Bulgarian / български – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

Уведомления във връзка със Закона за авторското право в цифровата епоха (DMCA)

Съгласно дял 17, Кодекса на САЩ, раздел 512(с)(2), уведомления за твърдения за нарушения на авторското право трябва да се изпращат до посочения от доставчика на услуги агент.

Уведомлението трябва да се подаде до следния посочен агент: Доставчик на услуги: The Walt Disney Company

Име на агента, посочен да получава уведомление за твърдения за нарушение: TWDC Designated Agent

Пълен адрес на посочения агент, до който да се изпрати уведомлението:ул. Саут Буена Виста № 500, Бърбанк, 91521 Калифорния, САЩ (500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA)

Телефонен номер на посочения агент:+1 818-560-1000

Номер на факс на посочения агент:+1 818-560-4299

Електронен адрес на посочения агент: designated.agent@dig.twdc.com

 

За да е в сила, уведомлението трябва да бъде в писмен вид, като включва следното:

  1. Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено;
  2. Идентификация на авторската творба, за която се твърди, че е нарушена, или, ако много авторски творби на един онлайн сайт се включват в едно уведомление, представителен списък на тези творби от този сайт;
  3. Идентификация на материала, за който се твърди, че е нарушен или е обект на дейност по нарушаване и който трябва да се махне, или достъпът до който трябва да се забрани, и достатъчна информация, която да ни позволи да намерим материала;
  4. Достатъчно обоснована информация, която да ни позволи да се свържем с жалващата се страна, като адрес, телефонен номер, и ако е налична електронна поща, на която може да бъде намерена жалващата се страна;
  5. Декларация, че жалващата се страна добросъвестно смята, че използването на материала по начина от оплакването не е позволено от собственика на авторското право, неговия агент или закона; и
  6. Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и подлежи на съдебна отговорност за лъжливи данни, че жалващата се страна е упълномощена да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

 

Ние можем да Ви изпратим уведомление, че сме премахнали или забранили достъпа до определен материал чрез общо известие за Disney Услугата, електронно писмо до електронната поща на потребителя от нашата документация, или чрез писмено съобщение, изпратено препоръчано до Вашия реален адрес от нашата документация.Ако получите такова уведомление, трябва да ни предоставите обратно уведомление писмено до посочения агент, което да включва следната информация.За да бъде в сила, обратното уведомление трябва да бъде в писмен вид и да съдържа следното:

  1. Вашия физически или електронен подпис;
  2. Идентификация на материала, който е бил премахнат или достъпът до който е бил забранен, и местоположението, на което се е намирал материалът преди да бъде премахнат или достъпът до него да бъде забранен;
  3. Клетвена декларация от Вас, че добросъвестно смятате, че материалът е бил премахнат или забранен като резултат от грешка или неправилна идентификация на материала, който да се премахне или деактивира; и
  4. Вашето име, физически адрес и телефонен номер и декларация, че се съгласявате с юрисдикцията на федералния съд на САЩ за юридическата област, в която се намира Вашият адрес, или ако Вашият физически адрес е извън САЩ, за всяка юрисдикция, в която може да бъде открита Disney Interactive и че ще приемете съдебните документи от лицето, което е предоставило уведомление за твърдение за нарушение на материал или агент на такова лице.