Swedish / svensk – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Formulär för uppsägning

 

Till: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA, [för in e-post] ELLER för in namnet på det Disney-företag du köpt från:_______________________________________________________________________

Jag meddelar att jag säger upp kontraktet om försäljning av följande följande varor eller tjänster från Disney:_____________________________________________________________________

Beställt/mottaget den:_________________________________________________________

Mitt namn:___________________________________________________________________

Min hemadress:____________________________________________________________

Min e-postadress: ____________________________________________________________

Min underskrift (om formuläret lämnas i form av utskrift):____________________________________

Datum:______________________________________________________________________