Turkish / Türkçe – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (DMCA) İhbarları Amerika Birleşik Devletleri Kodu Başlık 17, Bölüm 512(c)(2) uyarınca, hak iddia edilen telif hakkı ihlali ihbarları, Hizmet Sağlayıcının Yetkili Görevlisine gönderilmelidir. İhbar, aşağıdaki Yetkili Görevliye gönderilmelidir: Hizmet Sağlayıcı: The Walt Disney Company İhlal İddiası İhbarını Almakla Görevlendirilen Yetkilinin Adı: TWDC Designated Agent İhbarın Gönderilmesi Gereken Yetkili Görevlinin Açık Adresi: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA
Yetkili Görevlinin Telefon Numarası: +1 818-560-1000
Yetkili Görevlinin Faks Numarası: +1 818-560-4299
Yetkili Görevlinin E-posta Adresi: designated.agent@dig.twdc.com   İhbarın geçerli olabilmesi için aşağıdakileri içeren bir yazılı iletişim şeklinde olmalıdır:

  1. İhlal edildiği iddia edilen bir münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin gerçek veya elektronik imzası;
  2. İhlal edildiği iddia edilen telif haklı eserin tanımı, veya tek bir çevrimiçi sitede çok sayıda telif haklı eser bulunuyorsa, söz konusu sitedeki bu tür eserlerin temsili bir listesi;
  3. İhlalde bulunduğu veya ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişime kapatılacak olan materyalin tanımı, ve materyalin yerini tespit edebilmemiz için makul düzeyde yeterli bilgi;
  4. Şikayette bulunan tarafla irtibat kurabilmemiz için makul düzeyde yeterli bir adres, telefon numarası ve varsa bir elektronik posta adresi gibi, şikayette bulunan tarafla irtibatın sağlanabileceği bilgiler;
  5. Şikayette bulunan tarafın, materyalin şikayet edilen şekilde kullanılmasına telif hakkı sahibi, aracısı veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inandığına dair bir beyan; ve
  6. Yalan beyan cezası altında verilmiş, ihbarda yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve şikayette bulunan tarafın, ihlal edildiği iddia edilen bir münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair yeminli bir beyan.

Bazı materyalleri kaldırmış veya erişime kapamış olduğumuzu, size herhangi bir Disney Hizmeti üzerinde genel bir bildirim, kullanıcının kayıtlarımızdaki e-posta adresine bir elektronik posta, veya kayıtlarımızdaki fiziksel adresinize birinci sınıf postayla gönderilecek bir yazılı bildirim yoluyla bildirebiliriz. Bu tür bir bildirim alırsanız, yetkili görevliye aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir karşı ihbar gönderebilirsiniz. Geçerli olması için karşı ihbar aşağıdakileri içeren bir yazılı iletişim olmalıdır:

  1. Gerçek veya elektronik imzanız;
  2. Kaldırılan veya erişime kapatılan materyalin tanımı, ve bu materyalin kaldırılmadan veya erişime kapatılmadan önce bulunduğu yer;
  3. Yalan beyan cezası altında verilmiş, materyalin bir hata sonucunda veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak olan materyalin yanlış tanımlanması sonucunda kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığı konusunda iyi niyetli inanca sahip olduğunuza dair bir beyanınız; ve
  4. Adınız, fiziksel adresiniz ve telefon numaranız, ve fiziksel adresinizin bulunduğu yerdeki yetki çevresi için bir ABD Federal Mahkemesi’nin, veya eğer fiziksel adresiniz Amerika Birleşik Devletleri dışındaysa Disney Interactive’in bulunabileceği herhangi bir yetki çevresinin yargı yetkisini kabul ettiğinize, ve ihlal edildiği iddia edilen materyali ihbar eden kişinin veya bu kişinin aracısının dava tebliğini kabul edeceğinize dair bir beyan.