Bahasa Malaysia – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

Notis DMCA

Menurut Perkara 17, Kod Amerika Syarikat, Seksyen 512(c)(2), pemberitahuan ke atas pencabulan hak cipta mestilah dihantar kepada Ejen Penyedia Perkhidmatan yang Dilantik.

Pemberitahuan mestilah diserahkan kepada Ejen yang Dilantik berikut: Penyedia Perkhidmatan: The Walt Disney Company

Nama Ejen yang Dilantik untuk Menerima Pemberitahuan tentang Pelanggaran yang Didakwa: TWDC Designated Agent

Alamat penuh Ejen yang Dilantik Ke mana Pemberitahuan Harus Dihantar: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

No Telefon Ejen yang Dilantik: +1 818-560-1000

Nombor Faksimile Ejen yang Dilantik: +1 818-560-4299

Alamat E-mel Ejen yang Dilantik: designated.agent@dig.twdc.com

 

Untuk berkuat kuasa, pemberitahuan mestilah  komunikasi bertulis yang merangkumi perkara berikut:

  1. Tandatangan fizikal atau elektronik oleh individu yang dibenarkan untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan telah dicabul;
  2. Pengenalan karya berhak cipta yang didakwa telah dicabuli, atau, seandainya berbilang karya berhak cipta pada tapak dalam talian tunggal yang dilindungi oleh pemberitahuan tunggal, senarai perwakilan terhadap karya tersebut pada tapak itu;
  3. Pengenalan bahan yang didakwa melanggar atau tertakluk kepada aktiviti yang melanggar dan yang hendaklah dialih keluar atau diakses yang hendaklah dilumpuhkan, dan maklumat yang agak mencukupi untuk membenarkan kami mencari lokasi bahan tersebut;
  4. Maklumat yang agak mencukupi bagi membenarkan kami menghubungi pihak yang membuat aduan, umpamanya alamat, nombor telefon, dan jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang membuat aduan mungkin boleh dihubungi;
  5. Kenyataan bahawa pihak yang membuat aduan mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa penggunaan bahan seperti yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan
  6. Kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti terhadap sumpah bohong, bahawa pihak yang membuat aduan diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan telah dilanggar.

 

Kami boleh memberikan anda notis bahawa kami telah mengalih keluar atau menyahdayakan akses kepada bahan tertentu melalui notis am pada mana-mana Perkhidmatan Disney, mel elektronik kepada alamat e-mel pengguna dalam rekod kami, atau dengan komunikasi bertulis yang dihantar melalui mel kelas pertama ke alamat fizikal anda yang terdapat dalam rekod kami. Jika anda menerima notis sedemikian, anda boleh memberikan pemberitahuan balas secara bertulis kepada ejen yang dilantik yang merangkumi maklumat di bawah.  Untuk berkuat kuasa, notis jawapan hendaklah berupa komunikasi bertulis yang merangkumi perkara yang berikut:

  1. Tandatangan fizikal atau elektronik anda;
  2. Pengenalan bahan yang telah dialih keluar atau yang mana akses telah dinyahdayakan, dan lokasi di mana bahan itu muncul sebelum ia dialih keluar atau akses kepadanya telah dinyahdayakan;
  3. Kenyataan daripada anda adalah di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda dengan niat baik percaya bahawa bahan yang telah dialih keluar atau dinyahdayakan akibat kesilapan atau kesilapan pengenalan terhadap bahan yang ingin dialih keluar atau dinyahdayakan; dan
  4. Nama, alamat fizikal serta nombor telefon anda, dan kenyataan bahawa anda memberikan keizinan kepada bidang kuasa Mahkamah Wilayah Persekutuan A.S. bagi wilayah kehakiman di mana terletaknya alamat fizikal anda, atau sekiranya alamat fizikal anda berada di luar Amerika Syarikat, bagi mana-mana daerah kehakiman yang mana Disney Interactive boleh ditemui, dan bahawa anda akan menerima perkhidmatan proses daripada individu yang memberikan pemberitahuan tentang bahan yang dikatakan melanggar atau ejen bagi individu tersebut.