Danish / Dansk – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

DMCA-bekendtgørelser

I henhold til Afsnit 17 af United States Code, sektion 512(c)(2), skal anmeldelser af påstået krænkelse af ophavsret sendes til Serviceudbyderens Designerede agent.

Anmeldelser skal sendes til den følgende Designerede agent: Serviceudbyder: The Walt Disney Company

Navn på den Designerede agent, som modtager anmeldelser af påstået krænkelse af ophavsretten:  TWDC Designated Agent

Den Designerede agents komplette adresse, hvortil anmeldelser skal sendes: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Designerede agents telefonnummer: +1 818-560-1000

Designerede agents faxnummer: +1 818-560-4299

Designerede agents e-mailadresse: designated.agent@dig.twdc.com

 

For at gøre anmeldelsen effektiv, bør det følgende inkluderes i en skriftlig meddelelse:

  1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, som er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv rettighed, som angiveligt er blevet krænket;
  2. Identifikation af det ophavsretsligt beskyttede arbejde, som angiveligt er blevet krænket, eller hvis flere værker på et bestemt websted er omfattet af én anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på det pågældende websted;
  3. Identifikation af det materiale, som angiveligt krænker eller er genstand for krænkelsesaktivitet, og som bør fjernes, eller til hvilket adgang skal forhindres, samt tilstrækkelige oplysninger til at vi kan finde materialet;
  4. Tilstrækkelige oplysninger til at vi kan kontakte den anklagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, om muligt, en e-mailadresse, hvorpå vi kan kontakte den anklagende part;
  5. Et udsagn om at den anklagende part i god tro er berettiget til at mene, at brug af materialet på den anmeldte vis ikke er autoriseret af ophavsrettens indehaver, dennes agent eller lovgivningen; og
  6. Et udsagn om at oplysningerne i anmeldelsen er nøjagtige, og at den anklagende part under strafansvar er autoriseret til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv ret, som angiveligt er blevet krænket.

 

Vi kan eventuelt give dig besked om, at vi har fjernet eller forhindret adgang til visse materialer, via en generel meddelelse fra enhver Disney Service, per e-mail til den e-mailadresse vi har i vores arkiv, eller i form af en skriftlig meddelelse sendt med A-post til din fysiske adresse i vores arkiv. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du indsende en skriftlig bestridelse til den designerede agent, der inkluderer nedenstående oplysninger. For at gøre anmeldelsen effektiv bør det følgende inkluderes i den skriftlige bestridelse:

  1. Din fysiske eller elektroniske underskrift;
  2. Identifikation af det materiale, som er blevet fjernet, eller til hvilket adgang er blevet forhindret, og den placering, hvor materialet var at finde, før det blev fjernet, eller adgangen blev forhindret;
  3. Et udsagn fra dig under strafansvar, der angiver, at du i god tro er berettiget til at mene, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller fejlidentificering af det materiale, som blev fjernet eller deaktiveret; og
  4. Dit navn, postadresse og telefonnummer, samt et udsagn om, at du giver samtykke til jurisdiktionen af U.S Federal District Court for retskredsen for din postadresse, eller hvis din postadresse er uden for USA, for enhver retskreds i hvilken Disney Interactive findes, og at du accepterer stævningsservice fra den person, som indgav anmeldelsen om krænket materiale eller en agent for denne person.