Bulgarian / български – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Образец на формуляр за прекратяване

 

До:Disney Interactive, ул. Саут Буена Виста № 500, Бърбанк, 91521 Калифорния, САЩ (500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA), [вмъкнете ел. поща] ИЛИ моля, вмъкнете тук името на Disney кoмпанията, от която сте направили покупка:_______________________________________________________________________

Уведомявам Ви, че прекратявам моя договор за продажба на следните продукти или Disney Услуга:________________________________________________________________________

Поръчано/Получено на:__________________________________________________________

Моето име:_____________________________________________________________________

Моят домашен адрес:____________________________________________________________

Моята електронна поща:__________________________________________________________

Моят подпис (ако подавам този формуляр на хартия):_________________________________

Дата:___________________________________________________________________________