Finnish / suomi – DMCA Notices

Print
Download PDF


Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -ilmoitukset

Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista on United States Code -lain 17. osion 512(c)(2) §:n mukaan lähetettävä palveluntarjoajan nimeämälle asiamiehelle.

Ilmoitus on lähetettävä seuraavalle nimetylle asiamiehelle: Palveluntarjoaja: The Walt Disney Company

Väitettyjä rikkomuksia koskevien ilmoitusten vastaanottamiseen nimetyn asiamiehen nimi: TWDC Designated Agent

Ilmoitukset vastaanottavan nimetyn asiamiehen koko osoite: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Nimetyn asiamiehen puhelinnumero: +1 818-560-1000

Nimetyn asiamiehen faksinumero: +1 818-560-4299

Nimetyn asiamiehen sähköpostiosoite: designated.agent@dig.twdc.com

 

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisen viestin muodossa ja niihin on sisällytettävä seuraavat:

  1. rikotuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus,
  2. tekijänoikeuden suojaaman, rikotuksi väitetyn työn tunnistetiedot tai jos yksi ainoa ilmoitus kattaa useita tekijäoikeuden suojaamia ja samalla verkkosivustolla olevia töitä, edustava luettelo tällaisista töistä kyseisellä sivustolla,
  3. väitteen mukaan oikeuksia rikkovan tai rikotuksi joutuneen ja poistettavan tai pääsymahdollisuuksien rajoituksen kohteeksi joutuvan materiaalin tunnistetiedot, sekä materiaalin paikantamiseen kohtuullisesti riittävät tiedot,
  4. tiedot, jotka ovat kohtuullisesti riittäviä voidaksemme ottaa yhteyden valittajaosapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollisuuksien mukaan sähköpostiosoite, jolla valittajaosapuoleen voidaan ottaa yhteyttä,
  5. lausuma siitä, että valittajaosapuoli katsoo hyvässä uskossa, että materiaalin käyttö valituksen kohteena olevalla tavalla ei ole tekijänoikeuden haltijan, sen asiamiehen tai lain valtuuttama, ja
  6. lausuma siitä, että ilmoituksen tiedot ovat paikkansapitäviä, ja väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, että valittajaosapuoli on valtuutettu toimimaan rikotuksi väitetyn yksinoikeuden haltijan puolesta.

 

Voimme ilmoittaa käyttäjälle, että olemme poistaneet materiaalin tai passivoineet pääsyn tiettyyn materiaaliin missä tahansa Disney-palvelussa esitettävällä yleisellä ilmoituksella, käyttäjän tiedossamme olevaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä sähköpostilla tai kirjallisella ilmoituksella, joka lähetetään postitse tiedossamme olevaan fyysiseen osoitteeseen.  Jos käyttäjä vastaanottaa kyseisen ilmoituksen, hän voi esittää vastailmoituksen nimetylle asiamiehelle kirjallisesti, mukaan luettuina jäljempänä esitetyt tiedot. Vastailmoitukset on tehtävä kirjallisen viestin muodossa ja niihin on sisällytettävä seuraavat:

  1. fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi,
  2. poistetun tai pääsyltään passivoidun materiaalin tunnistetiedot sekä se, missä materiaali esiintyi, ennen kuin se poistettiin tai pääsy siihen passivoitiin,
  3. väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla käyttäjän lausuma siitä, että katsot hyvässä uskossa, että materiaali poistettiin tai passivoitiin erehdyksessä tai poistettavan tai passivoitavan materiaalin virheellisten tunnistetietojen perusteella, ja
  4. nimesi, fyysinen osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä lausuma siitä, että käyttäjä suostuu Yhdysvaltain liittovaltion piirioikeuden oikeudenkäyttövaltaan siinä oikeudellisessa piirissä, jossa fyysinen osoitteesi sijaitsee, tai jos fyysinen osoitteesi on Yhdysvaltain ulkopuolella, missä tahansa oikeudenkäyttöpiirissä, jossa Disney Interactive toimii, ja että hyväksyt haasteen henkilöltä, joka esitti ilmoituksen rikkovaksi väitetystä materiaalista, tai kyseisen henkilön asiamieheltä.