Tagalog – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Sample na Form sa Pagkansela

 

Para sa: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA, [ilagay ang email] O mangyaring ilagay dito ang pangalan ng kumpanya ng Disney kung saan ka bumili:_______________________________________________________________________

Ipinagbibigay-alam ko na kinakansela ko ang aking kontrata para sa pagbebenta para sa mga sumusunod na produkto o Serbisyo ng Disney:_____________________________________________________________________

Na-order/Natanggap noong:_________________________________________________________

Aking pangalan:___________________________________________________________________

Address ng aking tahanan:____________________________________________________________

Aking email address: ____________________________________________________________

Aking lagda (kung isinusumite ang form na ito  sa papel):____________________________________

Petsa:______________________________________________________________________