Bahasa Malaysia – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Contoh Borang Pembatalan

 

Kepada: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 AS, [masukkan e-mel] ATAU sila masukkan nama syarikat Disney di mana anda telah membuat pembelian daripadanya:_______________________________________________________________________

Saya beri notis bahawa saya telah membatalkan kontrak jualan terhadap barangan atau Perkhidmatan Disney yang berikut:____________________________________________________________

Dipesan/Diterima pada:_________________________________________________________

Nama saya:___________________________________________________________________

Alamat rumah saya:____________________________________________________________

Alamat e-mel saya: ____________________________________________________________

Tandatangan saya (jika menyerahkan borang ini secara bertulis):____________________________________

Tarikh:______________________________________________________________________