Polish / polski – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Przykładowy formularz unieważnienia

 

Do: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Stany Zjednoczone, [wstawić adres e-mail] LUB proszę wstawić nazwę spółki Disney, od której dokonano zakupu: _______________________________________________________________________

Niniejszym unieważniam swoją umowę sprzedaży w odniesieniu do następujących towarów lub Usługi Disney: _____________________________________________________________________

Zamówiono/otrzymano dnia: _________________________________________________________

Moje imię i nazwisko: ___________________________________________________________________

Mój adres zamieszkania: ____________________________________________________________

Mój adres e-mail: ____________________________________________________________

Mój podpis (jeśli formularz jest składany w formie papierowej): ____________________________________

Data: ______________________________________________________________________