Hungarian / magyar – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

DMCA Értesítések

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. fejezete 512.(c)(2) bekezdése szerint a szerzői jog megsértésére vonatkozó igénybejelentéseket a szolgáltatásnyújtó kijelölt ügynökének kell elküldeni.

Az értesítést a következő kijelölt ügynöknek kell leadni:  Szolgáltatásnyújtó: The Walt Disney Company

A kijelölt ügynök neve, aki az állítólagos vétségre vonatkozó értesítést megkapja:  TWDC Designated Agent

A kijelölt ügynök teljes címe, akinek az értesítést küldeni kell:  500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Kijelölt ügynök telefonszáma:  +1 818-560-1000

Kijelölt ügynök faxszáma:  +1 818-560-4299

Kijelölt ügynök e-mail címe:  designated.agent@dig.twdc.com

 

A hatékonyság érdekében az értesítést írásos formában kell elkészíteni, és a következőket kell tartalmaznia:

  1. Annak a személynek a kézi vagy elektronikus aláírását, aki jogosult a vélhetően megsértett kizárólagos joggal rendelkező tulajdonos nevében eljárni;
  2. Azon szerzői joggal rendelkező mű azonosítását, melynek megsértésére vonatkozóan igényt fogalmaztak meg, vagy, ha több szerzői joggal rendelkező munkát egyetlen webhelyen külön értesítés foglal magába, a weboldalon található ilyen munkák jellemző listáját;
  3. Azon anyagok azonosítását, mely sértő, vagy sértő tevékenységnek van alávetve, és el kell távolítani vagy a hozzáférést le kell tiltani, és elégséges információt, hogy az anyag helyét meg tudjuk állapítani;
  4. Elégséges információt, hogy a panaszt tevő féllel kapcsolatba tudjunk lépni, vagyis: cím, telefonszám, és ha rendelkezésre áll akkor e-mail cím, melyen a panasztevő elérhető;
  5. Egy nyilatkozatot, hogy a panasztevő jóhiszeműen hiszi, hogy a panasz tárgyát képező anyag használatát a szerzői jog tulajdonosa, megbízottja vagy a törvény nem engedi; és
  6. Egy nyilatkozatot, hogy az értesítésbe foglalt információ pontos, és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot, hogy a panasztevő jogosult azon tulajdonos nevében eljárni, aki a vélhetően megsértett kizárólagos joggal rendelkezik.

 

Lehetséges, hogy értesítjük Önt egy általános Disney szolgáltatás értesítéssel, elektronikus levéllel a jegyzékünkben szereplő felhasználó e-mail címére, hogy bizonyos anyagokat eltávolítottuk vagy hozzáférésüket letiltottuk, vagy elsőbbségi küldeménnyel írásos formában az Ön jegyzékünkben szereplő lakcímére.  Ha ilyen értesítést kap ellenértesítést küldhet írásban a kijelölt ügynöknek, mely tartalmazza az alábbi információt.  A hatékonyság érdekében az ellenértesítést írásos formában kell elkészíteni és a következőket kell tartalmaznia:

  1. Kézi vagy elektronikus aláírását;
  2. Az eltávolított anyag, vagy azon anyag azonosítását, melyhez a hozzáférést letiltották, a helyet, ahol az anyag volt mielőtt eltávolították vagy a hozzáférését letiltották;
  3. Egy nyilatkozatot Öntől, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában jóhiszeműen hiszi, hogy az eltávolítandó vagy letiltandó anyagot hiba vagy az anyag hibás azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le; és
  4. Az Ön nevét, lakcímét és telefonszámát, és egy nyilatkozatot, hogy beleegyezik az amerikai szövetségi kerületi bíróság illetékességébe azon illetékességi területen, ahol a lakcíme található, vagy ha a lakcíme nem az Amerikai Egyesült Államokban van, bármely terület illetékességébe, melyben a Disney Interactive jelen van, és hogy Ön elfogadja a személyes kézbesítést attól a személytől, aki az állítólagos sértő anyagról értesítést küldött vagy az ilyen személy ügynökétől.