Swedish / svensk – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

DMCA tillkännagivande

Enligt United States Code, §17, kapitel 512(c)(2) skall meddelanden om copyrightöverträdelse sändas till tjänsteleverantörens avsedda representant.

Meddelande skall lämnas till följande avsedda representant: Tjänsteleverantör: The Walt Disney Company

Namn på avsedd representant som mottagare av meddelande om överträdelse: TWDC Designated Agent

Fullständig adress till avsedd representant till vilken meddelandet ska sändas: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Telefonnummer till avsedd representant: +1 818-560-1000

Faxnummer till avsedd representant: +1 818-560-4299

E-postadress till avsedd representant: designated.agent@dig.twdc.com

 

För vara giltigt måste meddelandet vara formulerat skriftligt och innefatta följande:

  1. Fysisk eller elektronisk signatur av person som är behörig representant för innehavaren av exklusiv rätt som påstås har kränkts,
  2. Identifiering av det skyddade arbete som invändningen om överträdelse gäller eller, om ett besked avser flera arbeten på samma online-plats, en heltäckande lista av sådana arbeten på den aktuella platsen,
  3. Identifiering av det material som invändning om överträdelse avser eller är föremål för försök till överträdelse och som ska avlägsnas eller göras otillgängligt och rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet,
  4. Rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den invändande parten så som adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress på vilken vi kan kontakta den invändande parten,
  5. Ett yttrande om att den invändande parten i god tro anser att användning av materialet på det sätt som invänds mot inte är tillåtet enligt copyrightinnehavaren, dess representant eller gällande lag samt
  6. Ett yttrande om att informationen i meddelandet beskriver en överträdelse och är korrekt och en försäkran om att den invändande parten är behörig att agera som representant för innehavaren av exklusiv rätt som påstås ha kränkts.

 

Vi kan meddela att vi har avlägsnat eller brutit tillgängligheten till visst material genom ett generellt meddelande i anslutning till tjänst från Disney, e-post till en användares e-postadress enligt våra register eller skriftligt meddelande per 1:a klassbrev till din fysiska adress enligt våra register. Om du tar emot ett sådant meddelande kan du lämna en skriftlig invändning med information enligt följande till den avsedda representanten. För att vara giltig måste invändningen formuleras skriftligt och innefatta följande:

 

 

  1. Din fysiska eller elektroniska signatur,
  2. Identifiering av det material som har tagits bort eller gjorts otillgängligt och platsen på vilken materialet visades innan det avlägsnades eller tillgänglighet bröts,
  3. Din försäkran om att du i god tro anser att materialet avlägsnats eller gjorts otillgängligt som följd av ett misstag eller förväxling av material som skulle tas bort eller göras otillgängligt, och
  4. Ditt namn, din fysiska adress och ditt telefonnummer samt ditt medgivande att acceptera jurisdiktionen för den amerikanska federala domstol i det juridiska distrikt där din fysiska adress är belägen eller, om din fysiska adress är utanför USA, för juridiskt område där Disney Interactive är representerat och att du accepterar biträde av den person som lämnade beskedet om påstådd överträdelse eller en representant för sådan person.