger for at sikre, at vi har din aktuelle e-mail adresse. I de tilfælde, hvor den seneste e-mail adresse, som du har givet os, ikke er gyldig, eller af en eller anden grund ikke er tilgængelig til levering af den ovenfor anførte meddelelse, vil en sådan meddelelse ikke desto mindre være at anse for en modtaget meddelelse om ændringer, modifikationer, tilføjelser eller sletning, som beskrevet i meddelelsen.


16.      OPSIGELSE

Disse betingelser er gældende indtil de opsiges af enten dig eller os. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, skal du ophøre med at bruge webstederne og slette alt materiale der stammer fra webstederne og al tilknyttet dokumentation og kopier af og installationer af materiale, der er sket i henhold til disse betingelser for brug eller på anden måde.
Vi kan øjeblikkeligt opsige disse betingelser for brug i relation til dig (inklusive din adgang til webstederne og enhver af Disney-gruppens websteder) efter vores eget valg, inklusive, uden begrænsninger, hvis du misligholder eller ikke lever op til et væsentligt vilkår eller en væsentlig bestemmelse i disse brugsbetingelser. Ved opsigelse skal du ophøre med at benytte webstederne og slette alt materiale, der stammer fra webstederne og kopier deraf, hvad enten dette er foretaget i henhold til disse brugsbetingelser, eller på anden måde.
Vi har indført og implementeret en politik, som giver muligheder for opsigelse, under visse omstændigheder, af konti for brugere, som gentagne gange krænker ophavsretten. Enhver svigagtig, bedragerisk, eller på anden måde ulovlig aktivitet kan også forårsage opsigelse af din konto, efter vores valg, og du kan blive anmeldt til den relevante politimyndighed.
Bestemmelserne i disse betingelser for brug, som ifølge deres natur, skulle overleve en opsigelse af disse betingelser for brug, skal ikke overleve en sådan opsigelse.


17.      PRIVATLIVSPOLITIK

Et websted kan opfordre til indlæg gennem features eller aktiviteter, fx konkurrencer eller offentlige fora. Hvis vi opfordrer til og du leverer personlige oplysninger som en del af et indlæg (eksklusive offentlige fora, hvor du vælger at offentliggøre personlige oplysninger, som beskrevet i afsnit 7 ovenfor), vil vores privatlivspolitik som regel gælde, eller den privatlivspolitik, der er specificeret på webstedet på tidspunktet for indsamlingen.
Se venligst vores privatlivspolitik for yderligere oplysninger om, hvordan vi indsamler og opbevarer personlige oplysninger, som du leverer til os, når du bruger webstederne.


18.      GENERELLE VILKÅR

Hvis en del af disse betingelser for brug skulle vise sig at være ulovlige, ugyldige, eller af nogen grund ikke kan håndhæves, så skal denne del udskilles fra disse betingelser for brug, og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de tilbageværende bestemmelser. Hvis du overtræder disse betingelser for brug og vi ikke tager nogen forholdsregler imod dig, må dette ikke tages til indtægt for, at vi har opgivet vore rettigheder i forbindelse med din overtrædelse, og vi er stadig berettiget til at gøre brug af vores rettigheder og retsmidler i enhver anden situation, hvor du overtræder disse betingelser for brug.

Undtagen hvor det modsatte er udtrykkeligt meddelt, er disse betingelser for brug ikke beregnet til at være til gavn for, og kan ikke håndhæves af nogen person, som ikke er en del af aftalen, under nogen gældende lovgivning, eller på anden måde, når der ses bort fra, at enhver af vores koncernvirksomheder kan håndhæve enhver bestemmelse i disse betingelser for brug,, som om de var en part deri.

Disse betingelser for brug kan du få adgang til på ethvert tidspunkt på https://disneytermsofuse.com/danish-denmark/.

Hvis du har nogle spørgsmål kan du skrive til os på:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Storbritannien