Serbian / српски – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Model obrasca za otkazivanje ugovora

 

Za: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA, [uneti email] ILI ovde navedite ime Disney kompanije od koje ste kupili proizvod/uslugu:

______________________________________________________________________

Ovim vas obaveštavam da otkazujem moj ugovor o kupoprodaji sledeće robe ili Disney

usluga:_____________________________________________________________________

Poručeno/dobijeno:_________________________________________________________

Moje ime:________________________________________________________________

Moja kućna adresa:____________________________________________________________

Moja email adresa: _______________________________________________________

Moj potpis (ukoliko se obrazac dostavlja u štampanom obliku):____________________

Datum:_________________________________________________________________