Dutch / Nederlands – DMCA Notices

Print
Download PDF


DMCA-mededelingen

In overeenstemming met Title 17 van de United States Code, Section 512(c)(2), moeten mededelingen ten aanzien van mogelijke inbreuken op het auteursrecht naar de aangewezen vertegenwoordiger van de serviceprovider gestuurd worden.

De mededeling moet bij de volgende aangewezen vertegenwoordiger worden ingediend: Serviceprovider: The Walt Disney Company

Naam van de vertegenwoordiger die is aangesteld om mededelingen ten aanzien van mogelijke inbreuken te ontvangen: TWDC Designated Agent

Volledig adres van de aangewezen vertegenwoordiger waar de mededeling naar toe moet worden gestuurd: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Telefoonnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: +1 818-560-1000

Faxnummer van de aangewezen vertegenwoordiger: +1 818-560-4299

E-mail van de aangewezen vertegenwoordiger: designated.agent@dig.twdc.com

 

Om deze in behandeling te kunnen nemen, dient de mededeling een schriftelijke communicatie te zijn met daarin het volgende opgenomen:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van een exclusief recht waar mogelijk inbreuk op gepleegd is op te treden;
  2. Identificatie van het werk waarop het auteursrecht rust waar mogelijk inbreuk op gepleegd is, of, in het geval dat meerdere werken waarop het auteursrecht rust op één enkele online site gedekt worden door één enkele mededeling, een representatieve opsomming van dergelijke werken op die site;
  3. Identificatie van het materiaal waarop volgens de claim inbreuk op gemaakt is of dat onderworpen is aan activiteiten die inbreuk maken op het auteursrecht en dat verwijderd moet worden of waarvoor de toegang uitgeschakeld moet worden, evenals voldoende informatie waarmee we redelijkerwijs het materiaal kunnen lokaliseren;
  4. Voldoende informatie waarmee we redelijkerwijs in staat zijn om contact op te kunnen nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien voorhanden, een e-mailadres waarop we de klagende partij kunnen bereiken;
  5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat de wijze waarop het materiaal gebruikt wordt en waarover de klacht is ingediend niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger ervan of door de wet; en
  6. Een verklaring dat de informatie in de mededeling nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop mogelijk inbreuk wordt gemaakt.

 

We kunnen u op de hoogte stellen dat we bepaald materiaal verwijderd hebben of de toegang ertoe uitgeschakeld hebben door middel van een algemene kennisgeving op een Disney Service, aan een e-mailadres van een gebruiker dat we in onze administratie hebben of via een schriftelijke communicatie dat per aangetekende post aan uw woonadres wordt gestuurd dat we in onze administratie hebben staan. Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, kunt u een schriftelijke reactie met de onderstaande informatie sturen aan de aangewezen vertegenwoordiger. Om deze in behandeling te kunnen nemen, dient de reactie een schriftelijke communicatie te zijn met daarin het volgende opgenomen:

  1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
  2. Identificatie van het materiaal dat verwijderd is of waartoe de toegang uitgeschakeld is en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het verwijderd werd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;
  3. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal verwijderd of ontoegankelijk gemaakt werd als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van het materiaal dat verwijderd of ontoegankelijk gemaakt had moeten worden; en
  4. Uw naam, woonadres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een Amerikaanse federale rechtbank voor het rechtsgebied waartoe uw woonadres behoort, of indien uw woonadres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk rechtsgebied waarin Disney Interactive zich bevindt, en dat u een dagvaarding zult accepteren van de persoon, of een vertegenwoordiger van een dergelijk persoon, die de mededeling dat er mogelijk inbreuk op materiaal is gepleegd heeft ingediend.